Temelde bilinenler: Bir insana düşman olacak diğer bir insan değildir; bir insanı diğer bir insanın katletmesi müsaade edilecek bir şey değildir. Dolayısıyla barışçı olmak esastır.

Uluslararası ilişkilerin asıl görevi olup biteni açıklamak değildir. Diplomasi çözüm üreten ve insanlık yararı başta olmak üzere toplumun haklarını temin ve tesis eden bir güç unsurudur.

Diplomasiyi bir güç unsuru haline getirmenin yolu sürekli konuşmak ve yakınan taraf olmak demek değildir. Olmayacak idealleri önemsetmek için sürekli aynı şeyleri gündeme taşımak demek değildir.

Gerçekçi olmak herşeyin merkezinde olan bir değerdir. Bu konuda da gerçekler sürekli göz önünde tutulacaktır.

Türkiye Avrupa Birliği’ne girme yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu yoldan geri dönmeye gerek yoktur ama yıpranmaya da gerek yoktur. Avrupa’nın tutucu ve dini esasları önemseyen kültürü bilinmektedir. Avrupa’nın Türkler için bir formül bulmasını beklemek başkalarına bel bağlamak anlamına gelir. Türkiye kendisi için her türlü yükümlülük adımlarını tamamlayarak olması gereken standartlarda toplum ve devlet değerlerini yükseltmek öncelikli hedef olmalıdır.

PM ilerlemeyi politikasına yazmıştır, bu sebeple küresel ilişkilerde hedeflerini ilerleme yönünde formülüze eder.

Halen dünyada ulus-devletler sistemi devam etmekte, bu yöndeki uluslararası kurum ve kuruluşlar işlevlerini sürdürmektedirler. Bunların içinde etkinlikle ve saygınlıkla yer almak esastır.