tekellestiren-ve-rekabeti-onleyen-uygulamalar
Tekelleştiren ve Rekabeti Önleyen Uygulamalar

Tekelleştiren ve Rekabeti Önleyen Uygulamalar

14 Şubat 2016
Okuyucu

Devlet kendi ödevi olan tekelleşmeyi önleyici ve rekabeti artırıcı çabalarını dolaylı da olsa yine kendi eliyle engelleyebilir mi? Hukuksal yapısı gelişmekte olan devlet sistemlerinde bu tip çelişkilerin görülmesi mümkündür.

Devlet belli uygulamalar için sistemin önünü açıcı teşvikler vermektedir. Bu tamamen iyi niyetle yapılıyor olabilir. Ancak sonuçları itibarı ile uygulamalardan sadece bir veya birkaç şirket yararlanabilmektedir ve bu firmalar diğerlerine göre devlet eliyle büyümektedir.

Özellikle kriz zamanlarında bu tip uygulamalar öne çıkmaktadır. Politikacılar, ki içlerindeki ita amirleri başta olmak kaydıyla, krizlerde sektörlerin sorunlarına çözücü politikalar üretiyor görünmek amacıyla tekliflere açık yaklaşım sunarlar. Gelen tekliflerin içinde sanki herkese açıkmış gibi bazı kolaylıklar vardır. Bu kolaylıklar bürokrasi çarklarından geçer ve sonunda resmi gazetede yayımlanarak uygulama imkanı bulur.

Peki, kim kazanır, kim kaybeder? Ülke içinden bazı şirketler olabileceği gibi yabancı veya karma şirketler de bu durumdan istifadeyle kendi avantajına bir sonuç elde edebilirler.

Böyle bir durumda karşımıza başka açık noktalar da çıkabilir. Aslında belli şirketlere avantajlı konumda olma hali daha işin başından itibaren devletin yumuşak karnı olan noktalardan istifade ile verilir. Devletin yumuşak karnı nerededir? Devletin kısmi idaresinde olan özel statülü şirketler, kurum ve kuruluşlar bu konumdadır. Bu tip özel statülü şirketler, kurum ve kuruluşlar rekabetten uzak uygulamaları kolaylıkla kendi iş alanındaki hakları kullanarak yapabilir. Politikacı konuya herkes işini yapıyor göründüğünden müdahil olmak istemeyebilir veya tam tersine, kendi politikası gereği bu tarz bir uygulama için emredici olabilir. Her iki halde de uygulamanın imza atanı özel statülü devlet bağlıları olur. Bunu denetleyebilecek bir güç var mıdır, varsa bugüne kadar ne tür sonuçlar alınmıştır? Örneğin bir yetkilinin attığı imzadan dolayı konu deşifre olma noktasına geliniyorsa ne yapılır? İmza sahibi istifaya zorlanır ve konu çözülür.

İleri Demokrasilerde adalet, şeffaflık, eşitlik gibi temel ödevler vardır. Biraz dikkatli bakılırsa Türkiye’nin bu yönde kırık not alabilecek uygulamalar cenneti olduğu görülür.

Bir hukuk sorunu çıkmaması açısından burada belli şirketlerin, kurum ve kuruluşların ismi zikredilmemiş, konu sadece dikkat çekilmesi açısından genel mahiyette ifade edilmiştir. Doğrudan haksızlığa uğrayan şirketler ve sektör temsilcileri buyursunlar çalışmalarını yapsınlar ve kendi savaşlarını versinler.

(Görsel: Flickr, purpletwinkie)

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

refah-olcusu-icin-yapilan-hesaplar-yanlis-mi
ÖNCEKİ YAZI

Refah ölçüsü için yapılan hesaplar yanlış mı?

vergi-sorunu
DİĞER YAZI

Vergi Sorunu

Ekonomi 'ın son yazıları

522 views

Küresel Kapitalizmin Vizyonu İçinde

Keşifler, sanayi devrimleri, Aydınlanma, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, ulus devletler ve derken hızla bugünlere gelen insanın serüvenine çok farklı yaklaşımlarda bulunanlar var. Bugünden Sömürgeciliği, Emperyalizmi ve Orta Çağı yeniden hatırlatan yazarlar var. Her şey bir yana, her yaşanan gün, hatta saniye, 8 milyarlık dünya için çok değerli!
546 views

Kapitalizmin Kritiği

Güncel konulara ve kavramlara bakarak, kapitalizm gerçeğini, yaşananları, ülkelerin, politikacıların ve entelektüelin durumunu irdeleyelim. Gerçekleri, yanılmaları ve kritikleri gözden geçirelim.
626 views

BRICS Hakkında

Güney Afrika'da 22-24 Ağustos tarihlerinde BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) liderler zirvesi 15nci toplantısı gerçekleşiyor. Şimdi önemli soru ortak para birimi olacak mı? Bunu göreceğiz. Ancak böyle bir karar olsa nasıl mümkün olabilir, tarifini yapalım.
1.4K views

ABD’nin Jeo-politikası ve Küresel Ekonomideki Baskısı

Küresel ekonomik şartların aşırı derecede değişiklik göstermesinin mantıklı bir açıklaması olmalıdır. Rastgele gelişmelerin yaşanması şeklinde açıklamalar ve büyük ekonomilerin bunun üzerine politika üretmeleri pek kabul edilebilir değildir. 2008’de başlayan olumsuz dalga Covid-19'dan sonra, bugün Ukrayna’daki savaşın getirdiği olumsuz ekonomik şartları da geçti, gelişmeler salt politika deyip bakılamaz noktada, bugün Ukrayna'da bir savaş oluyorken, Hint-Pasifik’te hemen her an bir provokasyon ile şartlar gerginleştirilmektedir. Normal ekonomi yaklaşımlarıyla "normal, birbirini tetikliyor," şeklinde açıklanabilecek olumsuz ekonomik gelişmelerle, özellikle ABD kaynaklı jeopolitik ve jeostratejik girişimlerle, daha da derin sorunlar olmaya dönüştürülmektedir.
1.1K views

Global Inflation and Geopolitical Situation

Today we focused on the Ukraine issue. On the other hand, we have a big global problem, related to the economy. We do not talk about the relevance of these negative economic developments to the sanctions imposed on Russia, because the world wants this war to end. So who is making sacrifices or will make more, how will the atmosphere of Post-Ukraine develop?
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme