yeni-musriklik
Yeni Müşriklik

Yeni Müşriklik

27 Aralık 2016
Okuyucu

Ne yazık ki bu coğrafyada inanç konusu Yahudilerin dinine dönüşmüş durumdadır. İlah kavramı üzerinde birleşilmiştir. Buna göre sahte Müslüman inanışı, “sahih İslam” dininden tamamen ayrı bir yönelişe dahil olmuş ve bu bağlamda her ne kadar adı başka olsa da çoğu yönü ile Yahudileşmiştir.

Burada kullanılan tabir “Yahudileşmek” biçimindedir; Yahudi olmak değildir. Yahudiler zamanında her nasıl Museviliği saptırarak kendi algılarını meydana getirdiler ise bugün görülüyor ki benzer yöntemlerle sapkın Müslümanlar kendi algılarını yaratmışlardır. Aile içi ilişkilerle, okullarla, sosyal düzenle, siyasal oluşumlarla birlikte kurumsallaşmışlardır. Yahudiler binlerce yıldır nasıl kendi algılarını kurumsallaştırdılar ve zamana uygun biçimde dönüştürdüler ise müşriklerce de benzer biçimde bir yönelim söz konusudur.

Bu tablo Hz. Muhammed’in (sas) adını zikrede zikrede son peygamber olma sebeplerini, Kur’an’ı Kerim’i farklı kavramlarla ilişkilendirerek okuya okuya vahiy olma sebeplerini yok saymak anlamına gelmiştir. Anlamlar semantik kaymalarla değiştirilmiş, uydurulmuş hikayelerle başka bir doğru tarifi yapılmış, siyasetle fiili durumlar ideolojik şekilde sabitlenmiş, eğitim ve sosyal ilişkiler için güçlü kampanyalar yapılmış ve bunların sonucunda coğrafyada belli bir kesim asıl ve sahih olanı unutmuş, başka bir inanışa yönelmiştir, üstelik buna küresel etkilerden de korunmak için sıkı sıkıya bağlanmıştır.

Bu “sahte Müslümanlık” yani sahih olmayan din siyasallaşmıştır. Tam da Kur’an’ın ifade ettiği endişelere göre saptırılmıştır. Müşriklik modern düzeneklerle “Yeni Müşriklik” biçiminde yeniden düzenlenmiştir. Millet hareketi olduğu ifadesiyle kültüre müdahale eder olmuştur. Sapkın bir nesil ortaya çıkmıştır. Bu nesil diğer insanları dışlar olmuş ve siyasetle birlikte bir taraf olmuştur. Gün geçtikçe Siyasal İslam’ı savunanlar artmaktadır.

Esasen sapkınlık kendinden olmayanlardan koparak başka bir şekle bürünmek biçiminde tarif edilebileceği gibi, başka dinden olanların veya inanmayanların, yani Hz. Muhammed (sas) üzerinden inen ve onun yüce şahsında örneklenen hakiki Müslümanlık, sahih İslam’dan olmayanların yapmak isteyecekleri karşı hareketi kolaylaştıran türden bir müşriklikle de tarif edilebilir olmuştur. Bu sahih olana veya inanç konusunu bir yana bırakın, dünyaya ve dolayısıyla insanlığa daimî biçimde huzur ve güven gelmesini isteyen sade ve düzgün insanların çabalarına ve düşüncelerine daha derin yaralar açmaktadır.

Sahih İslam dininde Allah’a (cc) inanmak ne demek, nasıl olur, bellidir. Buna karşılık inanan ve Allah’ı arasındaki yolun üstüne oturarak saptırmaya gayret eden şeytana ve şeytanlaşmış insana alet olmamak ve kullanılmamak hususu da bellidir. Bir takva sahibi insan olmanın tarifi de bellidir. Dünyanın başından, mutasavver sonuna doğal ve gerçek olanlar ve olacaklar ile insanlığın akıbeti de bellidir.

Eğer belli olmayan bir şey yok ise her dönemde bunu anlamamak için direnen cahiller çoktur. Tarihte birilerinin ve fikir akımlarının arkasına takılıp gidenler olmuştur. Bugün de benzerleri olacaktır, bu da bellidir. Durup bütüne bakarak karar vermek aklıbaşında ve sorumluluk sahibi bireylerin, hakiki yönelişini bu dünya algısı ile buluşturabilen her bir insanın görevidir.

O halde müdahale niye? Çok açık değil mi!..

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

yayim-dunyasina-destek-gerek-yayimadestekgerek
ÖNCEKİ YAZI

Yayım Dünyasına Destek Gerek #yayimadestekgerek

maksatli-aforizmalar-vii
DİĞER YAZI

Maksatlı Aforizmalar (VII)

Kültür 'ın son yazıları

370 views

Eleştiriler

Sizlere günümüzün iyi algılanması gerektiği bağlamında, özellikle bizi ilgilendiren yönleriyle, sosyal bilimler ve dış politikaya dair bazı eleştirilerimi aktaracağım. Dünya hızla değişiyor, güç dengeleri bildiğimiz biçimden oldukça farklılaştı, eğer bunlara ait kavramlara ve anlayışlara vakıf olamıyorsak, konuşuruz ama aslında başka bir şey anlatırız.
367 views

Devrim

Bize devrimin ne tarafı kaldı? Diyeceksiniz ki hangi devrimin? Açıklayacağım. En başta şöyle sloganik işaret edeyim: Devrimden değil, sapkınlardan ve geç kalmışlıktan kork!
562 views

Generalist

Ülkeler ve dünyamız için iyi bilinmesi gereken bir konuyu işleyeceğim, generalist olmak. Buna karşılık gelen bir sözcük aradım bulamadım, yine de ben genele yetkin diyeceğim. Genele yetkin kimseler kimler, örnekleri neler? Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Askerlik sahalarında örnekler vereceğim, neden gerekli, bunu açıklayacağım.
512 views

ENTELEKTÜEL SORUNSALI

Temelde insanın doğası, zamanın getirdikleri ve sürekli gelişen küresel zorluklar var. Bunun üzerine her alanda tereddüt uyandıran değişik adımlar ve gerçek bir hedef. Sözü edilen şu, kalkınmak! Eğer artık kalkınmışlar sınıfında olmak istiyorsanız!.. Gerçekten istiyor musunuz? İşe bu emelin ne denli büyük bir mücadeleyi gerektirdiğinin farkında olmakla başlanmalı. İşte tam da bu noktada, düşünsel içerikli bir açıklamam olacak. 
2K views

Sıradan ve Mükemmel

Bu makalede sizlere insan zihni içerisindeki tarif veya algı ile gerçeğe ilişkin olanın farkını açıklayacağım. Ele alacağım temalar sıradancılık, mükemmelcilik ve gerçeklik ötesi hakkındadır. Başta soralım, karşılaştığınız şey gerçek mi, yoksa gerçek ötesi mi?
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme