AB

Avrupa Birliği
14.1K views
8 Ekim 2021

Kırılma Cilt I

Bu bir kitap olacak. Bu günü gününe tutulan notların birikimi ile gerçekleşecek. Geçenlerde bir twit attım ve ne dedim biliyor musunuz? Yazar adaylarına, günlük tutar gibi olanları not edin, bir ay sonra iki ciltlik eser sahibisiniz! Evet, böyle olduğunu size bizzat göstereceğim. Kitabın adını
3.9K views
13 Kasım 2021

Fay Hatları

Türkiye’nin bölgesindeki çatışmaları, gerilmeleri ve krizleri incelemeye başladığımızda ilgili aktörlerin etkileşimleri bağlamında
236 views

Batı Dünyasının Yarattığı Büyük Sorun

3 Ekim 2023
236 views
14 mins read
Bu makalede Amerika’nın yozlaşan dünya liderliği misyonunu, Çin ile giriştikleri rekabeti ve buradaki stratejik yanlışları, Avrupa’nın kronikleşen sorunlarını, Rusya’nın cephe genişletme çabasını, merkezdeki Türkiye’nin de oyuna girmesiyle birlikte, yükselen karşıtlığı irdeleyeceğiz. Ana düşüncem, Batı dünyasının bakış açılarındaki sorunlara stratejik boyutta bakıldığında daha net görülüyor; eğer kendileri ne yaptıklarını bilmiyorlarsa dünya endişelenmekte haklı!
163 views

Pile Yolundaki Engeller

20 Ağustos 2023
163 views
3 mins read
Pile yolundaki en büyük engel Batı’nın akli meselesidir. Yollara beton blokları koymak, Suriye’de görüldüğü gibi teröristlerin ellerine silah vermek, tek taraflı yaklaşımlarla silah ambargosunu delip Güney Kıbrıs’a silah vermek, bunların diplomaside ve politikada savunulur tarafı yok. Bazı Batılı politikacıların akli ama biraz da ahlaki engelleri bu dünya işleri için büyük sorun olsa gerekir.
509 views

Enerji Merkezi ve Güvenliği

13 Ekim 2022
509 views
3 mins read
Putin savaş içerisindeyken kendine düşman olduklarını ifade eden Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla bir öneride bulunuyor, Türkiye gaz konusunda bir merkez olsun, şeklinde. Elbette bu konu Türkiyenin jeopolitik değerine değer katacak bir öneridir, fizibıldır, çok az bir gayretle büyük verim sağlanabilir ve dahası böyle bir kolaylığı şu an sağlayabilecek tek ülke Türkiye'dir. Böyle bir önerinin gündeme gelmesi dahi Türkiye'nin değerinin anlaşılması bakımından örneklik teşkil eden bir husustur. Ancak bu o kadar kolay mı?
1.3K views

Gerasimov Doktrini Çöktü

11 Ekim 2022
1.3K views
18 mins read
Bu makalenin amacı; hem akademik bir analiz yapmak hem de çok kritik bir safhaya gelen Rusya’nın durumunu gözler önüne sererek, Ukrayna’daki savaşı bilimsel bazlı şekilde irdelemek olacaktır. Burada odaklanacağımız asıl nokta, Gerasimov Doktrini’nin nasıl başarısız kılındığını, böylelikle, planlı biçimde Rusya’nın nasıl alt edilmeye çalışıldığını ortaya koymaktır. Bunun yanında, savaş bilimi içindeki bu tür doktrinlerin uygulamalarıyla oryaya çıkan şartları da gözler önüne sereceğiz ki bizler için de bir ders olsun. Buradaki sözü edilen ve karşılıklı uygulanan Doğrusal Olmayan Savaş ve Tam Spektrumlu Savaş yöntemleridir. Gerasimov Doktrini’nin başarısızlığını analiz ederken, burada Tam Spektrumlu Savaş doktrinini bütünüyle açıklamayacağım; çünkü bunun öncü yazılarını Politik Merkez’de çok değişik başlıklarla yazmış idim, inceleyebilirsiniz.
604 views

Yunanistan ABD Planını Uyguluyor; Hangi Plan?

