Mariupol

1.8K views
14 Mart 2022

Russia’s Plan

I will present to you Russia's possible Ukraine Plan of Operation. Almost everyone is asking how the Ukraine-Russia War will unfold, or looking for the kind of answer that will most likely happen.
575 views

Her Yönüyle Savaş

31 Mayıs 2022
575 views
13 mins read
Ukrayna ile Rusya’nın Savaşı 2014 yılında başladı, tarih kitapları böyle yazacaktır. Ancak bu post-modern dönemin tarifini yapacak tarihçilerin işi bir hayli zor olacağa benziyor. Zira en başta tartışılması gereken; iç içe geçmiş küresel rekabet konuları, küresel ölçekli etkileşim, siber-uzayın devrede olması ve diğer jeopolitik konular. ABD’nin organizesindeki blokun fiili girişimlerinin bu savaşa açık ve örtülü etkileri var. Savaş başladı, hızlandı, dahası var, insanlık adına sürecin sonu daha öne çıkacak görünüyor.
927 views

Ukrayna-Rusya Savaşının Durum Değerlendirmesi (G90)

27 Mayıs 2022
927 views
16 mins read
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın "harekât hedefleri" yönüyle takibini belli bir formatta güncelleyerek sürdüreceğimi ifade etmiştim. En son yayımlanandan sonra bu 4-24 Mayıs 2022’yi kapsayan G90 raporu şeklinde, altıncı rapordur. Belli periyodlarla hazırlanan rapor, analitik bilgileriyle, savaşa hem ayrıntıyla hem bütün şeklinde bakarak sunmasıyla, yaşanacaklarla ilgi hususları açıklar mahiyette olmasıyla, doğru, isabetli ve gerekli bilgileri içermesiyle alanında tektir. Raporda önemli sorular ve önemli cevaplar var.
613 views

Is Russia’s Plan of Operation Wrong?

27 Nisan 2022
613 views
4 mins read
How to make an action plan? What were Russia's shortcomings and mistakes? What developed during the phases of the operation? What stage has the operation reached? What to expect next? What impact does the United States, its Partners, NATO have on warfare? A detailed analysis of the war between Ukraine and Russia.
588 views

Rusya’nın Eksik Operasyon Planı

27 Nisan 2022
588 views
5 mins read
Bir harekat planı nasıl yapılır? Rusya'nın eksikleri ve yanlışları nelerdi? Harekatın safhalarında neler gelişti? Harekatta hangi aşamaya gelindi? Bundan sonra ne olması beklenir? ABD, Ortakları, NATO savaşta ne tür etkilere sahip? Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa ilişkin ayrıntılı bir analiz.
1.1K views

Gerçeklik Ötesi

25 Nisan 2022
1.1K views
9 mins read
Gerçeklik Ötesi (post-truth) ile ilgilenmeden bunun içinde yaşamayı sürdürmek çağımızın kurtlu doku hastalığına tutulmaktır. Hastalıklar teşhis edilir ve tedavi sonra gelir. Teşhis ise bazen benim burada yaptığım gibi, bir mesele örneğinden hareketle tasvir edilir. Beynin karmaşık fonksiyonlarındaki eksikli etkileşimleri açıklarken sinapsları yakılıp söndürülen ampül şebekesi tasviriyle açıklamak gibi. Burada verilen örnekler başkaları için başka türlerdedir, çoğaltılabilir. Onları da ekleyip yapılacak bir alan çalışmasında daha kapsayıcı ve isabetli sonuçlar bulmak gerekir. Ben size kendi bakış açımla Gerçeklik Ötesinin tezahür ediş biçimini aktaracağım. Amacım, "ben" deyip durmak, "bildim" deyip sevinmek değil, bu sadece tasvir ve üslup meselesidir; öyleyse teşhisle ve mümkünse tedaviyle ilgilenmenizi isteyeceğim.
622 views

How Putin Views the War with Ukraine

24 Nisan 2022
622 views
6 mins read
From the day of February 24 to April 24, the main lines of the war are seen in this flow. The Ukrainian army forced the Russian army to retreat. The Russian army began evacuating the Kyiv, Sumy and Chernihiv regions between 25 March and 5 April. He considered this (April 6-12) necessary for reorganization and concentrating on the targets he had clarified. After that he headed for Donbass and Mariupol. He took Mariupol, the last settlement in the Sea of ​​Azov, on April 21. He wants to control the Dnieper watershed by moving north from Kherson. In this sense, the operation continues in the Zaporizhzhia region, albeit to a limited extent. It is increasing its measures in order not to lose Kherson to Ukraine again. It is not yet possible for the operation to progress towards the west, to the north of Odessa.
682 views

Is Putin Unconvinced?

21 Nisan 2022
682 views
4 mins read
Russian troops took Mariupol. But this war is not over, as if it is not wanted to end. In this analysis; Mariupol issue, where is the new target of the Russians, the approaches of the USA and the UK who want to continue the war, the reactions of the Russian side, there is a warning from the Chinese President Xi, he expressed that he is not satisfied with the developments reminiscent of the Cold War. Finally, I will examine the peace efforts of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu.
540 views

MARİUPOL VE SONRASI

21 Nisan 2022
540 views
6 mins read
Rusya birlikleri Mariupol’u aldılar. Ama bu savaş bitmedi, sanki bitsin de istenmiyor. Bu analizde; Mariupol konusu, Rusların yeni hedefinin neresi olduğu, savaşı sürdürmek isteyen ABD ve İngiltere’nin yaklaşımları ile Rusya tarafının verdiği tepkileri, Çin Devlet Başkanı Xİ’den bir uyarı var, yeniden Soğuk Savaş’ı çağrıştıran gelişmelerin olmasından memnun olmadığını ifade etti, bu hususu, son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun barış çabalarını inceleyeceğim.
606 views

Donbass and Mariupol

19 Nisan 2022
606 views
3 mins read
The war between Ukraine and Russia continues with all its heat. Mariupol and Donbass Operations are the hot topics these days. It seems that the real battles will continue in Donbass. Even next month's prominent topic will be Donbass. Let's review the second phase of the operation, which Russia calls "Special Operations", as of this last week, in terms of land, air and naval forces, with its important developments.
919 views

Rusya’nın İkinci Safha Operasyonu

19 Nisan 2022
919 views
4 mins read
Ukrayna ve Rusya Arasındaki Savaş olanca sıcaklığıyla devam etmektedir. Bugünlerde Mariupol ve Donbass Operasyonları öne çıkan konulardır. Asıl muharebeler Donbass’ta devam edecek görünüyor. Önümüzdeki ayın dahi öne çıkan konu başlığı Donbass olacaktır. Rusya’nın "Özel Operasyon" adını verdiği harekatın ikinci safhasını, bu son hafta itibariyle, önemli gelişmeleriyle birlikte kara, hava ve deniz güçleri bakımından tümüyle gözden geçirelim.

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA