abd-iklim-degisikligi-raporu-ne-getirir
ABD İklim Değişikliği Raporu Ne Getirir?

ABD İklim Değişikliği Raporu Ne Getirir?

Okuyucu

ABD, İklim Değişikliği konusunda Kongre’ye sunulan bir rapor hazırladı ve bu rapora göre küresel ısınma ABD ekonomisine daha pahalıya, yüzlerce milyar dolara mal olacak. Dünya Çevre Grubu Başkanı Abigail Dillen. “Bu rapor, ilk elden ne gördüğümüzün altını çiziyor: İklim değişikliği gerçek, burada oluyor ve şimdi gerçekleşiyor.” Rapora, Tarım Bakanlığı’ndan NASA’ya varana kadar 13 devlet dairesi ve ajansı kendi tespit ve değerlendirmelerini yazdılar. Bilindiği gibi Başkan Donald Trump İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çıkma niyetini duyurmuştu.

Raporun içeriğinde yer alan hususlar; köklü eğilimler, uzun süreli eğilimlerdeki çelişkiler, teknoloji ve inovasyondaki gelişmelerin etkileri, nüfustaki ve yaşam tarzlarındaki değişimler olarak açıklanmaktadır. Rapordan bazı notlar: Atmosfere salınan gazlarda artış oluyor. Sera gazlarının etkisi henüz belli bir seviyeye çekilemedi. ABD’ye bunun maliyeti yüz yıl sonra yüz milyarlarca dolar olacak. Küresel ısınma orantısız bir şekilde yoksullara vuruyor. İnsan sağlığı etkileniyor. Temiz su kaynakları kayboluyor, su kirleniyor. Kıyı şeritlerinin ekosistemi bozuluyor. Tarım, balıkçılık olumsuz etkileniyor ve enerji üretimi elverişsiz oluyor. Bu hususlar maliyetleri artırıyor. Sera gazı etkisi mutlaka kontrol altında olmalı ve azaltılmalı. Keskin etkilerle atmosferde ani değişimler olmakta. Seller, kasırgalar, buna karşılık kuraklık… Bütün bunlar kontrol olmazsa gerçekleşir. Bugünden alınan doğru kararlarla ilerideki riskler azaltılabilir. Elbette ki gelecek bugüne bağlıdır.

Genel politikalardaki dengesizlikler dolayısıyla ham petrol üretimi sürekli değişmektedir. Özellikle Suudi Arabistan, Rusya ve İran gibi ülkeler bu politik dengesizliklerden ekonomik beklenti içindeler. Barack Obama bu durumu görmüş ve kapsamlı bir yaklaşım sergilemişti. Donald Trump ise bu durumu Obama öncesinden bile daha kötü bir hale dönüştürdü.

Bütün bunlara bakan ABD yetkilileri, potansiyel senaryolar için kritik hususlar hakkında daha açık bilgilendirmeye yer verilmesini talep ediyorlar. Bu bir bilgilendirme açığı mı, işbaşına gelen politikacıların kendi dönemleri için hayati olan ve kısa vadeli denebilecek konulara odaklanmak istemeleri, yani politik çarkların bir gerekliliği mi? Eğer ikincisi ise politikaya bu denli endeksli bir insanlık algısında değişim gereklidir. Bu ise bir devrim niteliğinde düşünceye sahip olmak demektir.

Trump geçen yıl programında yer alan bu hususta kendine göre doğru olan adımı attı. Çünkü ben bu işe çok para veriyorum, örneğin Çin veya Almanya aynı ölçekte para vermiyor, ama bu ülkeler daha çok üretiyorlar ve ekonomik açıdan kalkınıyorlar. Bu durum Amerikan halkına zarar olarak yansıyor. Eşitsizlik bahsine bu mantıkla bakıyor Trump. Yaklaşık 200 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelesini kararlaştırdığı 2015 Paris Anlaşması halen masada. Belki bazı detayların tekrar tartışılmasında yarar olacak. Ama burada liderlere büyük önem düşmekte.

Sorunları bilmeyen yok. Türkiye için de durum belki belli. Ancak küresel eşitlik, kararlılık, finansman, vs. pek çok tartışma ve endişe konusu var. Şimdiden ülkemizde balıkçılık ve tarım alanları konusu can çekişiyor. Bazı göller haritadan siliniyor. Orta Anadolu’da topraktaki tuzlanma ve obrukların sayısı artıyor. Türkiye ne zaman kapsamlı bir rapor hazırlar?

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

Duvarlar Çöküyor Tepemize

DİĞER YAZI

Vizyon Antalya

Çevre 'ın son yazıları

İklim Değişikliği ve COP26

Bu yıl Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin altıncı değerlendirme

Müsilaj

Müsilaj, başka tabirle deniz salyası, milli bir felaket! yük bindi, bindi ve bu yıl deniz kustu.

İklimde Acil Durum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İklim Değişikliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin küresel ısınmadan kaçınmak

Cennet Kül Olunca…

Okuyucu İtalya, Vichenza’dayız. Bir büyüğümle hafta sonları Alp Dağları’nın nadide güzelliklerini ziyaret ediyor ve cennet benzeri