Hibrit Savaşın Uzmanlığı

2 Şubat 2022
Okuyucu

Bu makalede sizlere Hibrit Savaşın uzmanlığı hakkında yazacağım. Medyadaki ifadelere bakıyorum da hamaset ve cehalet kol kola geziyor. Uzmanlar bu tür bilgilendirmeleri halka şerbet diye veriyorlar ise bunun yararlı olma şansı yoktur. Politikacının retoriği kendi mecrasına uygundur ve bu kabul edilebilirdir. Ancak uzmanın bir politikacı olmadığı açıktır!

ABD ve Rusya arasındaki güç mücadelesi her yönüyle ve tüm baskısıyla devam ediyor. Ancak hangi şartlardayız? XX. Asrın başında değiliz. Dördüncü Sanayi Devrimi olmuş ve küreselleşmenin hâkim konuma yükseldiği bir atmosferdeyiz. Küresel şirketlere, ürünlere, finansa, bunların güçlerine bakın… Zamanı geri çevirme gücü olan varsa buyursun… Ama rasyonel yaklaşılırsa ve şartların sunduklarına bağlı acil önlemlerin alınması zorunlu ise uzmanlar neler söylemeli?

Hibrit Savaş diye bir şey var, bir uzman olarak bu savaşta şartlar böyledir,” diyorum. Beğenin beğenmeyin, kabul edin veya etmeyin, Hibrit Savaş var! Bunu açıklarım, çünkü bu benim görevim; ama politikacı çok başka değerlerle politikasını belirler, uygular, ben onların kararlarına ait görüşümü ancak sorarsa söylerim. Zira politika başka bir şeydir. Ama bir noktayı daha işaret edeyim: Propaganda da başka bir iştir!

Güçlerin mücadelesinden amaç ne, önce bunu açıklayalım. Hibrit Savaş öncelikle başat güçlerin mücadele biçimidir. Güç mücadelesi halinde sürdürülür. Başat güçler büyük riskleri alırlar ve bunları yönetirler. Kendi politikaları ile imkân ve kabiliyetleri bu risk faktörüne uygundur. Örneğin sahadaki unsurlarına talimat verdiklerinde bunu hemen uygulayabilecek kapasiteleri vardır. Güç mücadelesi içinde biri diğerine üstünlük sağlar ise bunu hem kendileri karşılayacaklardır hem de kendine müzahir diğer nüfuz alanı ülkelerinden karşılatacaktır.

Nüfuz alanındaki ülkeler Gri Bölge Operasyonlarının icra edildiği coğrafyalardadır.

Hibrit Savaşın özelliklerine bakalım: Stratejik seviyede planlanır. Stratejik kurgu çok geniş coğrafyalarda aynı anda uygulanır. Geniş coğrafyada çok katmanlı ve taraflı ile derinliği olan uygulamalar söz konusudur. Kullanılan unsurlar Düzensiz Savaş ve Siber Savaş operasyonlarını müştereken ücraya uygundur. Uzun süreli (50 yıl civarında) uygulaması söz konusudur. Operasyonlarda gerilim, kaos, istikrarsızlık, barış şartlarında mücadele ederek kazanmak ve risk almak esastır. Dolayısıyla bir barış ve savaş çizgisi yoktur. Akıllı Güç uygulamasını gerekli kılar. Geri planda sürekli İstihbarat ve Gizli Savaş olmaktadır. Siber-uzay mutlaka kullanılır. Konvansiyonel olduğu gibi konvansiyonel olmayan Sert Güç unsurları en kritik yerlere yerleştirilir, baskı unsuru olarak kullanılır. Düzensiz Savaşın unsurları olarak terör ve politika ilişkisi, ayrılıkçılarla ve muhaliflerle işbirliği yapma hususu bu savaş yönteminin belirgin özelliğidir. Devlet ve devlet dışı aktörler rahatlıkla kullanılır. Post-truth (gerçeklik ötesi) yöntemler acımasızca kullanılır. Bu hususlara ilave olarak eşgüdümle ekonomi, ticaret, hukuk, diplomasi, psikoloji, enerji, göç gibi pek çok konu nüfuz alanını geliştirmek için kullanılır. Hatta politikacılara, STK’lara, kurumlara ve şirketlere etki ederler.

Bu özellikleriyle Hibrit Savaş halen Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada devam etmektedir. Doğu Akdeniz, Doğu Avrupa, Hazar-Türkistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve uzak gibi görünse de etkisi fazla olan Hint-Pasifik’te cephelerinde devam etmektedir. O halde şartlar bunlar! Şaşırtıcı ne var burada? ABD veya Rusya bunu yaptı, denecektir. Hibrit Savaş böyle bir şeydir. Siz de önleminizi alacaksınız. Hatta karşı savaşınızı yapacaksınız. Gücünüz yettiği ölçüde kendiniz savaşacaksınız, değilse ortaklıklar kuracaksınız.

Ancak ortaklıklar stratejik, akıllı, uzun süreli, gibi bu Hibrit Savaş yönteminin özelliklerini ve sonuçlarını hesapla belirlenmelidir. Tesadüfen kazanmak diye bir şey olamaz. Zira kaotik ve istikrarsızlık şartlarında bulunduğumuzu bir kere daha belirtmeliyim. Artık bu savaş türünde barış diye bir şey yoktur. Savaş demeseniz de buna “yüksek riskli küresel ve teknolojik mücadele” gibi bir tanımla yaklaşmanız gerekir.

Türkiye de kendi açısından zamanın ruhunu okuyor olabilir mi? Karşı-savaş vermek zorunda bırakıldığından dolayı bazı sorunları yaşıyor olabilir mi? Türkiye de kendi nüfuz alanlarını genişletme mücadelesi içinde olabilir mi? Bu yönde ortaklıklarını gözden geçirmek zorunda kalıyor mu? Bu gibi sorular haliyle tartışma yaratan cinstedir. Ancak bunlar öncelikle politikanın görevi içindeki hususlardır.

Uzman nerede duracağını iyi bilmelidir. Uzman öncelikle çok gerilerde bir yerlerde durarak zamanın icaplarına dair görüş veremez! Uzman cahilse nasıl konuşur? Dikkatinizi çekiyordur… Hibrittir!

NOT: Fikri mülkiyet hakları gereği bu bilgileri referans vererek kullanabilirsiniz.

Gürsel Tokmakoğlu

Politika 'ın son yazıları

41 views

Yapay ve Doğal

Size analitik bir yöntemle, halen Ortadoğu'daki onca yapaylığa ve yürütülen negatif amaçlı algıya rağmen, Türkiye'nin ne denli doğallık içinde ve istikrar amaçlı politika yürüttüğünü açıklayacağım. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin yanısıra, bölgede İran ve İsrail arasında yaşananları kavramsal boyutta irdeleyeceğim. Analizin her bir basamağında belirginleşen kuralları açıklayacağım.
93 views

İsrail, İran ve Gazze

Genel bir değerlendirme yapalım, çünkü İsrail, 7 Ekim saldırısından 6 ay geçti ve "bugün Gazze'de üçüncü aşamaya geçtik" dedi. Bu ne demektir, bölgede başka ne gibi gelişebilir olabilir, hepsini inceleyelim.
69 views

Modern Rekabet

Burada modern rekabetin küreselleşmesi öyküsünü kendi içindeki kavramlarını tartışarak, Rusya ve Çin örnekleri üzerinden otoriter yönetimlerin eleştirisini yaparak açıklayacağım. Kavramsal olarak "modern rekabet" anlayışını bu şekilde açıklama imkanı bulacağım. Sonlara doğru kapitalizmin yozlaşmasını açıklayacağım. Bu kısımda da Anglo-Sakson yapıyı ve Kıta Avrupa'sını işaret edeceğim. Burada anlaşılması gereken şu olacak: Demokrasi ve insanlığın gelişimi kimsenin insafına kalmamalı, rekabetin yapılma amacı değer üretmek esaslı olmalı.
67 views

Seçimler ve Beka

31 Mart Yerel Seçimleri gerçekleştirildi ve Türk demokrasisi kazandı diyoruz. Ben ise size bu seçimleri örnekleyerek bir "beka seçimi" ne demek oluyor, bunu açıklayacağım. Buradan hareketle yapılması gerekenleri de gözden geçirmiş olacağım.
89 views

Politikada Gri Kavramlar

Size politika amaçlı yapılan propaganda konusu içinde yer alan kavramsal bir temayı sunuyorum, grilik. Gri kavramların dış ve iç politika yansımalarına bakacağım. Özellikle ABD dış politikasında kendi çıkarına yaklaşımlar sergilemesi neticesinde görülen gri kavramlar konusunu işleyeceğim. Buna örnek olarak Filistin-İsrail, terörle mücadele, sözde soykırım tasarısı gibi konular da yer alacak.
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme