Globalizm

kuresel-cag 3K views
12 Mayıs 2020

Küresel Çağ

Amerika Yüzyılı yerini Küresel Çağ’a mı bırakıyor? Bunun liderliğini kim üstlenecek? Güç
hollanda-krizi 1K views
14 Mart 2017

Hollanda Krizi

Hollanda ile yaşanan krizin kökenine inelim. Birlikte “Kim kazanır?” sorusunun cevabını bulmaya
240 views

Modern Popülizm Sorunu

8 Ocak 2024
240 views
8 mins read
Çağımızın önemli siyasi kavramlarından popülizmi inceleyeceğiz. Popülizm, sağ ile sol, liberalizm ile anti-liberalizm, demokrasi ile otokrasi arasında konu edilen bir kavramdır. Çıkarımım şudur: Popülist, bu kavramı görmezden gelebilmekte, kendi siyasetinin peşinde koşabilmekte, ama sonuçta halk zarar görebilmektedir; aynı zamanda, popülizme karşı olduğunu söyleyen siyasetçiler, dünya ve demokrasi yararına savunularıyla ortaya çıkabilmekte, popülistleri daha da belirginleştirebilmekte, bu sayede kendi politik yaşamlarında başarılı olabileceklerinin kurgusunu yapabilmektedir.
272 views

Dugin’in Propagandası

4 Aralık 2023
272 views
40 mins read
Dugin’in propagandist yaklaşımı açıkça görülüyor, stratejilerine göre tamamlayıcı bir karakter olma görevini üstleniyor. Bu Rusya’da böyle işliyor, başka ülkelerde örneğin Amerika’da başka türlü yöntemlerle ve kurumlarla. Çin, Hindistan veya Türkiye de kendi bakışına göre belli amaçlarla dünya ailesi içinde bir politika içerisinde.
433 views

Küresel Kapitalizmin Vizyonu İçinde

30 Kasım 2023
433 views
46 mins read
Keşifler, sanayi devrimleri, Aydınlanma, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, ulus devletler ve derken hızla bugünlere gelen insanın serüvenine çok farklı yaklaşımlarda bulunanlar var. Bugünden Sömürgeciliği, Emperyalizmi ve Orta Çağı yeniden hatırlatan yazarlar var. Her şey bir yana, her yaşanan gün, hatta saniye, 8 milyarlık dünya için çok değerli!
484 views

Kontrol Edilebilir Küresel Gelişme

12 Eylül 2023
484 views
24 mins read
Grilikler içinde yeni güçleri, uluslararası sistem içindeki aktörlerin rekabetini, ikisi arasında gelişen küresel güçlerin ne tür bir etki yarattığını kapsamlı bir biçimde analiz edeceğiz. Analizimizde bugünün temel güçlerin gruplaşma biçimlerini netleştireceğiz ve bunlara ilişkin belirgin özelliklerin tespitini yapacağız. Araştırdığımız konu geleceğe nasıl gideceğimizle ilgili olacaktır. İşte bu rekabetçi yapı içinde ilgili aktörler tarafından tercihler nasıl yapılacacak ve küresel gelişim kontrol edilebilecek mi?
988 views

Çağımızda Liderlik

7 Ocak 2023
988 views
22 mins read
Siyaseti, stratejiyi, yaşanan dünya meselelerini ve liderlik bahsini açıklamak bazıları için kolaydır, bazıları içinse zor. Bunun nedeni sadece konu ve kapsamlarını çok fazla olmasından kaynaklanmaz, zamanın gelişimi içinde şartların henüz tam tarif edilemediği ve olgunlaşmanın tamamlanmadığı noktadayken bunun üzerine akılları çeldirenlerin fazla olması da kaynaklık eder. Bu makalemde hem kapsamı gereği çok fazla tartışmanın yapılabileceği başlıkları ele alacağım hem de Henry Kissinger’ın tarif ettiği liderliğin eleştirisini yapacağım. Böyle yapmamın nedeniyse, bu zorluk derecesi yüksek konulara daha üst perdeden bakarak sizlere bir açıklama getirebilmenin pratiğini göstermek olacaktır. Ama sonuçta sizler kendi düşünceleriniz ölçüsünde bir gelecek öngöreceksiniz, benim burada bir yönlendirmem olmayacaktır.
935 views

Büyük Kırılma Prosedürleri

28 Ocak 2022
935 views
11 mins read
Bugün Ukrayna konusunu konuşmaya devam ettik, yarın da konuşacağız. Cari konular bunlar… Asıl akılda kalması gereken husus ise "büyük kırılma" ile ilgilidir. Bu büyük kırılmayı görmeden, büyük resme iyi bakmadan 2040’lara gelinirse, o vakit bir hayli zorluk çekilir. 2040 yılı nereden çıktı diyeceksiniz. ABD’nin ve Çin’in planları bu zamana karşılık geliyor, dolayısıyla Rusya da buna ayak uydurmak durumundadır. Peki ya Türkiye neyi düşünmeli? Bakın, bu yazı size post-modern savaş yöntemini, kazanan ve kaybeden tarafını çok net açıklayacak, büyük mücadele içinde yaşananlara böyle bakmayanlar küçük düşünenlerdir, hesap bilmeyenlerdir!..
su-amerika 924 views

Şu Amerika

30 Ekim 2017
924 views
7 mins read
2
Eğer işimiz politika ve uluslararası ilişkiler ise değil başat güç olan Amerika’yı, hiçbir ülkeyi ve gücü hatalı değerlendirmememiz gerekiyor. Amerika’yı çok iyi analiz etmek, tanımlamak ve ona göre politika yapmak, özellikle Amerika’nın kendi içindeki mücadelesini ve dışa yansıyan taraflarını çok iyi okumak gerekiyor. Ezbere sarf edilen sözler işimizin ilerlemesine yetmiyor. Özellikle diplomasi gerçekçi yöntemleri tanır. Duygusallık pek işe yaramaz. Şimdi gelin şu Amerika konusunu bir daha irdeleyelim. Çünkü eksiklikler ve saplantılar var. Bu paradigma hataları sadece yeni yetme akademisyenlere değil, aynı zamanda halka ve siyasetçilere de hata yaptırıyor.

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA