Dördüncü Sanayi Devrimi Sonrası Öğrenim

Okuyucu

Çağ değişti! Dördüncü Sanayi Devrimi oldu. Ülkeler buna uygun eğitim-öğretim modellerini devreye koydu. Bazı ülkeler mevcut sistemlerini tadil etti. Pandemiyle birlikte evde ve okulda olmak üzere melez eğitim başladı. Derken iklim değişikliği konusu daha belirgin biçimde ele alındı. Gezegende çevreci sistemler ve usuller kurulmaya başlandı. Finans sistemleri değişti. Fintech uygulamaları yaşamımızı ileri taşıdı. Eğlence, alışkanlıklar ve anlayışlar değişti. İster istemez insanın bütün bunlara göre yeniden yönelimi olmalı. Baştan beri zeki yaratık insan için eğitim-öğretim felsefesi en önemli mesele.

İnsan beyni birey ölçeğinde birbirinden ayrı özelliklere sahiptir. Formatlanmış beyinler sadece insana değil, doğaya terstir. Bu terslik zarar üretir. İnsan beyninin serbestçe gelişmesine imkân verilmeli, bunun bireysel farkındalığı sağlanmalıdır. Birey kendi gücüyle ortak değer yaratmayı ve yaşama ne gibi katkı verecek, bunu bilmelidir. İnsan hangi kuralları ve standartları uygularsa ne sonuç alacak, var olan kural ve standartların gelişimine ne tür katkı sağlayabilecek, bu hususların önü açılmalıdır.

Gelişmiş ülke müfredatında yer almaya başladığı gibi, burada dünya insanı olmak temel hedeftir. Bir uzay kapsülüne konmuş belli sayıda insanı düşünün, aslında hepsinin katkısı ve fonksiyonu ile ilerleme sağlanır hem de olabilecek en riskli ve bilinmez şartlarda kalınsa bile. Tıpkı bu anlayışla tüm eğitim-öğretim, kolektif etkileşim ve toplumsal ilişkiler gözden geçirilmelidir.

Burada temel öğrenim gereksin tanımlamasını işaret edeceğim ya müfredata serpiştirilir ya da yeni baştan düzenlemelere gidilir. Belirteceklerimin hedefinde, insan etkisinin ve yaşam biçiminin yeni baştan ele alınması zorunluluğunun olmasıdır.

İLK ÖĞRETİM

Dil öğrenmek zaruridir. İnsan için üç dil vardır ve bunları her bireyin öğrenmesi şarttır. Bunlar: Konuşma (alfabeye dayalı), matematik (matematiksel sembollere dayalı) ve müzik (notalara dayalı) dilleridir.

İnsan dünya gezegeninin bir parçasıdır. Bağrından çıktığı ve yaşadığı habitatı bilmek ve uyumlu olmak zorundadır. Bu itibarla: Kara insanı, su insanı, çevreci olmak zorundadır, hayatı idameyi ve kent insanı olmanın gereklerini bilmelidir.

İKİNCİ ÖĞRETİM

İnsan ileri dilleri ve sistemleri öğrenmek zorundadır. Her türden iletişim yolunu bulmayı ve kurmayı öğrenmelidir. En başta bilimsel bakış metotlarını, kavramayı ve yaratmayı öğrenmek zorundadır. Yetenekleri uygunsa; kod yazmayı ve/veya okumayı öğrenmek, sanatı, fonksiyonel yapıları, modellemeleri ve sistem oluşumunu öğrenmek zorundadır.

Sosyo-politik ve sosyo-ekonomik varlık olarak insan müşterek yaşamı ve bir idari sistem içinde yaşamayı bilmek zorundadır. Bu çerçevede insan ilişkilerini, toplum düzenini, araç-gereç kullanmayı ve değer üretmeyi öğrenmek zorundadır.

GELİŞMİŞ ÖĞRETİM

İnsan ileri bilim ve sanat, matematik, felsefe, simülasyon ile olanı kavramayı geliştirir, yeniyi arar, bulduktan sonra mevcut sisteme adapte eder ve işletir. Yeraltında, okyanuslarda, uzayda yeni laboratuvarlar kurularak ileri bilimsel araştırmalar yapılmalı, uzmanlıklar desteklenmelidir. Gelişmiş öğretimde en belirgin konu gezegenin tüm aklını birleştirecek bir anlayışı ve sinerjiyi yakalamak olmalıdır.

NOT: Fikri mülkiyet hakları gereği bu bilgileri referans vererek kullanabilirsiniz.

Gürsel Tokmakoğlu

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

Arsızlaşmak

DİĞER YAZI

Politika ve Odaklanma

Kültür 'ın son yazıları

Objektiflik

Aslında algılarınıza yönelen hazırlanmış sözcüklerle yönlendiriliyorsunuz. Bırakın bu savaşı, savaş sonrasında olması istendiği özelliklerdeki aklınızın bu

Gerçeklik Ötesi

Gerçeklik Ötesi (post-truth) ile ilgilenmeden bunun içinde yaşamayı sürdürmek çağımızın kurtlu doku hastalığına tutulmaktır. Hastalıklar teşhis

Politika ve Odaklanma

Yaşamımızda çok temel konuları tartışmak zorunda kaldık. Örneğin diyoruz ki başka gezegenimiz yok! Bu zaman diliminin