Haddi Aşmak

7 Mart 2021
Okuyucu

Yaşanan olayların toplumu ne denli etkilediği duyarlılığın ne denli üst seviyelerde olduğu aşikar. Ancak buradan başka sonuçlar çıkaranlar da olmuyor değil. Gelin kim nerede durmalı, değişik yönleriyle tarif edelim.

Bilgi az farkla başkadır, veri daha başka. Bilgi ve verinin kesiştiği bir nokta vardır. Neyi nerede kullanıyorsunuz, bakmak gerekir. Bilgi örneğin insan zekasından da türer, hayalinden de somut olaydan da. Ama şu daha kapsayıcı bir ifade: Bilgi evrende zaten vardır. Veri deneyden, deneyimden, tartışmadan, araştırmadan türeyen sonuçtur. Bilim hem bilgiyle hem veriyle yapılır. Bilime inanmayan ve bunun yöntemlerini uygulamayan toplumların konuştukları ve önemsedikleri içinde eksik ve yanlış çoktur. Kültürel yozlaşmayı bu açılardan gözlemlemek mümkündür.

Had aşıldıkça merkezden uzaklaşma mesafesi artmış olur. Bu mesafe ifadesi derinlik ve yüzeysellik açılarında da geçerlidir. Eskinin tartışmaları bugünün değişmez gerçeği değildir, bir yönüyle bilgidir, diğer yönüyle veri, ancak bunlar ayrı ayrı incelenirler. Onun için alınan haberin doğruluğu ve kaynağın güvenilirliği her aşamada tartılır. Eksik bilgi üzerinden yapılan değerlendirme yeni bilgi değildir, ki daha sonra yapılacak başka analizlerde bu değerlendirme değişmez gerçek kabul edilemez. Yanlış veri yanlış şartlarda elde edilmiştir, kayıtlarda olsa bile daha sonra müracaat edildiğinde veriden çok şartların gözden geçirilmesi daha öncelikli bilgiler verir. Bugünün gerçeği bütün bilgilerin ortalaması değildir. Akıllar karıştırıldıkça daha fazla karışma potansiyeli yakalanmış durumdadır.

Demokrasi kavramının uzanamayacağı bir nokta yoktur. Demokrasi kültürdür. Kültür demokrasiyi, demokrasi kültürü geliştirir.

Yürütme erki ve icradan yükümlü olanlar yasalar, şartlar, imkanlar, amaçlar, bilgiler, veriler, vs. gereği üstlerine düşeni yaparlar. Kurum kültürü, birikim, eğitim, kapasite, strateji kabiliyeti, karşı imkanların etkileri gibi her bir detay değerlendirilir ve icraatta bulunulur. 

Devlet, iktidar, asker çalışıyor ve teröriste karşı Irak, Gara Dağı’nda operasyon gerçekleştiriliyor. Veriler rapora dönüşecektir. Raporlar operasyonun ne yöne ilerleyeceğini söyleyecektir. Bu hadisede vatandaş ne denli bilgilerle ilgilidir? Yürütme gerekeni açıklar, güvenmek gerekir.

İçinde üst rütbelilerin olduğu bir askeri helikopter düşüyor. Aynı şekilde toplanan veriler ve yazılan raporlar helikopterin düşme sebebini söyleyecektir. Bu hadisede vatandaş ne denli bilgilerle ilgilidir? Yürütme gerekeni açıklar, güvenmek gerekir.

Yaşam devam etmektedir…

Sosyal medya sınırları ortadan kaldırdı, iyi ve kötü sonuçları vardır. Eksik bilgi ve yanlış veri algıları ve değerleri tehdit etmektedir. Kötü kullanımla sosyal medya milli güvenlik sorunu haline geldi. Bu alandaki aktörler içinde vatandaşa da kullanışlı bir rol verildi.

Siyaset, sosyoloji, demokrasi, vatandaş, terör, propaganda, uluslararası ilişkiler, teknoloji, iklim, coğrafya, gibi konular üst üste konarak tartışılıyor. Gereğinden fazla detay gündeme getiriliyor. Bazı yönlendirmelerle inançlar ve değerler dahi tüketilme sınırına getiriliyor.

Çok fazla konuşmak demek çok biliyor demek değildir. Hatta ayıplı, eksik, bilgisizce veriye dayanmayan konuşmalar hiç olmamalıdır. Bilim insanı diye bildiklerimiz bile gözden geçirilmelidir. Sıradanlık hakimse bilim değil, toplum yara alır. Medya sıradanlığa meydan vermemelidir. Kültür dediğimiz çok kapsamlıdır, bizleri tanımlayan esaslardan biridir. Haddini aşanlar ve aşacaklara saha açanlar için toplum olarak bir daha düşünülmelidir.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

ÖNCEKİ YAZI

Kriz Enfantilizmi

DİĞER YAZI

Epizodik ve Semantik

Kültür 'ın son yazıları

374 views

Eleştiriler

Sizlere günümüzün iyi algılanması gerektiği bağlamında, özellikle bizi ilgilendiren yönleriyle, sosyal bilimler ve dış politikaya dair bazı eleştirilerimi aktaracağım. Dünya hızla değişiyor, güç dengeleri bildiğimiz biçimden oldukça farklılaştı, eğer bunlara ait kavramlara ve anlayışlara vakıf olamıyorsak, konuşuruz ama aslında başka bir şey anlatırız.
371 views

Devrim

Bize devrimin ne tarafı kaldı? Diyeceksiniz ki hangi devrimin? Açıklayacağım. En başta şöyle sloganik işaret edeyim: Devrimden değil, sapkınlardan ve geç kalmışlıktan kork!
566 views

Generalist

Ülkeler ve dünyamız için iyi bilinmesi gereken bir konuyu işleyeceğim, generalist olmak. Buna karşılık gelen bir sözcük aradım bulamadım, yine de ben genele yetkin diyeceğim. Genele yetkin kimseler kimler, örnekleri neler? Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Askerlik sahalarında örnekler vereceğim, neden gerekli, bunu açıklayacağım.
517 views

ENTELEKTÜEL SORUNSALI

Temelde insanın doğası, zamanın getirdikleri ve sürekli gelişen küresel zorluklar var. Bunun üzerine her alanda tereddüt uyandıran değişik adımlar ve gerçek bir hedef. Sözü edilen şu, kalkınmak! Eğer artık kalkınmışlar sınıfında olmak istiyorsanız!.. Gerçekten istiyor musunuz? İşe bu emelin ne denli büyük bir mücadeleyi gerektirdiğinin farkında olmakla başlanmalı. İşte tam da bu noktada, düşünsel içerikli bir açıklamam olacak. 
2.1K views

Sıradan ve Mükemmel

Bu makalede sizlere insan zihni içerisindeki tarif veya algı ile gerçeğe ilişkin olanın farkını açıklayacağım. Ele alacağım temalar sıradancılık, mükemmelcilik ve gerçeklik ötesi hakkındadır. Başta soralım, karşılaştığınız şey gerçek mi, yoksa gerçek ötesi mi?
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme