Yozlaşma

1.5K views
31 Ocak 2021

Siyasette Yozlaşma

Çağın siyasi akımlarını ve inşa ettiği durumu kavramak açısından ayrıca çaba sarf etmek gerekiyor. Fazlaca politize olmuş toplumların aklında tutması gereken bir nokta da yozlaşmadan (devolution) uzak kalmasıdır. Bugün Türk siyasetini bilinçli bir biçimde yozlaştırmak isteyenler olabilir. Bu durumda toplum olarak neleri bilmemiz, göz
956 views
7 Mart 2021

Haddi Aşmak

Yaşanan olayların toplumu ne denli etkilediği duyarlılığın ne denli üst seviyelerde olduğu
491 views

ENTELEKTÜEL SORUNSALI

8 Ağustos 2023
491 views
13 mins read
Temelde insanın doğası, zamanın getirdikleri ve sürekli gelişen küresel zorluklar var. Bunun üzerine her alanda tereddüt uyandıran değişik adımlar ve gerçek bir hedef. Sözü edilen şu, kalkınmak! Eğer artık kalkınmışlar sınıfında olmak istiyorsanız!.. Gerçekten istiyor musunuz? İşe bu emelin ne denli büyük bir mücadeleyi gerektirdiğinin farkında olmakla başlanmalı. İşte tam da bu noktada, düşünsel içerikli bir açıklamam olacak. 
sahte-onur 907 views

Sahte Onur

21 Nisan 2016
907 views
4 mins read
Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar eseri meşhurdur. Sanayileşmenin ve beraberinde gelişen modernleşmenin getirdiği süreçlerin tam tersine, yeraltında, insanların ruh halinde ve günlük yaşamın çıkmaz sokaklarında gelişen aleni çirkin karakter yapıları ve bunlara dair kavramların kolayca meşrulaşması hususu bu eserde dramatik şekilde vurgulanmaktadır. Onurlu duruş gösterenlerin, onurlu ve görüntüde onurlu bireyin tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğinin eleştirisi bu eserde örneklenmiştir. Salt bu romandaki anlatımla bile mukayese ettiğimde görüyorum ki Türkiye’de yaşayan insanların onur meselesinde çok önemli kayıpları ve vurdumduymazlıkları söz konusudur. Bu yaklaşımla, “onur” kavramına dair kritik bir noktaya değineceğim. Pek sözünü etmese de, bu tür konularla yüzleşmeyi sevmese de veya belki de
uydurmak 920 views

Uydurmak

18 Nisan 2016
920 views
4 mins read
Önce bir tespit yapalım: Özellikle günlük yaşamda teknik işleri uydurarak yapmak, anlatımları gerçeklerden koparmak, atıp tutmak, denk getirmeye çalışmak, bu uydurmaları esasmış gibi kabul etmek, sonuçta medet ummak, tatmin olmak ve yetinmek neredeyse toplumun her kesimine yerleşmiş bir değer ve ölçü oldu. Asıl, tam ve gerçek olan neredeyse görmezden gelinir oldu, önemsenmemeye başladı. Değersiz değerliymiş muamelesi görmeye başladı veya değerlinin erdeminden bihabermiş gibi davranılmaya başlandı. Bu husus kültürel yozlaşma sinyali almanın en bariz örneklerindendir. Basitliği ve uydurarak yaşamayı kabullenen bir toplum olarak ileri bir noktaya ilerlemenin mümkün olamayacağı açıktır. Bu endişe verici durumu tespit etmek için topluma dikkatlice biraz bakmak

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA