Dış politika

savas-stratejileri 5.1K views
20 Mart 2014

Savaş Stratejileri

Bu konu günümüzde çok önemli oldu! Savaşı bilen biri olarak işlemeden geçemeyeceğim. Bazı sorularımız olacak, sırasıyla onları cevaplandıracağız. Savaş nasıl bir şeydir? Bir devlet stratejik olarak savaş halinde olmayı seçtiyse sonuç ne olur? Peki, toplumun özgürlüğü bir tehdit unsuru olabilir mi? Barış stratejisi uygulamak ne demektir? Hazırlıksız
kudus 1.3K views
7 Aralık 2017

Kudüs

Çoğu kişinin yaptığı gibi ben de bugün Kudüs yazmak isterdim uzun uzun…
187 views

Politikada Gri Kavramlar

28 Mart 2024
187 views
10 mins read
Size politika amaçlı yapılan propaganda konusu içinde yer alan kavramsal bir temayı sunuyorum, grilik. Gri kavramların dış ve iç politika yansımalarına bakacağım. Özellikle ABD dış politikasında kendi çıkarına yaklaşımlar sergilemesi neticesinde görülen gri kavramlar konusunu işleyeceğim. Buna örnek olarak Filistin-İsrail, terörle mücadele, sözde soykırım tasarısı gibi konular da yer alacak.
443 views

Eleştiriler

27 Eylül 2023
443 views
9 mins read
Sizlere günümüzün iyi algılanması gerektiği bağlamında, özellikle bizi ilgilendiren yönleriyle, sosyal bilimler ve dış politikaya dair bazı eleştirilerimi aktaracağım. Dünya hızla değişiyor, güç dengeleri bildiğimiz biçimden oldukça farklılaştı, eğer bunlara ait kavramlara ve anlayışlara vakıf olamıyorsak, konuşuruz ama aslında başka bir şey anlatırız.
384 views

Menendez

24 Eylül 2023
384 views
7 mins read
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez ve eşi hakkında New York Güney Mahkemesi Savcıları tarafından rüşvet aldığı nedenle iddianame hazırladı. Şahsen Menendez'i, Türk düşmanlığına dair girişimlerini dikkate alarak 2019'dan bu yana ben de merakla takip ediyorum. Fakat bu rüşvet iddiası olayı gerçekleşince, uluslararası ilişkiler, ABD'nin dış politikasındaki çarpılıklar, gibi hususları daha fazla düşünmeye başladım. ABD'nin iç meselesi veya herhangi bir adi ceza meselesi değil bu tür olaylar; tam anlamıyla ABD'nin dış politika yapma biçimi! ABD dış politikasını belli para döngülerine dayalı olarak gerçekleştiriyor. Evvela ABD bu husus sorgulamalıdır. Menendez gibiler elbette (varsa) cezasını görsün. Ama hesaplaşma burada kalmasın. ABD dünyada hakkını yediği tüm olaylar yönüyle vicdanları rahatsız etmektedir, etraflıca buna bakmalıdır. Aşağıda 2019'dan bugünlere bazı hatırladığım olayları yazdım, sonra ne anladığımı ifade ettim. Siz de düşünün!
598 views

Temkinli Dış Politika

17 Ağustos 2023
598 views
5 mins read
Ukrayna’daki savaş, ABD ve Rusya arasında giderek gelişen gergin ortam, savaşın ve istikrarsızlığın daha geniş alanlara sıçrama tehlikesi, küresel ekonomik sorunlar kısmını da bunlara katarsak, bugün karşılaşılan çok ağır meselelerin gayet riskli alanlar içerdiği açıktır. İşte bu konjonktür Türkiye’nin rasyonel dış politikalarını doğrudan etkilemektedir. Ama hangi açılardan? Buna dair, önce jeostratejik bir analiz yapacağız, daha sonra da jeopolitik yönden karşı karşıya kalınan tabloyu ele alacağız. Çözümüm ise "temkinli dış politika" hakkında olacaktır. İnceleyelim.
534 views

Güncel Sosyo-Politik Vaziyette Farkındalık

29 Haziran 2022
534 views
7 mins read
Politik tercihiniz sizin olsun, bana dış politikadaki tercihlerinizi günlük ve uzun vadeli yaşamınıza nasıl yansıtıyorsunuz, cevap verebilir misiniz? Sizce bu yönde emin durumda mısınız, her şey kontrolünüz altında mı? Demokrasi mi, otokrasi mi? Fırsatçılık mı, eşitlikçilik mi? Egemenlik mi, teslimiyet mi?
1.2K views

Uyanan İngiltere

30 Nisan 2021
1.2K views
10 mins read
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında bölgesel konuları konuşuyorduk. Programda bölgemizde güncel ve etkili olan ABD, Rusya, Fransa, vs. hemen her güce az çok değinildi. Kapanışta, "İngiltere nerede?" diye sordum. Moderatör, "İngiltere her yerde," deme ihtiyacı duydu. Sanırım benim kastettiğim noktayı az düşündükten sonra anladı. Aslında söylediğim tam da Mart 2021’de görmek istediğim, İngiltere’nin (Birleşik Krallık, Britanya) küresel yeni vizyon dokümanında ifade ettiği açıklamalar idi. Aşağıda ilgili dokümandan alıntıyla kabaca tarif edilen açıklamalara baktığınızda bunları göreceksiniz, Birleşik Krallık sahaya inmekte ve bunu nasıl yapacağını da etraflıca anlatma ihtiyacı duymaktadır. Yazının sonunda bir değerlendirme yapacağım.
771 views

ABD, İstihbarat ve Ermeni Meselesi

28 Nisan 2021
771 views
5 mins read
Sözde Ermeni soykırım tasarısı meselesinde ABD Türkiye’ye yeni bir hamle yaptı. Bununla ilgilenilecek. Türkiye tarafından "bekle gör" politikası izlense bile zamanı gelince daha da fazla üstünde durulacak. O halde şimdiden eksik neresi, bunu bilerek hareket etmekte yarar vardır. Eksik istihbarat operasyonlarının nasıl gerçekleştiğinin dikkate alınmamış olmasıdır.
dis-politik-yaklasimin-ruhu 787 views

Dış Politik Yaklaşımın Ruhu

17 Ağustos 2018
787 views
4 mins read
Amerika ile nasıl başedilir? Avrupa ile ortak bir yol üzerinde nasıl anlaşmaya gidilebilir? Rusya veya Çin ile politik alanda yeni ve kalıcı neler yapılabilir? Asıl sorular bunlar olacak. Bu soruları gerçekçi bir ruhla ve politikanın gerekleriyle cevaplamak söz konusudur. Örneğin, “Amerika ile başetmenin yolu, insani değerlerle ve geleceğe dönük yaklaşımların isabetliliğiyle mümkün olur,” diyorsak, bundan önce ve sonra neler göz önüne alınmalı, iyi bilmemiz gerekiyor. Diğerleri için de benzer türden düşünmek gerekmektedir. Amerika ile sorunlar büyüyor. Daha dün Trump yine olumsuz sözler sarf etti. Yakın zamanda Avrupa ile temaslar bir kez daha artacak, en azından bu sürece iyi hazırlanmak gerekmektedir.

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA