Elektromanyetik Savaş

Okuyucu

Bu dönemde stratejik savunma ve caydırıcılık bakımından başat güçler tarafından önemli adımlar atılıyor. Konuyu sadece nükleer silahlar bağlamında ele almak bile artık eskide kaldı, o zaten var. Yeni tür savaş araçları ve buna bağlı teknolojiler çok farklı boyutlarda düşünmemizi gerektiriyor. Bu konulardan birisi de EMP silahlarıyla yapılacak bir savaştır.

Önce EMP nedir bakalım, önemi, özellikleri. Elektromanyetik Pals (EMP) patlamasına, başka şekliyle Elektromanyetik Bombaya (E-Bomba) bakalım. EMP radyoaktif değildir, ancak bir nükleer enerjinin yan etkisi olarak üretilen bir enerji darbesidir. EMP’nin canlı organizmalar üzerinde bilinen bir etkisi yoktur, ancak elektrikli ve elektronik bütün ekipmanı geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakabilir. O halde dikkat, bu güç iyi kullanıldığında hedefteki tüm silah sistemleri etkisizleşebilir!

Bir EMP silahı patlatıldığında, özellikle bilgisayarlar, uydular, radyolar, radar alıcıları ve hatta sivil trafik ışıkları gibi çok çeşitli elektronik ekipmanı kısa devre yaptıran güçlü bir elektromanyetik alan yaratan enerji darbesi üretir. EMP, ışık hızında hareket eden elektromanyetik enerji olduğundan, patlama bölgesindeki tüm hassas elektronik ekipmanlar aynı anda etkilenebilir. Başta deyişle şalteri kapatarak koruma yapacağınız zamanınız olmayabilir.

Toplum bilgi çağına girmiş ve aşırı elektrik akımlarına ve gerilimlere karşı çok hassas olan bileşenlerle çalışan elektronik sistemlere bağımlı hale gelmiştir. Bu elektronik sistemlerin çoğu bir şekilde yarı iletkenler tarafından kontrol edilir. Yarı iletkene haiz cihazlar, meydana gelen ısınma nedeniyle arızalanır, EMP bu işi yapar. Yarı iletken çiplerin arızalanması endüstriyel süreçleri, demiryolu ağlarını, güç ve telefon sistemlerini ve su kaynaklarına erişimi yok edebilir.

Ticari bilgisayarlar EMP etkilerine karşı özellikle savunmasızdır. Veri işleme sistemlerinde, iletişim sistemlerinde, ekranlarda, karayolu ve demiryolu sinyalizasyonu dahil endüstriyel kontrol uygulamalarında ve sinyal işlemcileri, elektronik uçuş kontrolleri ve dijital motor kontrol sistemleri gibi askeri teçhizata gömülü bilgisayarların tümü potansiyel olarak EMP’ye karşı savunmasızdır.

Diğer elektronik cihazlar ve elektrikli ekipman da EMP etkisi ile zarar görebilir. Telekomünikasyon ekipmanı son derece savunmasız olabilir ve her türden alıcılar özellikle EMP’ye karşı hassastır. Bu nedenle radar ve elektronik harp teçhizatı, uydu, mikrodalga, UHF, VHF, HF ve düşük bant haberleşme teçhizatı ve televizyon teçhizatının tümü potansiyel olarak EMP etkisine karşı savunmasızdır. Elektronik ateşleme sistemlerine ve ateşleme çiplerine sahip araçlar da savunmasızdır.

Diğer bazı dikkate değer EMP toplayıcıları arasında demiryolu rayları, büyük antenler, borular, kablolar, binalardaki teller ve metal çitler bulunur. Yeraltındaki malzemeler kısmen toprak tarafından korunsa da bunlar hala toplayıcıdır ve bu toplayıcılar EMP enerjisini daha büyük bir tesise iletir. Bu, güç jeneratörleri veya uzun mesafeli telefon sistemleri gibi bağlı cihazı tahrip edebilecek dalgalanmalar üretir.

Sistem bileşenlerini ve cihazları EMP etkilerine karşı korumanın veya dayanıklı kılmanın iki temel yolu vardır. İlk yöntem metalik ekranlama yapmaktır. Kalkanlar, çelik veya bakır gibi sürekli bir metal parçasından yapılır. Metal bir muhafaza, olması muhtemel küçük delikler nedeniyle genellikle iç kısmı tam olarak koruyamaz. Bu nedenle, bu tür koruma genellikle bir bariyer oluşturmak için ek öğeler içerir. Genel olarak, yeterli korumayı sağlamak için metalin yalnızca bir milimetresinin yalnızca bir kısmı gereklidir. Bu kalkan, sertleştirilecek öğeyi tamamen çevrelemelidir.

İkinci yöntem, özel olarak sertleştirme, daha uygun maliyetli bir mukavemet yöntemidir. Bu yöntemde yalnızca en savunmasız elemanlar ve devreler daha sağlam olacak şekilde yeniden tasarlanır. Daha sağlam elemanlar çok daha yüksek akımlara dayanabilecektir. Bu yöntem, testlerde öngörülemeyen başarısızlıklar gösterir, ancak mevcut sistemleri daha az savunmasız hale getirmenin faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Elektromanyetik silahların öldürücü olmayan doğası, kullanımlarını konvansiyonel mühimmattan çok daha az politik, az zarar verici halde görülür ve bu nedenle mevcut askeri seçenekler yelpazesini genişletir mahiyet taşır. Silah amaçlı olarak, nükleer patlamalar dışında EMP üreten kaynaklar başarıyla geliştirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin, EMP üretebilen, nükleer olmayan bombalar geliştirdiği bildiriliyor. Elektromanyetik bombalar (E-bombalar), bilgi sistemlerini yok etmek için tasarlanmış özel, nükleer olmayan araçlardır. Bu cihazlar öncelikle savaş alanı uygulaması için tasarlanmıştır ve etkileri nispeten küçük bir alanla sınırlı olacaktır.

Bir evrak çantasına sığacak kadar küçük bir cihaz tarafından bir EMP şok dalgası üretilebilir. Yüksek Güçlü Elektromanyetik Darbe üretme teknikleri ve Yüksek Güçlü Mikrodalga teknolojisi hem stratejik hem de taktik Bilgi Savaşı’nda (Info War) yeni uygulamalarla pratik E-bombalar gündemdedir. Bu konu teknik olarak uygulanabilir hale geldi. Bu çalışmanın çoğu gizli olsa da mevcut çabaların yoğun manyetik alanlar oluşturmak için yüksek sıcaklıkta süper iletkenlerin kullanılmasına dayandığına inanılıyor. Konvansiyonel E-bomba cihazlarının geliştirilmesi, nükleer olmayan çatışmalarda bir düşmanı can kaybına neden olmadan yenmek için kullanılmalarına izin verir.

Uzmanlar, E-Bomba EMP’leriyle birkaç mil karelik alanda elektronik kabloları ve devreleri etkisizleştiren güçte ve ülkenin kritik altyapısı için gerçek bir tehdit oluşturabilecek konusunda hemfikirdir. Buna ek olarak, ABD Savunma Bakanlığı’nın daha özel projeleri var, dünya çapındaki kuvvetlerin gerçek zamanlı komuta ve kontrolünü yürütmek için uydulara ve ticari bilgisayar ekipmanlarına güvenmenin yolunu buldu. Buna yatırıma başladı. Askeri operasyonları riske atmak istemiyor. Askeri öneme sahip EMP etkisinin bu yönü önemlidir. Çünkü çok çeşitli elektrikli ve elektronik ekipmanda, özellikle bilgisayarlarda, radyo veya radar alıcılarında telafisi zor hasar kabul edilemez.

Görüldüğü gibi kılış kalkan dönemine dönmeye az kaldı. Bu işin şakası, ama EMP gerçekten önemli bir silah ve ancak birkaç ülkenin sahip olabileceği bir güç. Kime ne zaman ne amaçla savaşma hakkı vereceklerine dahi bu silaha sahip olanlar karar verebilecek, bu mümkün mü?

Sanırım bizim de E-Bomba yapma kabiliyetimiz gelişmeye başlamıştır, ne dersiniz?

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

Stratejik Caydırıcılık ve Hipersonik Füze Teknolojisi

DİĞER YAZI

Modern Savunma Teorisi

Güvenlik 'ın son yazıları

Anadolu

Depremin yükü bir hayli ağır. Henüz yaralarımızı sarma aşamasındayız. Yapılacak çok işimiz var. Benin konum; ne

Stratejik Dönüm Noktası

Rusya’nın 18 Ocak 2023 Dnipro saldırısından bugüne hangi gelişmeler oldu? Önümüzdeki günlerde Ukrayna’daki savaşın cephesi, Rusya-NATO

Stratejiyle Kazanmak

Çok Alanlı Operasyonlar bahsinden ne anlıyoruz? Ukrayna’daki savaşta ABD, Rusya’yı nasıl yıpratıyor? ABD, Çin ile hangi