25 Eylül 2022
604 views
3 mins read
ABD'nin Dedeağaç’a getirdiği ve Yunanistan'a hibe diye verilen askeri araçlar askersiz & silahsız olması gereken Midilli (23 adet) ve Sisam (18 adet) adalarına Yunan çıkarma gemileriyle taşındı. Bu kabul edilemez, dedik. Ancak, bu anlaşmaları ihlal anlamındaki önemli sevkiyat neden henüz Adalara indirilirken engellenmedi diye de sorduk. Ortada bir büyük gerginlik hali var. Kamuoyunda savaş sözcükleri dahi ediliyor. Gelin bu konuyu aklıselim şekilde irdeleyelim.
617 views

Şangay İşbirliği Teşkilatı Tartışması

22 Eylül 2022
617 views
14 mins read
Bu yıl Şangay İşbirliği Teşkilatı (ŞİT, SCO) Liderler Konseyi zirvesi Özbekistan, Semerkant’ta gerçekleştirildi. Batı basını bu zirveyi pek öne çıkarmadı. Buna karşılık daha çok ikili görüşmeleri ve somut ekonomik projeleri öne çıkardı. Zira Ukrayna’daki savaş devam ederken ve somut biçimde Tayvan Boğazı’nda ABD ve Çin gerilimi çokça gündem oluşturuyorken, Batı dünyası Rusya’nın ve Çin’in her adımını takip etmeyi yeğliyor, çıkarına olan şekliyle konularla ilgileniyor. Ancak konu halen diyalog ülke statüsündeki Türkiye’de daha ziyade ŞİT’e tam üyelik süreci, bu oluşumun anlamı ve istikbal vaat edip etmeyeceği gibi yönleriyle tartışıldı. Hatta denebilir ki daha da fazla tartışılacak bir konu başlığı olarak görülebilir. Ben de sizlere bu tartışmalar için katkı sağlamak istedim.
773 views

Yunanistan ile Savaşılır mı?

8 Eylül 2022
773 views
11 mins read
Vatandaşımız soruyor, Yunanistan ile savaş çıkar mı? Cevaben, azami baskı uygulamak zorundayız, geri adım atılamaz, sonu ne olursa olsun, çünkü bu bir vatan savunması konusudur, diyorum. Anlaşılan bu konuda bir ortam oluştu ve daha da gelişme potansiyeline sahiptir. O halde bu önemli konuyu biraz daha etraflıca açıklamakta yarar olacak kanaatindeyim.
708 views

Yeni Jeopolitik Yaklaşım: Baskıyla Daraltma

30 Haziran 2022
708 views
6 mins read
Yeni Soğuk Savaş’tan bahsediliyor, buna Soğuk Savaş-2 diyenler var. Özellikle 2019-2035 küresel görünümü esas alarak jeopolitik açıdan bir tespit yapalım. Elbette bu bir jeopolitik değerlendirmedir, gelişmelerin ne şekilde sonuçlanacağının tahmini değildir. Bir savaş olur mu olmaz mı, demek için bir açıklamam olmayacaktır. Eğer projeksiyonu bu sunacağım şekilde ele alırsak, izleyebileceğimiz hususların bugünlerde inşa edilen nedenlere bağlı geliştiğini anlamış olacağız. Şunu ifade edelim, hiçbir adım boşuna değildir.
470 views

Güncel Sosyo-Politik Vaziyette Farkındalık

29 Haziran 2022
470 views
7 mins read
Politik tercihiniz sizin olsun, bana dış politikadaki tercihlerinizi günlük ve uzun vadeli yaşamınıza nasıl yansıtıyorsunuz, cevap verebilir misiniz? Sizce bu yönde emin durumda mısınız, her şey kontrolünüz altında mı? Demokrasi mi, otokrasi mi? Fırsatçılık mı, eşitlikçilik mi? Egemenlik mi, teslimiyet mi?
1 2 3 16

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA