konsensus-ve-ileri-demokrasi
Konsensüs ve İleri Demokrasi

Konsensüs ve İleri Demokrasi

27 Temmuz 2016
Okuyucu

Hiç şüphesiz 15 Temmuz girişimi esnasında siyasilerin aldıkları tavırlar darbeyi önleyen etkenlerin başında gelmiştir. Başbakan doğru bir zamanlama ve açıklama ile rehberlik etmiştir, Cumhurbaşkanı cesurca çıkışlar yapmıştır, bütün bunlarda demokrasi ve milletin duruma sahip çıkması çağrıları vardır. Millet en büyük paya sahiptir. Adeta duruma el koymuştur. Millet Meclisi direnmiş, kararlılık göstermiştir. O saatlerde TBMM’de çalışan partililer bombalar patlarken masalarında oturarak Gazi Meclis’e layık birer vekil olmuşlardır. Demokrasi adına basının olumlu rolü yadsınamaz. Bu platformun imkanları ile siyasiler kendini ifade etme imkanı bulmuşlardır. Cuntacılar darbe girişimi esnasında MHP ve CHP’yi aramışlar ama reddedilmeleri ile hedeflerinden önemli ölçüde uzaklaşmışlardır. Demokrasinin tuğlaları olan sivil toplum kuruluşları (STK) birer birer bu anlayışın yerleşmesine katkıda bulunmaktadırlar.

Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiyi tam olarak hazmetmesi, bir dönem çok partili döneme girmesiyle değil, şimdi, bu darbe girişimi olayında bizzat inisiyatifi ele alması ile birlikte gerçekleştiği söylenebilir.

Siyasiler bunu fark etmiş olmalılar. İçlerinden bazıları ezbere söyleme devam etse de yakın zamanda onlar da gerçek demokrasiyi hazmedeceklerdir. Çünkü demokrasi bir kültürdür ve hazmı zaman alır. Hazmı kolaylaştıracak biçimde bugün başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, parti başkanları ve TBMM konsensüs kapılarını açmışlardır. Kınamalar, ortak imzalar, ortak tavır sergilenmesi, mitingler, demokrasi nöbetleri, her biri temelleri atılı ve duvarları örülü demokrasi inşasının çatısını kapatarak tamamlanması adına çok değerli etkinliklerdir. Sonra süslemeleri yapılacak, demokrasinin konforu artırılacaktır.

Darbeciler başarsa idiler önce demokrasi kaybedecekti, millet kaybedecekti ama bugün tam tersi oldu ve hatta demokrasi adına misliyle kazanç elde edilmiş oldu.

Şimdi konsensüs, demokrasiyi güçlendirme ve nimetlerinden yararlanma zamanıdır. Belki ülke adına bu musibetten sonra en önemli kazanç demokrasi adına yaşanan bu tecrübedir. Nasıl Batı’da demokrasi sivil savaşlar ve çatışmalar neticesinde halkın tecrübesi ile yerleşti ise şimdi olan da aynıdır; Türkiye aradığı demokrasiyi bulmuş ve nasıl korunacağını idrak etmiştir. Demek ki yarına daha ümitle bakabiliriz. Çünkü millet, barış ve demokrasi için ben buradayım demiştir.

İleri demokrasi, bürokrasi kadar STK’ların ve bireylerin adil ve eşit haklarla devletini içselleştirmesi kültürüdür. İleri demokraside her şey paylaşılır, şeffaftır, denetlenebilir ve usulünce tartışılabilir. Aldatmak, saklamak, arkadan iş çevirmek, gizli niyetlerle politika yapmak yoktur. Dengeler kurulur ve istikrar bu dengelere dayandırılır. Vasi millettir, millet adına olmayan ne varsa terk edilir. Birey öznesi düzeyinde devlet öznesinin yer bulması bir kayıp değil yücelme, değerlenme, seviyeyi artırma payesidir. Bu konu önemlidir.

Beklenir ki; bu konsensüs ortamı neticesinde hazırlanacak kanunlar ve yeni anayasa, ileri demokrasinin gerçekten olması gereken ilkelerini içerecek mahiyette olacaktır. Siyasiler bu anlayışta olacaklardır.

O halde el ele vermeye devam edelim, empati yapalım, bir olalım, güçlü bireylerden müteşekkil güçlü bir Türk demokrasisi meydana getirelim.

