Güç

insanligin-stratejileri 5.7K views
29 Nisan 2014

İnsanlığın Stratejileri

Serüvene kara, deniz ve hava stratejileri ile başlayacağız. Bu konularda öne çıkan stratejistleri hatırlayacağız. Yeni egemenlik stratejisine geçiş aşamasındaki karmaşayı tartışacağız. 2030’ların stratejisini açıklayacağız. Stratejist Yaklaşımı Asıl kara stratejistleri Türkler idi. Neredeyse Pasifikten Atlantik’e kadar at sürdüler. Ancak belirgin bir kara stratejisi yazıp bırakmadılar,
post-kapitalizmin-yonetim-erki 4.6K views
14 Nisan 2014

Post-kapitalizm

Yakın zamanda “Yeni Küresel Devrim” konusunu işlemiştim[1]. Bu devrim sürecinin içinde olduğumuzu
779 views

Ukrayna, Hegemonya Savaşı ve Toplam Kazanç Stratejisi

4 Şubat 2022
779 views
7 mins read
Bu hakimiyet esaslı savaşın bildik tabirle karşılığı hegemonik savaştır. İşlenen konuları listeleyeyim: Asıl savaşın adı, hegemonik savaş. Belli ağırlıkta küresel hegemonya için avantajlı olma kabiliyetini elde ederken girişilen stratejik ve uzun süreli mücadelenin isimleri; Tam Spektrumlu Savaş, Hibrit Savaş, Doğrusal Olmayan Savaş. Kullanılan güç yönteminin adı, akıllı güç. Beklenen sonuç, toplamda nüfuz alanlarının küresel ağırlığı. Nüfuz alanlarında sürdürülen mücadelenin adı, gri bölge operasyonları. Operasyonların meşruiyeti için kullanılan bitik ülkelerin adı, operasyon ülkesi. Nüfuz alanlarındaki stratejinin adı, toplam kazanç stratejisi.
muktedir-olmak 2K views

Muktedir Olmak

17 Haziran 2018
2K views
4 mins read
Bu kadar duygusallık fazla! (Duygu kelimesinin tam olarak neleri kapsadığını bile yeterince irdeleyemeyenlere bunu anlatmak elbette zor olacak ama maalesef konu bu. Kusura bakmasınlar!) Duygu yok değil var, ama “Bu kadarı fazla!” diyorum. Okumayı buna göre yapmanızı bekliyorum. Çünkü akıl, denklem, güç, istihbarat ve hepsiyle “muktedir” olmayı bu şekilde işleme imkanım olacak. Başka söyleyecek şey bulamıyorum. Bireyin veya bir topluluğun kendini o zannettiği şey olup olmadığına karar verebilmesi için doğru bir prizmadan bakması şart. Bu akılla tarif edilecek bir konu. Duygular elbette önemli ama baskın ise yanıltıcı. Tek başına duygular özel ve başka bir dünya tarifi. Eğer duygular yaşamda gerçeklerle dengelenemezse ve
turkiyenin-buyuyen-enerji-sorunu 1.1K views

Türkiye’nin Büyüyen Enerji Sorunu

11 Aralık 2015
1.1K views
3 mins read
Günümüzde küresel enerji piyasasının belirleyicisi Amerika oldu. Bu durum yakın gelecekte daha da güçlenecek. Amerika 2025’lerde enerji üretiminin dışında, alternatif enerjilerle, depolama teknolojileriyle ve enerjiyi tüketme alışkanlıklarını değiştirmek suretiyle küresel piyasalar üzerinde daha hakim bir konumda olacak. Bu gözle bakılırsa, Amerika’sız enerji ve güç politikası takip edenler sorun yaşayacaklar denebilir. Bugüne kadar kendini sadece boru hatları yoluyla hayati bir bağlantı köprüsü görmenin dışında Türkiye’nin ikna edici bir enerji politikası oluşturulamamıştır. Küresel enerji piyasasının stratejileri ve uygulamaları bağlamında, mevcutlarda ve ileriye dönük olanlarda vizyon ve hedef bozuklukları ve eksiklikleri söz konusudur. Bu konuda kısa, orta ve uzun vadeli yapılabilecekler uzmanlarca bilinmektedir.
kuresel-finans-politikalarini-anlamak 784 views

Küresel Finans Politikalarını Anlamak

2 Ekim 2015
784 views
3 mins read
Geçen günlerde FED aldığı kararları açıkladı, faizlerle oynamayacakmış. Bu karara neden olarak faiz artırımının küresel ekonomide yavaşlamayı doğuracağı gösterildi. Bu sebep-sonuç bugünün bir denklemidir. Gelecekte şartlar daha zor olur ise Amerika finans sistemini kontrol etmeyecek mi veya daha az mı edecek dersiniz? 2050 sonrasını planlayan Amerika için finans hareketlerinin kontrolüne dönük başka politik adımların da atılması gerekecektir. Eğer bir küresel güçseniz işi kendi haline veya şansa bırakamazsınız, öyle değil mi?
teror-belasi 1.1K views

Terör Belası

9 Ağustos 2015
1.1K views
26 mins read
Terörizm geçmişte olduğu gibi çağımızın korku ve şiddet içeren bir düşmanlık ve zulüm yöntemidir. Terör bu dünyada şeytanca denilebilecek türden bir beladır. Terör asla bir caydırma değildir. Caydırmak insana yakışan bir yöntemdir; içinde akıl, barış ve davet vardır. Küresel medya otorite kabul ettiği şahsiyetleri karşısına alıp soruyor: “Cihat nedir, İslami teröristlerin yeni hedefleri nelerdir?” Gün geçmiyor ki ulusal kanal denilen kesim şu hususu tartışmaya açmasın: “Barış havası geçti mi? Ülke bölünecek mi?” Veya daha geniş perspektifte sorular var: “Benim teröristim ortada duruyorken sen neden kendi teröristine daha fazla efor sarf ediyorsun?” Daha başka sorular ve genişleyen tartışmalar, tartışmalarla yerleştirilen düzenler;
butunlesebilmek 844 views

Bütünleşebilmek

1 Temmuz 2015
844 views
10 mins read
Tartışılan konular çok ciddi düzeydedir. Ayrışmak, birleşmek, bütünleşmek, savaş, barış, hainlik… Peki, bunların içinden brini alalım, bütünleşebilmenin yolu nedir? Elimizdekileri kaybedebileceğimizden mi endişe duyuyoruz? Yarınımızla ilgili şüphelerimiz mi var? Sürekli düşmanlık, şiddet, oyun, kandırmaca, tuzak benzeri kelimelerin sözünü ediyoruz. Bir bütün olup güçlenemiyor muyuz? Zamanı ve mekanı sıkıştırabilenlere karşı durmak için bir tedbirimiz var mıdır? Etrafımıza ve içinde bulunduğumuz duruma bakıyorum. Soruları daha somutlaştırıyorum. Ellerinde Medine Anayasası gibi zamanının çok temel bir uygulama örneği varken Müslümanlar veya kendilerini Müslüman olarak tanıtanlar, neden bugün bir savaş halindeler, bölünmüş haldeler? Bu ulus olma bilincini inşa eden, Bilge Kaan kitabesinde görüldüğü gibi özgür ve
keyfi-sansur-uygulamalari 1.3K views

Keyfi Sansür Uygulamaları

22 Haziran 2015
1.3K views
6 mins read
Sansür en basit anlamıyla bilginin veya bir bölümünün kısıtlanması, bilginin kontrolüdür. Sansür resmi iştir, en üst makamlar, devletler ve hükümetler uygular biliriz, değil mi? Peki, keyfi sansür olur mu? Biri çıkıp diğerine, ben sana sansür uyguluyorum, diyebilir mi? Diyebiliyorsa ne yapılmalı? Tarihe baktığımızda sansür konusunu en çok askeri alanda gördük. O zaman savaşlar meydanlarda yapılmaktaydı, sonraları kaleler, şehirler kuşatılır oldu ve ardından dünya savaşları oldu, bütün bunların içinde sansür uygulandı. Arada bir yerlerde anarşizm ve terörizm bir çatışma şekli olarak zorlamalara dahil oldu, sansür yine vardı. Psikolojik savaş adında bir tür mücadele daha sahneye kondu, sansür iki taraflı uygulama konusu
insanin-superpozisyonu 2.2K views

İnsanın Süperpozisyonu

2 Haziran 2015
2.2K views
8 mins read
İnsanın bilinçlenme sürecinde gerekli olan doğal ve kuantal verinin ne şekilde olacağını bir kez daha düşünelim; fizikte olduğu gibi, ekonomide, vizyon belirlemede, strateji tayininde ve politikada… Sonuçta göreceğiz ki, her durumda insan eksik kalmaktadır. Bu durum işin doğasından ileri gelmektedir. Ama insanın en sonuda bir süperposizyonu olmalıdır, değil mi? Bu da doğal ve gerçek bir sonuçtur, inkar edilemez! Tanım En temel anlamıyla süperposizyon (superposition) üstüne koyma, birikme, çakışma veya çakıştırma anlamına gelir. Bu terim jeolojide tortulların birikmesiyle ilgili kullanılır. Fizikte iki veya daha fazla oluşumun (varlığın, özelliğin, parçanın, farklı gücün, örneğin dalganın) yeni bir fiziksel oluşum için üst üste gelmesidir.

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA