Bilim:

Bilim kendi kuralları içinde yapılacaktır, farklı tariflerin önüne geçilecektir.

Bilim insanı gerekli donanımları ve kabiliyetleri alacaktır. Bilim insanının bu hüviyeti alabilmesi bilim alanındaki çalışmalarının ispatıyla mümkün olabilecektir.

Üretmek:

Üretmek demek, aynı zamanda ticari ürün, standart ve kavram üretmek anlamına gelir.

Dizayn eden ve tasarlayan olmak en önemli beceri imkanıdır ve ispat konusudur.

Üreten kurum ve kuruluşlar politikacıların iş bulma alanları değildir. Teknik ve uzmanlık konuları kesinlikle uygun insan gücüne dayandırılır.

Gerekli İklimin Hazırlanması:

İnovasyon ve teknolojinin yerleşmesi ve meyve vermesi demek, gerekli altyapının hazırlanmış olması demektir.

Bunun için sadece görünür-yapısal altyapı yeterli olmaz. Gerekli iklimin de hazırlanması şartı yerine getirilecektir. Bu iş için gerekli ve yeterli insan gücü olmadan hiçbir şey olmaz. Hukuk en önemli iklim düzenleyici unsurlarından biridir. Mülkiyet haklarının korunması şarttır. Özel girişimciye açık bir teşvik ve finansman mekanizması özel sektörün çalışma prensiplerine göre verilir.

Teşvikler yerini bulmalı ve sonuç alınmalıdır.

Teknoloji transferi ve bunu yaratacak beyinlerin uygun şartlarda çalışabileceği alanlar geliştirilmelidir.

Üretim Dalları:

Bir öncelik listesi olmalıdır.

  • Savunma sanayii ile ilgili yürünen yolda bir hayli ilerlenmiştir. Bunun daha da geliştirilmesinin önündeki çıkarcı engeller kaldırılmalıdır.
  • Bunun için kimya sanayii önecelikliler arasında görülmektedir.
  • Sağlık gereçleri, teknolojisi ve ilaç üretimi ile ilgili yatırımlar önemsenmektedir.
  • Tarım ve hayvancılıkla ilgili teknoloji üretimi sıralamada en üstlerde tutulacaktır.
  • Madencilik önemlidir.
  • Bilişim, uzay, robot, yapay zeka gibi teknolojiler ve alanlar için gerekli yatırımlar yapılacaktır ve bu alanlarda birkaç önemli küçük ve hassas üretim elemanında söz sahibi olunacaktır.