NATO, ABD, Türkiye ve Yunanistan

27 Ocak 2024
Okuyucu

Türkiye’nin NATO’nun genişlemesi çerçevesinde İsveç’in kabulü süreci ile ABD’nin Türkiye’ye F-16 modernizasyonunu onaylama süreci eşit seviyede işlem gördü. Sonuçta bakıldı ki beraberinde bir diğer konu daha gündemdeydi, Yunanistan’a F-35 satışı konusu.

NATO

Eskiler bilirler ABD, Türkiye ve Yunanistan’a silah verirken 10/7 oranı hesabı yapardı. Belki oran biraz daha farklı hesaplansa da benzerlikler taşıyor. Bu ne demek? ABD diyor ki: Ancak ortak düşmanımıza karşı birlikte olmalıyız!

NATO konusu önemli! Şu demek: Sermaye, sermayenin gelişimi ve sistemi, bunun politik ve ekonomik gerekliliklerinde işbirliği, hedefler, vizyon, strateji, düşman belli, öyleyse amaç bütün bunlara inanarak katılmakla, ortak değerleri ve çıkarları savunmak.

Her taraftakiler için söylüyorum, sanırım bu tür bir tanımlamayı yapmakta veya anlamakta müşkülatı olanlar var ki zaman zaman sorun çıkarabiliyorlar. Belki bu durumu en iyi savunan NATO Genel Sekreterinin kendisidir. Jean Stoltenberg genişleme süreçlerini ve yeni NATO vizyonu oluşturulmasını iyi halletti. Ancak, örneğin, ABD’de, Yunanistan’da ve Türkiye’de bazı politikacılar, başka bir NATO algısı içinde ise onlardan alabilcekleriniz de farklı olur.

Bir diğer düşüncem de şöyle: Halk tarafından, kuruluşundan bu yana NATO karşıtlığı çok iyi anlaşılabiliyorken, devletin NATO şartının gerekliliklerini yapma durumu eksik değerlendirilebiliyor. Sebep, dışarıdan girdiler, ideolojiler!..

Bırakın kamuoylarını, ittifak içindeki devlet mekanizmasında yer alanların politik manevraları çoğu kere tartışma konusu oluyor. Belki konu iyi anlatılamıyor, ama bakın ben size net açıkladım: “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!” ilkesinin uygulanmasında bir sapma olmayacak!

Bir diğer vermek istediğim mesaj şu: Güç mücadelesi meseleleri çok dinamiktir. Başlı başına bu cümleyi bile irdelemek gerekir.

TÜRKİYE POLİTİKASI

ABD’nin F-16 vermemesi demek, Türkiye’ye “NATO’dan çık” demek olurdu. Bu mümkün mü? Değil. Türkiye’nin İsveç’i onaylaması demek “NATO genişlemesin” demek olurdu. Bu mümkün mü? Değil.

Bu sürede ne yapıldı? Politika. Olabildiğince bazı eksik noktaların düzenlenmesi, belli şartların yerine getirilmesi gibi.

Türkiye’ye F-16’ların verilmesi bir NATO modernizasyonu için “zorunlu” konudur, ABD bunu çok iyi biliyor.

ÇOK YÖNLÜ DIŞLAMA GAYRETİ

Başlıktaki bu tarifi özellikle yapıyorum; çok yönlü! Evet, Türkiye’yi dışlamakla ilgili bir politik eksen var, bunun yaptıklarını ve ortaya çıkan sonuçlarını hepimiz görmekteyiz.

Nereden dışlanma? Yukarıdaki tanımdan bakın bu konuya: Sermayeden, sermayenin gelişiminden ve işletilen sistemden, bunun politik ve ekonomik gerekliliklerinde işbirliği yapmaktan, hedeflerden, vizyondan, stratejiden, düşman algısından, ortak değerlerden, ortak çıkarlarlardan, bütün bunlara duyulan inançtan, savunulmasından ve kararlılıktan.

Kamuoylarını etkileme zor değildir. Gücü olanlar bunu yapabilirler. Neticede yöntemleri propaganda, ajitasyon ve provokasyon şeklindedir.

Bu çerçevede düşünülür ise, her kesim için bakın olaya, NATO ülkeleri birbirleri arasında savaşırlar mı? Hayır. Örneğin, Yunanistan ve Türkiye savaşamazlar! Olasılık değerlendirmesi yapalım, senaryo gibi: Tek şartla savaş olur, örneğin ABD, Yunanistan’ı Türkiye’nin üzerine yönlendirir ise bu gerçekleşebilir. O zaman şöyle düşünün, bu konjonktürde ABD neden böyle bir şeyi istesin? Böyle bir olasılık ne zaman ve şartta gerçekleşir? Ancak; dünya savaşı çıkma potansiyeli yükselir ve yeni baştan tehdit değerlendirmeleri yapılır, ittifak dizilimleri yeniden belirlenir, denir ki, örneğin, Türkiye karşı tarafta, o cephede onun elini zayıflatalım… Şimdi var mı böyle bir durum? Yok.

Öyleyse dışlama gayreti nerede? İşte bu sorunun cevabı çok önemli. Dışlama gayreti politikada. politik angajmanları iyi incelemek gerekiyor; hem ülkelerin içerisinde, hem dışarısında…

ABD’yi tanıyoruz! Kissinger’ın ironik bir açıklamasını hatırlayın: “Amerika’nın düşmanı olmak tehlikeli olabilir ama Amerika’nın dostu olmak ölümcüldür.” ABD ile aynı yatağa girmenin kendine göre belli kuralları var!

Yunanistan’ı tanıyoruz! Başkasının gücünü kullanarak genişleme hayali kuran bir politik atmosfere sahip ülke. Halkına sorun farklı düşünür, politikaya etki eden erkler ise farklı; ama neticede böyle bir ülke, ki Türkiye’nin en yakın komşusudur!

Yunanlı politika yapıcılar, kazanım elde edebilmek adına ortalığı karıştıracak konu yaratma yöntemini seçiyorlar. Örneğin bugünlerde, “Türkiye’nin F-16 modernizasyonu yapılmasın, Türkiye NATO’dan çıkarılsın…” kampanyalarını yapan gruplara iliştiler.

Bu sabah saatlerine kadar (ABD’den Türkiye’ye F-16 ve Yunanistan’a F-35 verileceğine dair nihai işlemler başlatılana kadar) ne gördük? Türkiye karşıtları, bot hesaplar, yanlı olanlar, Türkiye karşıtı lobiler ve uzantıları, barış istemeyenler… Eğer “düşman olsa bunu yapar” diye düşünürseniz, NATO için düşman Rusya olduğuna göre, benzer cümleyi ifade edeyim; Yunan kaynaklı çeşitli gruplar Rus propagandacılar gibi çalıştılar.

Politika, propaganda, vs böyle yapılıyor, ortalığı karıştırmak, neyin ne olduğunu saptırmak! Bunlar aslında NATO misyonunu ve projelerini baltalayanlar, provokatörler… Nasıl da kes-yapıştır imalat yapıyorlar, sözleri çarpıtıyorlar… Türk ve Yunan halkları, ABD’nin sağduyu sahibi insanları, bu klavye teröristlerine bakmayacak, sadece akliselimle hareket edecek, öyle değil mi? NATO genişleyecek, caydırıcı olacak ve küresel barışın tek güçlü temsilcisi olmaya devam edecek, değil mi? Türkiye hakkı olan savunma silah sistemlerine F-16’lara kavuşacak, değil mi?

Dünyayı bölmek isteyen ülkelerin, güçlerin, sapkın fikirli, (siber) terörist zihniyetli ve Ortaçağcı düşüncede olanların bu gerçek dünyada işi var mı? Yok! Sonunda barışçı ve istikrardan yana olan insanlar kazanacak. Peki bu tür dışlama çabaları devam edecek mi? Evet.

Olay şu: Kamuoylarını ve politikacıları yanlış yönde etkilemek ne Yunanistan’ın ne de ABD’nin yararına olur. NATO’nun yeni görevleri var, yeni hedefler, güçlü olmak için büyük hesap ve beklentileri var. NATO olaya böyle bakıyor, öyleyse Türkiye’nin F-16 modernizasyonu yapılmasın mı? Hangi müttefik bunu isteyebilir ki, eğer karşı tarafta değilse?

RUSYA FAKTÖRÜ

Hangi Rusya? NATO’nun düşmanı olan Rusya! Basit bir soru, bir düşmandan ne beklenir? İki Kutuplu Dünya’nın diğer ekseni olan Rusya yan gelip yatar mı? Yatmadığı belli, Kırım işgali bunun ispatıdır.

Nerede olursa olsun, doğuda ve batıda, içimizde ve dışımızda, Türkiye aleyhtarlarının en iyi kullandıkları konu Rusya’nın argümanlarıyla ilgili olanlardır. Zaten Rusya kendisi bazı NATO’yu zayıflatma hamleleri yapıyor, yapacak da… Süreci okurken politikaya bakış tarzında net olunmalı! Şunu unutmayın, Rusya’nın 22 Şubat’ta Ukrayna’ya geniş çaplı harekat ile işgal etme ve Kiev’i alma girişiminin asıl nedeni NATO’nun genişlemesini engellemek idi, gelinen nokta farklı. Burada söylemek istediğim, Rusya’nın somut hamlelerinin anlamıdır.

Genel bir ifade, büyük resmi göremeyenler, yakalayabildikleri küçük doğruları konu ederler. Diyelim elinizde on adet doğru argüman var, ama bunların hepsi bir büyük argüman yapmayan değerde. Olur mu, olur: Zaman geliyor, politika ile ilgilenen her kimse, büyük önemdeki yeni doğruyu kavrıyor. Dank etmek denir ya, öyle… İşte bunun gibi düşünün, propagandaya alet olanlar düşük doğruları (beyaz propaganda) veya az doğruları (gri propaganda) sürekli tekrarlarlar. Kara propaganda tamamen yanlış olanlarla ilgilidir.

Amerika kötü, ama Rusya iyi mi? Biri eksi beş ise diğer eksi on… Her neyse, siz puan verin. Suriye’ye, Libya’ya, Afrika’nın diğer noktalarına, vs bakın, Türk askerinin karşısında ülke gücü şekliyle duran kim diye! Ama Rusya ile komşuluk ilişkisi ile proje yapılmaz mı? Yapılır. Ama “savunma partı” çerçevesinde yaklaşırsanız, NATO üyelerinin birinci düşmanı Rusya’dır. Rusya’nın bu bölgedeki en büyük projesi de Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını yolunu açmaktır. Bunun F-16, Yunanistan, ABD ile ilgisini siz kurun…

NATO iki büyük Dünya Savaşı sonrasında kuruldu ve şu an gezegenin tek savunma paktıdır. Büyük resmi görün!

SONUÇ

ABD, 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı ve 79 mevcut F-16 uçağına ait modernizasyon kitlerinin Türkiye’nin talep ettiği V-Konfigürasyonuna 23 milyar dolar karşılığında olası satışını onayladı. Aynı zamanda Yunanistan’ın 8,6 milyar dolara 40 adet F-35A uçağı satılacak.

ABD kendi hesabına göre bir “denge” mekanizmasını işletmeye devam ediyor. NATO ise memnun. NATO’nun düşmanları bu durumdan pek memnun olmayabilirler.

ABD, Yunanistan, Türkiye ve hatta ittifaka ait ülkeler arasında sorun yok mu? Çok!.. Bunlar güç mücadelesi ve ulusal çıkarlar çerçevesinde ve dinamik dünya algısı içerisindeki konulardır. Bunların bazıları çözülebilir, bazıları dondurulur, bazıları zaman zaman ısıtılır ve ileri sürülür, bazıları zamana bırakılır, yani politika yapılır! Arada ise bu gibi politik dalgalanmalardan yararlananlar olur…

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

Politik Merkez Podcast Yayını

Genel 'ın son yazıları

967 views

Politik Merkez Podcast Yayını

Okuyucu Analiz edilen konularda güncel gelişmelerin üzerinde durulmakta ve yorumlara yer verilmektedir. Konuların hangi alanlarda kapsandığı da işaret edilmektedir. Politik konularda daha çok incelenmiş düşünceler ve öneriler yer alır.
suriyede-hareket-tarzi 2.1K views

Suriye’de Hareket Tarzı

TSK ileri yığınaklanma ile harekat üssünü tesis etmiştir. Bölgede caydırıcılık adına çok önemli bir faaliyet sürdürmektedir. Bu caydırıcılığın hareket tarzı operasyoneldir, zorlayıcıdır ve sonuç alıcıdır. Öne çıkan esneklik, dinamiklik, emniyet, teksif ve taarruz harp prensipleriyle sahada önemli bir ders vermektedir. Korkusuzca temeli insani olan bir harekatı sürdürmekte ve bu yönüyle harp tarihine bir sayfa eklemektedir.
gerilmeler 1.9K views

Gerilmeler

Soğuk Savaş ile yeni küreselci-ulusalcı veya Çin'i kontrol altında tutma dönemi mukayesesiyle ilgili bir analiz yaptık. Parametreleri ortaya koyduk ve örnekler verdik. Bekli daha uzun uzadıya tartışmamız da gerekecek. Belki denecektir ki; "Bütün bunlar normal, dünya hali!" Ama kayıplar göz önüne alınırsa beklenti şöyle, biri dur diyemeyeceğine göre, hakim güç veya güçler her kimlerse, kendileri akıl edip yavaşlatacaklar tempoyu, bu baskıyı, gerilim konusunu.
operasyon 2K views

Operasyon

Türk-Rus ve Amerika-Türkiye ilişkileri değişiyor mu? Türkiye operasyonel stratejiye mi geçti? Türkiye'nin yapısal yetenek değişiklikleri ve savunma vizyonu hangi gelişmeleri beraberinde getirecek? Operasyon kavramı üzerinde değişen durumu inceleyeceğiz.
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme