Savaşta Devrim

Küreselleşme doğal seyrinde ve buna bağlı yaşam biçimlerini olgunlaştırıyor. Dördüncü Sanayi Devrimi oldu, ancak bu devrimin köklü değişimleri tetikleyen yıpratıcı özelliğini değerlendirmekte geç kalınmamalıdır. İşte böylesi kritik bir aşamada çok belirgin bir soru karşımızda duruyor: Devrim sonrası küresel düzende savaşı kazanmanın şablonu nedir?

More

Küresel Devrim ve Statüko

Sorularınızdan anladığım kadarıyla önemli bir konumuz olacak; küresel, ulusal, politika, devrim ve

Lucifer’ın Savaşı

Size Lucifer'ın Savaşı'nı anlatacağım. Zaman akışı kabaca şöyle, 2008'de Küresel Ekonomik Kriz

Character of Contemporary Wars

Globalization is maturing in its natural course and related lifestyles. The Fourth Industrial Revolution has happened, but it should not be too late to evaluate the corrosive feature of this revolution that triggered radical changes. At such a critical stage, a very obvious question

More

Nükleer Seçenek

Rusya-Ukrayna Savaşı nasıl sonlanacak? Barış olur mu? Savaş yayılır mı? Nükleer tehdit

Bilgelik

Bilgeye ve bilgeliğe yeterince ihtiyaç duymuyor muyuz? Çağımızın konularında ileriye atılım yapılamamasının asıl nedeni bilge yetiştirebilen bir kültürümüzün olduğunu unutmak mı? Var olan değerlerin işaret ettiklerini yeterince yorumlayamıyoruz, düşüncelerini günümüzdeki kalıplarla belirginleştiremiyoruz, acaba durum böyle mi? Gelir geçer konularla zamanı hoşça değerlendirdiğini zannedenlerden miyiz?

More

Onurlu Olmak

Bu yazı FETÖ’cülerin mesihçi aklına karşı, hatta bu doğrultuda giderek mankurtlaşan (sözde)

Asker

Burada “gerçek asker” ile ilgili bir yazı okuyacaksınız. Nasıl? Kendi kültürel değerlerimizle

Lübnan Çöktü

4 Ağustos günü akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti ve can damarı Beyrut'ta meydana

Victory Day

97 views
2 mins read

This special day, which is celebrated as Victory Day by the USSR, which won the Second World War, is celebrated by those who participated in this war (for example, Kazakhstan, Kyrgyzstan…) in the former Soviet countries and regions after the Cold War. The date of May 9 created an expectation in the West. What will Putin say? Putin gave his speech on this issue, which, of course, is of current importance. Now everyone will make their own conclusions. In the first place, I also had my findings.

More

Putin ve Zafer Bayramı

76 views
3 mins read

İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan SSCB'nin her yıl Zafer Bayramı olarak kutladığı bu bayram, Soğuk Savaş sonrasında eski Sovyet ülke ve bölgelerinde, bu savaşa katılanlar (örneğin Kazakistan, Kırgızistan...) tarafından kutlanır. Batı bir bakıma Putin'i bir konuşmaya zorlamak için propaganda yaptı ve bu 9 Mayıs'ı bir beklentiye çevirdi. Acaba Putin ne diyecek, beklentisi! Putin, elbette cari önemdeki mesele hakkında konuşmasını yaptı. Herkes kendine göre çıkarımda bulunacaktır. İlk planda benim de tespitlerim oldu.

More

NATO’s Strategy

86 views
1 min read

The Russo-Ukrainian War continues. NATO has been involved in this war since its inception. But not actually, with the implementation of Strategic Smart Power. Members of the Western media have often sought to explore this strategy by asking Secretary General Jens Stoltenberg. However, when they faced an "enemy" like Russia and an Eastern Europe Plan they had to accomplish, the answers to the questions could not be clearly understood.

More

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda NATO’nun Stratejisi

93 views
1 min read

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Başlangıcından bu yana NATO bu savaşın içerisindedir. Ancak fiilen değil, Stratejik Akıllı Güç uygulamasıyla. Bu stratejiyi çok kere Batılı medya mensupları Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e yönelttikleri sorularıyla deşmek istediler. Ancak karşılarında Rusya gibi bir "düşman" ve önlerinde başarmak zorunda oldukları bir Doğu Avrupa Planı varken soruların cevapları net olarak anlaşılamadı.

More

Amerikan Kampanyası

110 views
6 mins read

Kampanya! Bu söz bizim Uluslararası İlişkiler ve Askeri Uygulamalar içinde pek kullanılmaz, ama Amerika Birleşik Devletler için bilinen bir kavramdır hem en stratejik ifadeleri içerisinde yer alır. Rusya-Ukrayna Savaşı bütün günümüzü alıyor, onunla yatıp kalkıyoruz. İşin kötüsü daha bitmedi! Belki de yeni başladı...

More

Putin Closer to Peace

112 views
3 mins read

In the following processes, the issue of whether very basic questions have actually been realized in the Ukraine-Russia War will come to the fore. In terms of the dominant powers, I made a comprehensive comparison of Russia and NATO, which it sees as its concrete enemy (NATO includes the USA and its Partners). Here I have identified four key questions for an analysis. I examined the identified basic questions with Bayesian analysis methods. Based on this analysis, I came to some conclusions. I will give you only the conclusion part of the analysis in order not to disturb the integrity of the subject.

More

NATO ve Rusya Analizi

113 views
4 mins read

Bundan sonraki süreçlerde, Ukrayna-Rusya Savaşında çok temel soruların fiilen gerçekleşip gerçekleşmediği hususu öne çıkacaktır.  Başat güçler açısından Rusya ve onun somut düşmanı olarak gördüğü NATO’yu kapsamlı bir karşılaştırmayla ele aldım. Burada bir analiz için dört temel soru belirledim. Belirlenen temel soruları Bayesian’ın analiz yöntemleriyle inceledim. Bu yapılan analize bağlı olarak bazı sonuçlara vardım. Sizlere konu bütünlüğünü bozmaması açısından analizin sadece sonuç bölümünü aktaracağım. 

More

Revolution and Politics

85 views
6 mins read

From whatever angle we look at the rivalry between the USA and Russia, and the hostility in a further step, we will make the most accurate and comprehensive explanation. Where does the Ukraine issue fit into this hostility?

More

Mutlak Bilinç ve İnsanın Bilgisi

Bu makalede bilimsel ve felsefi düzlemde konuyu derinlemesine irdeleme şansı bulacağız. Sırasıyla, insanın bilgisini, spekülatif bilgiyi, mutlak bilinci, bilimin uğraşılarını ve bilginin meşruiyetini açıklayacağız. Sonuçta bir buluşma önerisini göreceğiz. İnsan Bilgisi İnsanlık “bilginin kimliği” konusunda anlaşamadıkça, hemen her alanda anlaşma güçlüğü çekeceğe benziyor. Bilgi

More

Objektiflik

Aslında algılarınıza yönelen hazırlanmış sözcüklerle yönlendiriliyorsunuz. Bırakın bu savaşı, savaş sonrasında olması

“Ayna Etkisi”

“Ayna” metaforu Jacques Lacan’a aittir. O, psikanalizdeki çok önemli tezini “ayna evresi”

Antagonizma

Antagonizma karşıtlık ve belli bir amaca sebep teşkil eden olmak demektir. Antagonist

Politik Gravitasyon

Bu yazıda politikamı açıklayacağım. Seçim atmosferine girilen bu günlerde böyle bir açıklama

Hiper Küreselleşmenin Etkileri

Biz ekonomiyi biliyoruz! Kapitalist misiniz, değil misiniz? Liberal misiniz, eşgüdümcü mü? Küreselci misiniz, ulusalcı mı? Kimlik siyasetini mi önemsiyorsunuz, finans politikalarını mı? Kural-egemenlikten yana mısınız, neo-liberalci mi? Kaçıncı Sanayi Devrimi gereği konuları tamamladınız? Bu içinde bulunulan devrimin şartlarına hazır mısınız?

More

Gerçeklik Ötesi

Gerçeklik Ötesi (post-truth) ile ilgilenmeden bunun içinde yaşamayı sürdürmek çağımızın kurtlu doku hastalığına tutulmaktır. Hastalıklar teşhis edilir ve tedavi sonra gelir. Teşhis ise bazen benim burada yaptığım gibi, bir mesele örneğinden hareketle

More

İstemeden Dezenformasyon 

Tarihi bir dönemdeyiz. Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Bölgemizde oluyor bu önemli olay. Bizler böylesi bir konuyu, Amerika kadar uzak değil, hemen komşu bölgemizde, hatta sorumluluk alanımızda yaşıyoruz. Sorularım basit: Medya yoluyla kendi kendimize yanlış yapıyor muyuz? İstemeden bir dezenformasyona sebep

More

Perseverance Gezgini Mars’ta

718 views
3 mins read

ABD Ulusal Uzay Ajansı NASA'nın Perseverance gezgini Mars görevine başladı. Kimilerine göre insanlık adına bu bir dönüm noktası. Öyle mi?

More

Sosyal Medya Dilemması

881 views
13 mins read

Günümüzde derin bir biçimde sosyal medya dilemması veya gelişim paradoksu yaşanıyor! Dördüncü Sanayi Devrimi’nin etkileri her alanda değişimi tetikliyor. Teknolojinin ürünü medya platformları sosyal yaşamın ötesinde, hukuk, ekonomi, politika, uluslararası ilişkiler, güvenlik (ki içinde terörizm de var), sağlık ve eğitim gibi pek çok değişimin yerli yerine oturmasını baskılıyor. ABD’de yaşanan son 6 Ocak Senato Binası baskınını büyüteç altına alıp, konu hakkında tartışmak istiyorum. Ayrıca yazıda hukuki ihtiyaçlar açısından bazı temas ettiğim noktalar da olacaktır.

More

5G Teknolojisi ve ABD-Çin Rekabeti

1263 views
3 mins read

Son birkaç yıldır en fazla duyduğumuz konulardan birisi 5G teknolojisi oldu. ABD ile Çin arasında büyük bir savaşa dönen teknolojide somut konu 5G’dir. Çin, 5G teknolojisini üretti. ABD henüz 3G’de kaldı. ABD bu alanda adım atana dek Çin’in teknolojiyi yaygınlaştırmasını yavaşlatmak veya durdurmak için önlemler almaya çalışmaktadır. Bu konu teknoloji kadar, istihbarat, ekonomi, altyapı, iletişim konusudur. Nedir 5G teknolojisinin farkı? ABD neden bu denli saldırgan davranıyor?

More
  • Yunanistan'ın Mısır ile yaptışı sözde Münhasır Bölge Anlaşması (MEB) üzerine Akdeniz kızıştı. Türkiye Oruç Reis sismik araştırma gemileri ile Deniz Kuvvetleri unsurlarını Akdeniz'e yolladı.

    More
  • Lübnan'ı patlamaya götüren nedenleri, patlamanın oluş şeklini ve sonrasındaki manzarayı en kapsamlı biçimde ele alalım. Beyrut'ta son durum nedir?

    More
  • MİT'in Ankara merkez binasından sonra İstanbul Bölge Başkanlığı binası açıldı. Türkiye bu dünyada kendini ispatlamış istihbarat örgütü ile beraber güçleniyor.

    More

İklim Değişikliği ve COP26

319 views
3 mins read

Bu yıl Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin altıncı değerlendirme toplantısında (COP26) dünya liderleri daha önce belirlenen hedeflerle ilgili umut verici bazı yeni anlaşmalara imza attılar. Ancak bütün hoşgörülü ifadelere rağmen küresel sera gazı emisyonları şu ana kadar gezegenin ihtiyacı olan hızda azaltılmıyor. Diğer yandan bazı ülkelerin iklimle ilgili vaatleri güçlendirilirken, bunlara ulaşmak için somut önlemlerin eksikliği gerçek bir endişe kaynağıdır. Politik çıkar ve küresel canlanma arasında gidip gelen bir sorun var. Sanırım insanlık önce bunu aşmak zorundadır.

More

Müsilaj

779 views
5 mins read

Müsilaj, başka tabirle deniz salyası, milli bir felaket! yük bindi, bindi ve bu yıl deniz kustu. Bakın benim öyküm nasıl tarif ediyor bu kirlilik meselesini.

More

İklimde Acil Durum

689 views
4 mins read

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İklim Değişikliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin küresel ısınmadan kaçınmak için harekete geçmeleri için ülkelerinde “iklim acil durumu” ilan etmeleri gerektiğini söyledi.

More
1 2 3 312