Jinping

2.1K views
9 Kasım 2021

Kırılma Cilt II

Kırılma Cilt I'de bu bir kitap olacak diye başlamış idik. Cilt II'ye geçmeden gördük ki bu oldu bile. Bölgemizde çok şey yaşanıyor... Yaşanan olayları alt alta yazınca şunu da görmüş olduk, gerçekten kırılma diye bir konudan bahsetmek doğru sonuçlar verdi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada en
gerilmeler 2K views
9 Şubat 2020

Gerilmeler

Soğuk Savaş ile yeni küreselci-ulusalcı veya Çin'i kontrol altında tutma dönemi mukayesesiyle
1.5K views
9 Haziran 2021

Soğuk ve Sıcak

Soğuk Savaş dönemini ve bugünü stratejik ölçekte kıyaslayalım. Dünün politikalarının ve güçlü
635 views

Yaşayan Romalılık

9 Eylül 2022
635 views
4 mins read
Geçmişten günümüze değişmeyen gerçek, Romalı olmak! Bugünün dünyasında bir tür Romalıların iç savaşını yaşıyoruz. Savaş yayılırsa diye korkuluyor. Acaba bu tür savaşların ve rekabetin merkezinde hangi temel fikir ve vizyon var?

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA