varlik-fonu-olusturuluyor
Varlık Fonu Oluşturuluyor

Varlık Fonu Oluşturuluyor

9 Ağustos 2016
Okuyucu

Geçtiğimiz günlerde açıklandığı üzere Başbakanlığa bağlı bir Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kurulacaktır. Bu şirket Türkiye’nin eksik kalan alanlardaki kalkınmasında, alternatif alanlarda sıçrama yapmasında ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesine hız verilmesinde önemli bir fonksiyonu gerçekleştirecektir. Yabancı yatırımların iştiraki bağlamında ise bir sigorta hüviyeti taşıyacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye’nin kamuoyuna da duyurduğu büyük ölçekli projeler bulunmaktadır. Kanal İstanbul, Milli Savaş Uçağı Projesi, Nükleer Santral vs. Bu gibi maliyeti yüksek projelerin başlatılması ve ileri götürülmesi açısından en önemli soru işareti bütçe ile ilgiliydi. Bu fon ile bütçe bağlamında bir planlama yapma imkanı ortaya çıkmış olacaktır.

Profesyonel her türlü içeriği ve teknik konuyu kapsayan teklif ivedilikle bazı kanun ve değişik alanları bağlayan Kanun Hükmünde Kararnameler ile yürürlüğe konacaktır. Bu vizyon sunan hamle ile ekonominin de hareketlenmesi beklenmektedir.

Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi yürürlüğe konduğu tarihte ticaret siciline resen tescil olacak. Elli milyon TL ile kurulacak Varlık Fonu daha sonra ihtiyaç duyulduğunda alt fonlar kurulmasıyla da desteklenebilecektir. Pay sahibi diğer şirketler kurulabilecektir. Tasarıda fonun kaynakları da belirginleştirilecektir.

Tasarıyla Türkiye Varlık Fonu’nun mal varlığı güvence altına alınacaktır. Türkiye Varlık Fonu’nun mal varlığı, şirketin veya şirketlerin mal varlığından ayrı tutulacaktır. Buna göre, yönetilen organların varlık ve haklar ayrı tutulmuş olacaktır.

Borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, Türkiye’de kurulan ihracatçılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihracatçı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, tüm tahsisli hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek.

Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takas-bank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve diğer yatırım araçları işlemleri de şirket tarafından fon adına yapılacak.

Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmaksızın paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, organlar, komiteler, bunların oluşumu, görev yetki ve sorumlulukları, hesapları ve karlarının dağıtımının yer aldığı esas sözleşmesi doğrudan tescil ve ilan edilecek.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

offshore-panama-belgeleri
ÖNCEKİ YAZI

Offshore Panama Belgeleri

expo-2016-antalya-kapandi
DİĞER YAZI

EXPO 2016 Antalya Kapandı

Ekonomi 'ın son yazıları

289 views

Küresel Kapitalizmin Vizyonu İçinde

Keşifler, sanayi devrimleri, Aydınlanma, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, ulus devletler ve derken hızla bugünlere gelen insanın serüvenine çok farklı yaklaşımlarda bulunanlar var. Bugünden Sömürgeciliği, Emperyalizmi ve Orta Çağı yeniden hatırlatan yazarlar var. Her şey bir yana, her yaşanan gün, hatta saniye, 8 milyarlık dünya için çok değerli!
380 views

Kapitalizmin Kritiği

Güncel konulara ve kavramlara bakarak, kapitalizm gerçeğini, yaşananları, ülkelerin, politikacıların ve entelektüelin durumunu irdeleyelim. Gerçekleri, yanılmaları ve kritikleri gözden geçirelim.
449 views

BRICS Hakkında

Güney Afrika'da 22-24 Ağustos tarihlerinde BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) liderler zirvesi 15nci toplantısı gerçekleşiyor. Şimdi önemli soru ortak para birimi olacak mı? Bunu göreceğiz. Ancak böyle bir karar olsa nasıl mümkün olabilir, tarifini yapalım.
1.2K views

ABD’nin Jeo-politikası ve Küresel Ekonomideki Baskısı

Küresel ekonomik şartların aşırı derecede değişiklik göstermesinin mantıklı bir açıklaması olmalıdır. Rastgele gelişmelerin yaşanması şeklinde açıklamalar ve büyük ekonomilerin bunun üzerine politika üretmeleri pek kabul edilebilir değildir. 2008’de başlayan olumsuz dalga Covid-19'dan sonra, bugün Ukrayna’daki savaşın getirdiği olumsuz ekonomik şartları da geçti, gelişmeler salt politika deyip bakılamaz noktada, bugün Ukrayna'da bir savaş oluyorken, Hint-Pasifik’te hemen her an bir provokasyon ile şartlar gerginleştirilmektedir. Normal ekonomi yaklaşımlarıyla "normal, birbirini tetikliyor," şeklinde açıklanabilecek olumsuz ekonomik gelişmelerle, özellikle ABD kaynaklı jeopolitik ve jeostratejik girişimlerle, daha da derin sorunlar olmaya dönüştürülmektedir.
1K views

Global Inflation and Geopolitical Situation

Today we focused on the Ukraine issue. On the other hand, we have a big global problem, related to the economy. We do not talk about the relevance of these negative economic developments to the sanctions imposed on Russia, because the world wants this war to end. So who is making sacrifices or will make more, how will the atmosphere of Post-Ukraine develop?
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme