Ukrayna Üzerine Tarafların Strateji ve Hedefleri

20 Ocak 2022
Okuyucu

Rusya, ABD, Avrupa ve NATO açısından Ukrayna meselesindeki stratejileri ve hedefleri net bir biçimde yazacağım.

Rusya’nın stratejisi: Kırım’ı Rus toprağı yapmak, SSCB nüfuz alanını tekrar elde etmek.

Batı’nın stratejisi: Ukrayna’yı demokratik bir ülke olarak bünyeye almak ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamlaştırmak.

Bu aşamada Rusya’nın öne çıkan hedeflerini not edelim: Kırım’ı ilhak ettiğine göre bu aşamada Ukrayna’nın NATO’ya ve Avrupa’ya entegrasyonunu engellemek. Bunun için NATO’yu ve ABD’yi saldırgan gösterir türden sert dili kullanmak, Avrupa’nın güvenliği açısından bölge ülkeleri olarak kendi aralarında çözülmesi gereken sorunların olduğunu göstermek.

ABD’nin ve NATO’nun hedeflerini aynı şekilde not edelim: Ukrayna’yı koruyacak askeri gücü bölgeye yığmak, bunu sağlamak için Rusya’nın saldırganlığını işaret etmek, Rusya geri adım attığında (saldırmama konusunda güvence verdiğinde ve bölgeden asker çekmeye başladığında) NATO üyeliği kararını almak.

Avrupa’nın hedefi ise şöyle: Avrupa güvenliğinin temel ilkelerini desteklemek ve Rusya’nın gerilimi düşürmesini sağlamak. Ukrayna’nın kendilerine yaklaşmasını desteklemeye devam etmek, Rusya kaynaklı gerginlik düştükçe verilen desteğin gücünü ve entegrasyon girişimlerini artırmak.

Bu gerilimde asıl mesele ne, son olarak bu hususa gelelim: Prof. Michael McFaul diyor ki; “Putin için gerçek tehdit, Ukrayna’nın uzak bir gelecekte NATO üyeliği değil, bugün Ukrayna demokrasisi.”

Ben de bu fikri savunanlardanım. Size bunun anlamını başka bir yazı ile geniş biçimde açıklayacağım. Bir ipucu vereyim, eğer bugün Ukrayna, Gürcistan, Moldova, yarın Rusya’nın kendi iç meselesi, yani Oligarşik Kapitalist çıkarların kayba uğraması söz konusudur. Asıl güç mücadelesi denklemleri ancak böyle görülürse rasyonel bir açıklama söz konusu olur.

Şu ana kadar Batı tarafı neleri tamamladı? Bölgeye asker yığdı, yeni silah sevkiyatları ve eğitimler devam ediyor. AGİT, AB, NATO toplantıları tamamlandı. Ukrayna ve NATO Bilgi Sistemleri entegrasyonu tamamlandı. Bu demek oluyor ki Komuta Kontrol sistemleri (C4ISR) çalışmaktadır. Rusya ile gerilimi azaltma kapısı aralandı, diplomasi mesajları verildi. Şimdi sıra ekonomik yaptırımlarda. Öncelik Ukrayna’daki Rus yanlıları olacak, yaptırımlar buradan itibaren geliştirilecek…

Takip ölçeklerimiz neler olmalı? 1) Ukrayna’nın NATO’ya ve AB’ye dahil olma zamanın öne alınıp alınmayacağı. 2) Tarafların Kırım’ın statüsü üzerine karşılıklı bir anlaşmaya varıp varamamaları. 3) Rusya’nın bölgeden asker çekip çekmeyeceği.

NOT: Fikri mülkiyet hakları gereği bu bilgileri referans vererek kullanabilirsiniz.

Gürsel Tokmakoğlu

1 Comment

  1. AB kendi çıkarlarını korumaktadır. Ukrayna ‘nında Türkiye gibi sadece tampon bir ülke olarak NATO’ya alınma ihtimali olabilir. Aslında Amerika AB.yi ekonomik olarak iyice kıskacına alma projesidir.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

ABD ve Rusya Arasında Stratejik Diyalog

DİĞER YAZI

Vizyon, Strateji ve Politika

Politika 'ın son yazıları

38 views

Yapay ve Doğal

Size analitik bir yöntemle, halen Ortadoğu'daki onca yapaylığa ve yürütülen negatif amaçlı algıya rağmen, Türkiye'nin ne denli doğallık içinde ve istikrar amaçlı politika yürüttüğünü açıklayacağım. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin yanısıra, bölgede İran ve İsrail arasında yaşananları kavramsal boyutta irdeleyeceğim. Analizin her bir basamağında belirginleşen kuralları açıklayacağım.
93 views

İsrail, İran ve Gazze

Genel bir değerlendirme yapalım, çünkü İsrail, 7 Ekim saldırısından 6 ay geçti ve "bugün Gazze'de üçüncü aşamaya geçtik" dedi. Bu ne demektir, bölgede başka ne gibi gelişebilir olabilir, hepsini inceleyelim.
69 views

Modern Rekabet

Burada modern rekabetin küreselleşmesi öyküsünü kendi içindeki kavramlarını tartışarak, Rusya ve Çin örnekleri üzerinden otoriter yönetimlerin eleştirisini yaparak açıklayacağım. Kavramsal olarak "modern rekabet" anlayışını bu şekilde açıklama imkanı bulacağım. Sonlara doğru kapitalizmin yozlaşmasını açıklayacağım. Bu kısımda da Anglo-Sakson yapıyı ve Kıta Avrupa'sını işaret edeceğim. Burada anlaşılması gereken şu olacak: Demokrasi ve insanlığın gelişimi kimsenin insafına kalmamalı, rekabetin yapılma amacı değer üretmek esaslı olmalı.
67 views

Seçimler ve Beka

31 Mart Yerel Seçimleri gerçekleştirildi ve Türk demokrasisi kazandı diyoruz. Ben ise size bu seçimleri örnekleyerek bir "beka seçimi" ne demek oluyor, bunu açıklayacağım. Buradan hareketle yapılması gerekenleri de gözden geçirmiş olacağım.
89 views

Politikada Gri Kavramlar

Size politika amaçlı yapılan propaganda konusu içinde yer alan kavramsal bir temayı sunuyorum, grilik. Gri kavramların dış ve iç politika yansımalarına bakacağım. Özellikle ABD dış politikasında kendi çıkarına yaklaşımlar sergilemesi neticesinde görülen gri kavramlar konusunu işleyeceğim. Buna örnek olarak Filistin-İsrail, terörle mücadele, sözde soykırım tasarısı gibi konular da yer alacak.
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme