Èmile Durkheim

747 views
20 Haziran 2021

Küresel Şiddet ve Terörizm

Çoğu defa şiddet ve terör birbiri yerine kullanılan sözcükler olarak karşımıza çıkar. Arada ne fark var, birlikte bakalım. Bu incelemede insanın, çok köklü gerçekliklerinden hareketle post-modern yaklaşımlara varana dek, serüvenini bir arada ele alma imkânımız olacak. Teoriyi, eleştirisini ve güncel örnekleri de içeren bu

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA