Tag archive

Kültür

Bilgelik

Toplum

Bilgeye ve bilgeliğe yeterince ihtiyaç duymuyor muyuz? Çağımızın konularında ileriye atılım yapılamamasının asıl nedeni bilge yetiştirebilen bir kültürümüzün olduğunu unutmak mı? Var olan değerlerin işaret ettiklerini yeterince yorumlayamıyoruz, düşüncelerini günümüzdeki kalıplarla belirginleştiremiyoruz, acaba durum böyle mi? Gelir geçer konularla zamanı hoşça değerlendirdiğini zannedenlerden miyiz? Anlaşılan o ki, olanı yeterince hazmedebilmek ve ilerilere sıçrayabilmek için bilgelikle ilgili bir sorgulama içinde olmamız gerekiyor.

DEVAMINI OKUYUN

Vizyon Antalya

Çevre & Kent

Antalya’da ve turizmde hemen herkes “Antalya için ne gerekli?” diye sormaktadır. Neden? Antalya marka olamamıştır. Halbuki Antalya Türkiye’nin turizm gelirlerinde başı çeken bir ilimizdir. Antalya dünya çapında güzellikleri ve değerleri olan bir kenttir. Ama gidin sorun başka bir ülkede, adı ya bilinir ya bilinmez!.. Türkiye’nin onca turizm geliri bu kentimizden elde edilir ama küresel çapta hakkı olan değere ulaştırılamamıştır. Hizmet sektörünün en acımasız çarkları işlemektedir ama çalışanlar bundan nasibini alamamaktadır. Çok fikir var konuşulan… Eksik ne? Nerden başlanmalı?

DEVAMINI OKUYUN

Türkiye’de Televizyon Haberciliği

Toplum

Sayısız basın emekçisi yoğun gayretle Türkiye’nin haber programlarını hazırlayıp sunuyorlar. Bu özverili çalışmaya (mevcuda) bakarak, küçük bir değerlendirme yapacağım. Gelişen dünyanın ve bunun içinde bizce hayati olan Türkiye’nin durumuna bakarak, “Daha iyi nasıl olabilir acaba,” diye, haber tüketicisi gözüyle konuyu ele almak istiyorum. Zorlukların ne denli önemli olduğunu az da olsa bildiğimden, analizimi sadece zamanı ve kapsamı gözeterek yapacağım.

DEVAMINI OKUYUN

Kültür ve Turizm

Toplum

Öteden beri Kültür ve Turizm konusunda derin bir kısır döngü içindeyiz! İdari yapılanma denir, politikacılar kültürü ve turizmi bir pakete koyarlar, sadece bu son kabinede değil. Düşünün, bir ülke için birbirlerinden çok farklı kapsamları olduğu halde “kültür” ve “turizm” kavramlarını yan yana getiren sebep ne olabilir ki? Turizm bir ülke için nihayetinde bir gelir kapısıdır; adı üstünde hizmet sektörü. “Kültür, bu gelir kapısına ürün hazırlamak,” olarak mı düşünülüyor? Biraz bu konuyu irdeleyelim.

DEVAMINI OKUYUN

Kısır Döngü

Toplum

İçinde bulunduğumuz sosyal bozukluk halini görmezden gelemeyiz. Milletçe bunu çözmek için herkes elinden geleni yapacaktır. En çok görev üstlenen ise devlet olacaktır. Zira devletin bazı düzenlemelere gitmesi ve bazı duyurularla ortaya çıkması çözüm mü getiriyor, sorun mu? Sorunu gidermek için alınan tedbirler yeterli mi?

DEVAMINI OKUYUN

Guliyev’in Hatırlattıkları

Toplum

Azerbaycan’dan 2011 yılında Türk vatandaşlığına geçen Ramil Guliyev (27) Londra’da yapılan Dünya Atletizm yarışmalarında, televizyonları başında izleyen milyonlar ayrı, 56 bin kişinin izlediği 200 m. yarışında tarihi bir zafere imza attı. Bu konu bizi nasıl ilgilendiriyor? İlgilendiriyor… Hem de çok köklü bir konu bu!

DEVAMINI OKUYUN

Barış ve İstikrar İçin

Politika

Türkiye’de sürdürülebilir bir barış ve istikrar politikası için neler gereklidir? Bu soruyu değişik şekillerde soranlar ve cevaplayanlar var. Sorunun içindeki belirleyicilere bakılırsa; sürdürülebilirlik, barış, istikrar ve politika konuları kapsanmış durumdadır. Birini veya ikisini düşünen çıkacaksa da asıl aranan bu dört unsurun birlikte olması halidir, yani düzgün bir sistem kurmak ve işletmek şarttır. Mevcut bir sistem varsa daha iyi olması için belli yönleriyle bu noktalarda onarımlar yapılır.

DEVAMINI OKUYUN

Demokrasi ve Türkiye

Politika

Önce demokrasi konusunu inceleyeceğiz. Türkiye bir demokrasi analizinde hibrit (melez) yönetim sistemi kategorisinde mütalaa edilmektedir. Bu bakışla bir değerlendirme yapacağız. Sonra konjoktürel etkileri analiz edeceğiz. Yazının sonunda milletçe olabilecek beklentilerimizi ifade edeceğiz.

DEVAMINI OKUYUN

Yayım Dünyasına Destek Gerek #yayimadestekgerek

Toplum

“Üç ve yedi yaş arası çocuklara ebeveynleri kitap okurlarsa gelişimleri yerinde olur.” Bilim insanları böyle diyor. Konuyu açmaya buradan başlarsak daha iyi anlatmış olurum ama bu noktaya geçmeden önce bir soru ile bu hususu pekiştirip öyle geçelim: “Hangi ebeveynden bahsediyoruz?” Benim niyetim eleştiri yapmak değil, aslında tam tersine. Ben 2017 yılı için kişisel bir dileğimi dile getirmek istiyorum, siz de katılırsanız eğer… Yayım dünyasına destek vermek memleket için iyidir! Çok yayın olsun, seçebilelim, alabilelim, çok okuyalım…

DEVAMINI OKUYUN

Konsensüs ve İleri Demokrasi

Politika
hasar goren tbmm

Hiç şüphesiz 15 Temmuz girişimi esnasında siyasilerin aldıkları tavırlar darbeyi önleyen etkenlerin başında gelmiştir. Başbakan doğru bir zamanlama ve açıklama ile rehberlik etmiştir, Cumhurbaşkanı cesurca çıkışlar yapmıştır, bütün bunlarda demokrasi ve milletin duruma sahip çıkması çağrıları vardır. Millet en büyük paya sahiptir. Adeta duruma el koymuştur. Millet Meclisi direnmiş, kararlılık göstermiştir. O saatlerde TBMM’de çalışan partililer bombalar patlarken masalarında oturarak Gazi Meclis’e layık birer vekil olmuşlardır. Demokrasi adına basının olumlu rolü yadsınamaz. Bu platformun imkanları ile siyasiler kendini ifade etme imkanı bulmuşlardır. Cuntacılar darbe girişimi esnasında MHP ve CHP’yi aramışlar ama reddedilmeleri ile hedeflerinden önemli ölçüde uzaklaşmışlardır. Demokrasinin tuğlaları olan sivil toplum kuruluşları (STK) birer birer bu anlayışın yerleşmesine katkıda bulunmaktadırlar. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiyi tam olarak hazmetmesi, bir dönem çok partili döneme girmesiyle değil, şimdi, bu darbe girişimi olayında bizzat inisiyatifi ele alması ile birlikte gerçekleştiği söylenebilir.

DEVAMINI OKUYUN

1 2 3 5
DÖN BAŞA