Hasar gören Gazi Meclis duvarlarından el birliği ile ileri bir demokrasi çıkacak, ben buna inanıyorum.

Politika 'ın son yazıları

48 views

Yerelde Yapısalcılık

Bir olaya bakış yöntemimde felsefe ve tarih olmaz ise ben bunu oldukça eksik görürüm. Hemen herkesin siyaset, seçim, belediye, vs. konuştuğu noktada ben, bu işte temel felsefe ve asıl stratejik açıklama nerede diye arıyorum. Dolayısıyla felsefi yaklaşım ve stratejik bakış tarzı siyaset üstüdür. Benim açıklamalarım bu noktada değerlidir; mevcut yapılanlar gibi değil, başka türlü tartışmaları kapsamaktadır. Açıkça yazayım: Kim kazanacak, iktidar veya muhalefet ne yapacak, türü ifadelerle değil; imar neye göre olmalı, altyapı ve üstyapı nasıl planlanmalı, ülke ekonomisine uyumluluk ne şekilde sağlanmalı, kanunlar ne içerikte olmalı, gibi piramidin üstündeki meseleler önemlidir.
89 views

Emperyalizm

Bugünün anlayışı, küresel imkanlar içinde sahip olunan alanları artırmak ve güçlenmek, değer üretimi rekabetinde gerilerde kalmamak fikri üzerinedir. Ruslar gibi sürekli “kahrolsun emperyalizm” diyeceğinize, “ben hangi değeri üretebiliyorum, hangi büyük pazarda kaça satıyorum,” diye bakın isterim. Bugün ülkeler bazında ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Güney Kore, birlik bazında Avrupa Birliği, küresel şirketler bazında sürekli sayısı artan ve yenilik üretenler, esasen bunlar değerleri zorluyorlar ve muhatap alınıyorlar. Daha fazla muhatap alınabilmek için yapılması gerekenler belli! Olan şu: Muhatap alınanların ve değer üreticilerinin daha fazla yayılması fikri!..
101 views

Doku Bozumu

Bu makale Ortadoğu'da kangren olan meseleleri stratejik düzlemde incelemektedir. Mevcut dokuyu bozan yapay düşünceler ile gerçekte olanlar arasındaki farkı bütün çıplaklığıyla dile getirmektedir. Halen bölgede savaş, çatışma, suç, terör, işgal, soykırım, gibi pek çok olumsuzluk yaşanmaktadır. Uluslararası sistem bu olup bitene çare bulamamaktadır. Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Libya, gibi ülkelerin halkları harap ve bitap düşmüş durumdadırlar.
130 views

Devlet-dışı Aktörler

Burada gayet karmaşık, iç içe geçen ve masum insanların istismarına dönük olayları ihtiva eden, bütün gayrimeşru faaliyetleri, politikaları, planları ve operasyonları, terörizmden tutunuz, vekalet savaşlarına, buradan iç savaşlara, gri bölge operasyonlarına, meşru görünse de esasen çıkara hizmet edenlere, meşru siyaset yapmak ve bunu geliştirmek varken, siyaset alanını anti-demokratik yöntemlerle daraltanlara kadar, birçok durumu kısaca da olsa açıklama imkânımız oldu. Meşruluk ile gayrimeşruluk arasındaki perdeyi görmek veya belirlemek çok çok önemlidir. Ben de sizler de hep birlikte bu dünyada birer aktörüz, tıpkı devletler, hükümetler, liderler, şirketler, gibi. Politika, insana has bir yetenek, işlev ve özelliktir. Meşruiyet dahilinde kalabilmek çok önemlidir. İnsanlar, istikrar, barış ve esenlik içinde yaşamayı, gelişmeyi, evlatlarını refah ve güven içinde yetiştirmeyi istemektedir.
97 views

ABD ile Yeni Bir Sayfa mı?

Geleceğe bakıyoruz, öyle değil mi? Mesela NATO’nun genişlemesi yönüyle İsveç’e onay verildi, bunun karşısında F-16 modernizasyonu gerçekleşecek. Hatta şimdiden aradaki başka tıkanıklıkların giderilmesi açısından olumlu açıklamalar yapılıyor, kamuoylarına bilgiler veriliyor, bunların bir anlamı olmalı.
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme