İsrail’in Gazze Harekatı Planı

2 Kasım 2023
Okuyucu

Bugün 27nci gün, Gazze’de İsrail saldırıları devam ediyor. Pek çok soru var ama bunların başında “durum ne, nereye gidiliyor” olmaktadır. Ben de sizlere, tam da bu aşamaya gelindiğinde, rehber olması bakımından, İsrail’in Gazze Harekatı Planı’nı tecrübeme dayanarak ve alınan emareler çerçevesinde kısaca açıklıyorum. Bundan sonra olacakları bu rehber açıklamalar ile mukayeseli yapabilirsiniz, ben öyle yapacağım.

HAVA HAREKATI

İsrail hava harekatı tüm şiddetiyle devam ediyor. 7-27 Ekim arası günde 40-50 uçak sortisi görülüyorken, 27-31 Ekim kara harekatı hazırlıkları başladığı dönemde hava saldırıları yoğunlaştı ve günde 140-150 uçak sortisi dolaylarında gerçekleşti. 31 Ekim sonrasında bu tempoda saldırılar sürüyor.

Başlarda hava harekatı ile Gazze Şeridinin yaşamsal tüm kaynakları, tespit edilen Hamas kapasitesi üzerine yoğunlaşıldı. Tüneller, tahkimatlar ve Hamas/Kassam ileri gelenleri üzerine baskı sağlandı. Ancak yine de tüneller çökertilemedi. 27 Ekim civarında İsrail tarafından daha iyi hedef istihbaratı alınmaya başlandı. Bu noktadan sonra Hamas/Kassam direnen noktalarına daha isabetli saldırılar yapılabildi. Bugüne gelindiğinde, genel olarak hava harekatı, satıh unsurlarının hareket riskini minimize etmek üzere yoğunlaşmaktadır, temposu düşmeyecektir. Cibaliye Mülteci Kampı örneğinde de görüldüğü gibi 2.000 librelik JDAM kullanımı ile çok yıkıcı bir saldırı tekniği uygulanmaktadır.

Hava harekatının doğası gereği Hamas’ın buna ilişkin yapabilceği hiçbir şey yok, İsrail’in de harekat riski yok.

KARA HAREKATI

Şu an kara harekatı yapılıyor. Fakat bunun yöntemi farklı olduğundan bazı uzmanlar yanılmaktadırlar. Yöntemi belirleyen husus Gazze Şeridinde Hamas/Kassam’ın inşa ettiği çatışma hazırlıklarının karşılığı olacak biçimdedir.

Hava bombardımanı tüm şiddetiyle devam ederken, satıh ateş destek vasıtaları da ateş gücünü artırdı. Kuzeyde sahil ve Beyt Hanun’dan baskı sürüyor, Gazze-Cibaliye’yi çembere almak amaçlı temkinli ilerleme sürüyor. İstihkam araçları ilerlemenin risksiz gitmesini temin edecek hazırlıkları zırhlı birlikler himayesinde sürdürüyor. Piyadeler/komandolar henüz az sayıda görünür oluyor, meskun mahalde tahditli ilerleme içerisinde.

İsrailliler meskun mahalde nelerle karşılaşacaklarını biliyorlar, bunu göz önüne alarak hareket etmekteler. İsrail için meskun mahalde tehditler roket, bubi uzağı, mayın, vs.

Asıl önemli hamle Gazze Vadisi kuzeyinde 3-5 km genişliğe sahip doğu-batı istikametinde koridorla Gazze Şeridini ikiye bölecek ana manevra hattını oluşturmaktır. Kuba güneyinden girerek kuzey-güney istikametindeki ana güzergah olan Selahaddin karayolunu kesercesine ilerleyen birlikler denize ulaşmayı hedeflemektedir.

İsrail Planı

Gazze Şeridi genelinde kuzey ile güney parsellerinin birbirinden ayrılması İsrail ordusunun önemli hedefidir. Bu Gazze Şeridinin ikiye bölme faaliyeti tamamlandıktan sonra Gazze-Cibaliye’nin çemberinin daraltılmasına başlanacaktır. Çemberin daralması ise hava ve kara taarruzlarının artması, yani yıkımın artması demektir. Tüneller için yıkımın sürmesi çeşitli şekillerde düşünülmüştür, uygulanmaktadır. Ancak çemberi daraltırken bazı giriş noktaları tespitiyle beraber robot köpeklerin kullanımı da artacaktır. Robot köpekler hem görüntü almakta hem de patlama yapabilmektedir. Sonuçta bu kesimde hedef, çemberi daraltmak, Hamas’ı imha etmek ve merkezi ele geçirmek şeklindedir.

Gazze Şeridi genelinde kara harekatı iki aşamalıdır. Gazze Vadisi hattıyla ikiye ayrılacağını açıkladım, operasyon aşamaları da buna göre belirlenmiştir. İlk aşaması yukarıda işaret edilen şekilde gerçekleşecektir; Gazze-Cibaliye merkezinin tamamen ele geçirilmesi. Bu İsrail ordusu için en zorlu bölgedir. İkinci aşama ise Gazze Şeridinin güneyine, Han Yunus’a ilerleme sağlanması ve bütünüyle “Gazze Şeridinin Hamas’tan temizlenmesi” şeklinde olacaktır. İsrail buna “Gazze’nin silahsızlandırılması” tanımını getirdi.

Kara harekatının doğası gereği her iki tarafın da riski yüksek. Burada çatışmanın gerçek şeklini göreceğiz. Eğer Hamas/Kassam harekatını beklediği şekilde kabul eder ve sürdürürse İsrail’e kayıp verdirebilir ve süreyi kendi lehine kullanabilir. Süre önemli, uluslararası ve İsrail’deki kamuoyları için belli bir sonuç doğurabilir. Ancak süre Hamas’ın propagandasına elverişli olmaz ise bu kez İsrail belirtilen hedeflerinde ilerler ve bundan sonra daha rahat biçimde siyasi hamlelerini geliştirebilir. Bu durumda önümüzdeki günlerde satıhtaki çatışmaların seyri bizlere belli ipuçları verecektir, takip edeceğiz.

SİYASİ HEDEFE İLİŞKİN PLAN

Yukarıda açıkladıklarım askeri planla ilgilidir. Bu askeri planın ikinci aşaması başlayınca siyasi planda da yoğunlaşma ve ilerleme başlatılacaktır. Amaç şöyledir: “Gazze silahsızlandırıldıktan” sonra bu bölgenin idaresi Filistin Yönetimine verilecektir. (Hamas’ın siyasi fonksiyonu da yok sayılacaktır.)

Burada nihai siyasi hedefe olaşılması için geçecek sürece “geçiş süreci” adı verilecektir. ABD ve İsrail himayesinde Gazze’de siyasi ve idari düzenlemelere gidilecektir. Elbette ateşkes gereklidir, İsrail bu siyasi hedefini garanti ettiğinde ateşkes olacaktır, ateşkesle birlikte bölgenin güvenliği için 3-4 ülke güvenlik birimlerinden marifetiyle bir “barış gücü” kurulacaktır. İdari yapının yeniden düzenlenmesi esasen İsrail ve Mahmud Abbas kontrolünde bir yapıdır.

Bu harekat süresince Filistin halkının Gazze’den (Sina gibi yerlere) sürülmesi şeklindeki açıklamalara (şu aşamada) itibar etmemekteyim. Maalesef ki “sağ kalanlar” demek durumundayım, Gazze halkı siyaseten Hamas olmayacak şekilde Filistin yönetimine veriliyor, ama İsrail bir biçimde Gazze’nin siyasi statüsünü ve Filistin halkı üzerindeki haklarını, kendisi açısından kontrol edebileceği şekilde düzenleme imkanı bulabilecek gözükmektedir.

SONUÇ

Buraya kadar olası bir durum değerlendirmesi şeklinde açıklamalarım oldu. Ben bu (olası) planı savunuyorum, gelişmelerle tadil edilecek noktalar çıkabilir.

İsrail askeri faaliyetlerinin acımasızca devam ettiği bu aşamada siyasi geçişi de ifade etmiş oldum, bu da planın parçasıdır. İleriye bakarken bu zemine esas olacak gelişmelerle karşılaşacağız.

Bütün bu açıklamalar bir taraf olmakla ilgili değildir, tecrübi bilgi amaçlıdır, hatırlatırım. Ayrıca sürekli tekrarlamaktayım, İsrail suç işliyor, sivilleri ve özellikle çocukların öldürülmesi asla kabul edilemez.

Görüldüğü gibi bu plan içinde, ABD ve İsrail’in, sorumlu oldukları iddiasıyla düşman ilan ettiği “İran ve Vekilleri” hakkında bir açıklamam olmadı. Çünkü ben Hizbullah, Husi, vs. vekillerin duruma müdahil olamayacaklarını düşünüyorum. İran zaten sahaya inmez, sert politik açıklamalarıyla kendini gösterir. Ancak bu durumun daha fazlası olabilir mi? Bu da Gazze hakkında açıkladıklarım sonrasında değerlendireceğimiz ve bazı noktalardan mümkün gördüğüm gelişmelerle ilgilidir. Bunları başka bir incelemede ele alabilirim.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

İsrail ve Hamas

DİĞER YAZI

Gazze ve Asimetrik Savaş

Güvenlik 'ın son yazıları

193 views

Etki Ajanlığı Yasası

Bu çağda, etki ajanlarına karşı önlem almak ve ülke yararına çalışanların eline mücadele etmek adına imkan vermek gibi konularda aksi düşünülebilir mi? Bu gerekli, ülke güvenliği açısından yerinde bir hamle. En azında caydırıcılık çok önemli. Ajanlar ve etki ajanları öyle cirit atmasınlar... Gerekli önlemleri ve bu kapsamda belli yasal düzenleme imkanlarını yaratalım. Her türlü tehdit var. Onları caydıralım, caydırıcı nitelikte ülkenin somut eylemleri olsun. Türkiye'de istihbarat hizmetleri 2014'dan itibaren iyi bir seyirle gelişiyor. İlk olarak operasyon yapma imkanı oldu. Kötü mü? Operasyonel İstihbarat gayet başarılı. Teröristler ve bölgemizdeki hasım ülkeler bunu görüyorlar, dikkatleri çekildi. Şimdi de bu tür ilave yasalar olsun isterim. Doğru adım! Elbette ben bu konuyu istihbarat açısından ele alacağım, uzmanlığım bu yönde. Hukuk konusu ayrı.
85 views

Yeni Üstünlük Mücadelesi ve Savunma Anlayışı

Temel konumuz silahlanma ve polemoloji olacak. Bu alanda yeni anlayışları irdeleyeceğiz. Genel savunma ve silahlanma politikalarına, büyük güçlerin aldıkları pozisyonlara, örnek olarak ABD'nin savunma yöntemine ve son olarak yeni üstünlük mücadelesi kavramlarına değineceğim. Bahsedeceğim yeni üstünlük mücadelesi terimleri neler? Oyun değiştiricilik, sistemlerin sistemi mimarisi, otonom kor sistemler, tam baskılama veya üstünlük kurma (dominasyon), bütün yönleriyle nüfuz etme (penetrasyon), istihbaratın penetrasyonu ve caydırıcılık için silahlanmak, olacak. Bunları neyle yapabilirsiniz? Bu makalede size ipuçlarını vermiş olacağım.
80 views

Otonom Orduların Tartışması

Teknoloji geliştikçe otonom sistemler cephede yerlerini alıyorlar. Kara, hava, siber-uzay, deniz, derin ve geniş cepheler... Bu konu başka ülkelerde hem askeri hem sivil, çeşitli uzmanlarca tartışılıyorken, Türkiye'de henüz o noktaya gelinemedi. Savaşın bilim ve sanatı yönüyle ben size özgün bir tartışma başlatmak isterim.
115 views

İsrail’in İran Saldırısı ve Polemolojik Analizi

19 Nisan gecesi İsrail, İran-İsfahan'daki bir askeri hedefi vurdu. Önce alınan bilgiler ve geliş yöntemleri doğru mu yanlış mı tartışıldı. Ancak, olağanüstü denebilecek türden yeni bir süreçle ilgilendiğimiz gayet açıktı. Ben sizlere bir askeri analiz yaparak, eldeki bilgileri de kullanmak suretiyle, bazı poüemolojik sonuçlar çıkarıp sunmak istiyorum.
163 views

İran Yine İsrail’e mi Çalıştı?

1 Nisan'da İsrail, İran'ın Şam elçiliğine saldırdı. 13 Nisan'da İran, İsrail'e günü-saati belli bir misilleme operasyonu yaptı, adı: Operation True Promise! 15 Nisan itibariyle durumu gözden geçirelim.
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme