Brexit

8.3K views
19 Eylül 2021

İngiliz Dünyası (Anglosphere)

Anglosphere anlaşılmadan küreselleşmeyi, Atlantik’i, NATO’yu, Pasifik’i, jeostratejiyi, küresel güvenliği, silahlanmayı ve hatta AUKUS’u anlamak mümkün olmaz. AUKUS, Anglosphere ile ilgilidir. Küresel dengede üstünlük için ABD safını geliştirirken İngiltere’yi yanına almayı başarmıştır. İngiltere, İmparatorluk dünlerine dönmüştür. Joe Biden’ın ittifaklar stratejisi giderek güçlenmektedir. Hedef Çin’dir. Ancak
1K views

Büyük Değişim

27 Ekim 2022
1K views
42 mins read
COVID-19’un şaşkınlığı içinde bile küresel çapta çok hızlı bir değişimi göğüslediğimizi zannettikçe, Ukrayna’daki savaş uzadıkça, Rusya’nın gücü törpülendikçe, stratejik silahlar gerginlik alanlarına sevk edildikçe, dünyanın dikkati Hint-Pasifik eksenine doğru çekildikçe, yeni tür ekonomik düzenin çalkantılı halinin yeni normalleri bağlamındaki alışkanlıklar için toplumların sürüklenmesini izledikçe, her şey tepetaklak oldukça, hatta geleceğe bakarken duyulan endişenin bile artık kanıksanır halde olduğunu gördükçe, size ne diyeyim? Sizce bugün için Dünyanın Sürüklenmesi (Senaryo-2) görünümü insanlığı nerelere taşıyacak? Bizlere Yeni-Karanlık Çağ’ı yaşatıyorlar diyebilir miyiz? Bundan maksat Yeni-Aydınlanma mı olacak? 
834 views

Geopolitical Contraction

1 Temmuz 2022
834 views
5 mins read
There is talk of the new Cold War, there are those who call it the Cold War-2. Let's make a geopolitical determination based on the 2019-2035 global outlook. Of course, this is a geopolitical assessment, not a prediction of how the developments will turn out. I won't have an explanation to say whether there will be a war or not. If we take the projection in the way I am going to present it, we will understand that the issues that we can follow develop depending on the reasons that are built these days. Let's put it this way, no step is in vain.
759 views

Yeni Jeopolitik Yaklaşım: Baskıyla Daraltma

30 Haziran 2022
759 views
6 mins read
Yeni Soğuk Savaş’tan bahsediliyor, buna Soğuk Savaş-2 diyenler var. Özellikle 2019-2035 küresel görünümü esas alarak jeopolitik açıdan bir tespit yapalım. Elbette bu bir jeopolitik değerlendirmedir, gelişmelerin ne şekilde sonuçlanacağının tahmini değildir. Bir savaş olur mu olmaz mı, demek için bir açıklamam olmayacaktır. Eğer projeksiyonu bu sunacağım şekilde ele alırsak, izleyebileceğimiz hususların bugünlerde inşa edilen nedenlere bağlı geliştiğini anlamış olacağız. Şunu ifade edelim, hiçbir adım boşuna değildir.
541 views

The Main Rivalry 

23 Şubat 2022
541 views
6 mins read
We were aware from the beginning that this issue was not a Ukraine Crisis. This is the biggest issue after the Second World War. The main rivalry is between the USA and Russia. Now I'm going to explain to you in a very short run, by just covering the headlines, what this high risk can mean. There is a risk here, and it's called the New Cold War. This article is at least a guide for you to follow the next developments easily, you will be able to develop your own thoughts by placing the stones in the right places.
1K views

Yeni Soğuk Savaş Riski

23 Şubat 2022
1K views
8 mins read
Başından bu yana bu konunun bir Ukrayna Krizi olmadığının farkındaydık. Asıl rekabet ABD ve Rusya arasındadır. Şimdi size çok kısa bir anlatımla, sadece başlıkları ele alarak, bu yüksek riskin ne anlama gelebileceğini açıklayacağım. Burada bir risk var ve bunun adı, Yeni Soğuk Savaş’tır. Bu yazı, hiç değilse bundan sonraki gelişmeleri kolay takip edebilmeniz açısından bir rehber niteliğindedir, taşları doğru yerlere koyarak kendi düşüncelerinizi geliştirebileceksiniz.
889 views

Meta Kapitalizmi ve Politika İlişkisi

19 Ekim 2021
889 views
6 mins read
Politika derslerine devam edelim. Burada sizlere strateji, meta kapitalizmi, uzmanlar iktidarı, paylaşılan egemenlik, gibi kavramları birlikte açıklayacağım. Pratikte ise bu kavramların karşılığındaki ABD, Çin, Yunanistan, Türkiye, vs. ülkelerin ilişkilerini örnekleyeceğim. Uluslararası İlişkiler öğrencileri bu kapsamlı konuya bu boyutta bakabilirler. Anlatım tekniği olarak bir III. Dünya Savaşı tartışmasını yaparak bu yazıyı size daha kolay sunacağım. Teorik, felsefi ve köklü yönü olan bu kapsamlı konuyu böyle yazarsam daha anlaşılır hale gelecektir.
1K views

Çarpışan Küresel Ekonomi Stratejileri

2 Ekim 2021
1K views
5 mins read
Yeni küresel değişimin beraberinde ekonomik stratejiler jeopolitik yönden gelişim gösterdi. Başat güçlerin ortaklıklarla geliştirdiği bu jeopolitik küresel ekonomik stratejilere dikkatlice bakıldığında geleceğin de nasıl şekilleneceğini görmek mümkün olabilmektedir. Bu makalede Amerika Birleşik Devletleri’nin Felaketsiz ve Uyumlu Rekabet Stratejisi, Birleşik Krallık’ın İmparatorluk Stratejisi, Avrupa Birliği’nin Açık Otonomi Stratejisi ve Çin’in İkili Dolaşım Stratejisi ile beklentiler ne, bunları işleyeceğiz.
1.5K views

Yeni-Rönesans

8 Eylül 2021
1.5K views
8 mins read
Küresel çapta önemli bir bariyeri aşmak üzereyken güçler arasındaki sürtüşmeleri çok doğru bir yere koyarak tartışmamız gerekiyor. Yeni-Kolonyal sistemin çıkar çatışmasını ve Küresel Eğilimleri biliyorsunuz, benim burada dikkatinizi çekmek istediğim yeni konular; yeni-Rönesans fikri, küreselleşmenin tamamlanması ve güç mücadelesi içindeki karar noktası ifadesidir.
1.3K views

Jeopolitik Güç Tahmini (2035)

14 Temmuz 2021
1.3K views
14 mins read
Önce Çin, ABD’yi geçecek mi, sorusunu cevaplayacağım. Ama bundan daha önemli sorular olmalı, nasıl bir dünya kurgusu içinde olacağız, insanlık ne tür jeopolitik bir atmosferde kalacak, gibi… İnsanlığın üzerindeki baskıyı oldukça hissedeceği bir dönemde yaşayacağı değişimi ve küresel aktörlerin hangi alanlar üzerinde rekabet edeceğini inceleyeceğim.
1.2K views

Uyanan İngiltere

30 Nisan 2021
1.2K views
10 mins read
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında bölgesel konuları konuşuyorduk. Programda bölgemizde güncel ve etkili olan ABD, Rusya, Fransa, vs. hemen her güce az çok değinildi. Kapanışta, "İngiltere nerede?" diye sordum. Moderatör, "İngiltere her yerde," deme ihtiyacı duydu. Sanırım benim kastettiğim noktayı az düşündükten sonra anladı. Aslında söylediğim tam da Mart 2021’de görmek istediğim, İngiltere’nin (Birleşik Krallık, Britanya) küresel yeni vizyon dokümanında ifade ettiği açıklamalar idi. Aşağıda ilgili dokümandan alıntıyla kabaca tarif edilen açıklamalara baktığınızda bunları göreceksiniz, Birleşik Krallık sahaya inmekte ve bunu nasıl yapacağını da etraflıca anlatma ihtiyacı duymaktadır. Yazının sonunda bir değerlendirme yapacağım.

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA