varlik-fonu-olusturuluyor
Varlık Fonu Oluşturuluyor

Varlık Fonu Oluşturuluyor

Okuyucu

Geçtiğimiz günlerde açıklandığı üzere Başbakanlığa bağlı bir Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kurulacaktır. Bu şirket Türkiye’nin eksik kalan alanlardaki kalkınmasında, alternatif alanlarda sıçrama yapmasında ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesine hız verilmesinde önemli bir fonksiyonu gerçekleştirecektir. Yabancı yatırımların iştiraki bağlamında ise bir sigorta hüviyeti taşıyacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye’nin kamuoyuna da duyurduğu büyük ölçekli projeler bulunmaktadır. Kanal İstanbul, Milli Savaş Uçağı Projesi, Nükleer Santral vs. Bu gibi maliyeti yüksek projelerin başlatılması ve ileri götürülmesi açısından en önemli soru işareti bütçe ile ilgiliydi. Bu fon ile bütçe bağlamında bir planlama yapma imkanı ortaya çıkmış olacaktır.

Profesyonel her türlü içeriği ve teknik konuyu kapsayan teklif ivedilikle bazı kanun ve değişik alanları bağlayan Kanun Hükmünde Kararnameler ile yürürlüğe konacaktır. Bu vizyon sunan hamle ile ekonominin de hareketlenmesi beklenmektedir.

Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi yürürlüğe konduğu tarihte ticaret siciline resen tescil olacak. Elli milyon TL ile kurulacak Varlık Fonu daha sonra ihtiyaç duyulduğunda alt fonlar kurulmasıyla da desteklenebilecektir. Pay sahibi diğer şirketler kurulabilecektir. Tasarıda fonun kaynakları da belirginleştirilecektir.

Tasarıyla Türkiye Varlık Fonu’nun mal varlığı güvence altına alınacaktır. Türkiye Varlık Fonu’nun mal varlığı, şirketin veya şirketlerin mal varlığından ayrı tutulacaktır. Buna göre, yönetilen organların varlık ve haklar ayrı tutulmuş olacaktır.

Borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, Türkiye’de kurulan ihracatçılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihracatçı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, tüm tahsisli hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek.

Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takas-bank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve diğer yatırım araçları işlemleri de şirket tarafından fon adına yapılacak.

Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmaksızın paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, organlar, komiteler, bunların oluşumu, görev yetki ve sorumlulukları, hesapları ve karlarının dağıtımının yer aldığı esas sözleşmesi doğrudan tescil ve ilan edilecek.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

Offshore Panama Belgeleri

DİĞER YAZI

EXPO 2016 Antalya Kapandı

Ekonomi 'ın son yazıları

Ekonomide Değer Dersleri

Bir yönüyle pandemi, küreselleşme, yeşil enerji ve derken tedarik zincirleri. Diğer yönüyle ABD ve Çin rekabeti.