Yahudi

faiz-haram-da-vergi-helal-mi 5K views
27 Kasım 2015

Faiz Haram da Vergi Helal mi?

Türkiye’de vergi yanlış fikirler ile kaplı bir alandır. Bu tartışma aynı zamanda kamuya bakış hakkında da bir başka pencere açacak konudur. Ben burada bireyden-devlete olan ilişkiyi belirgin anlayışlarla ilişkilendirerek anlatmak isterim. Vergiyi incelerken faiz konusuyla da karşılaştırmalı bir anlatım yapacağım. Hem buradan vatandaşın bilgisi
yurutme-erki 2.1K views
28 Şubat 2014

Yürütme Erki

Genel Bilindiği gibi demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin bulunduğu ifade edilir.
146 views

Netanyahu’nun Etnik-Popülist Siyaseti Üzerine

4 Ocak 2024
146 views
5 mins read
İsrail’de siyaset böylesi uç noktalarda istismar aracı olarak kullanılabiliyorken, barışı arzulayanların (hatta İsrail'in çeşitli yöntemleri uygulamak suretiyle sürekli sınırlarını genişletmesinin önüne geçmek isteyenlerin) özellikle dikkat etmesi gereken nokta, Netanyahu gibi popülist siyasetçilerin ekmeğine yağ sürmemek olmalıdır, çünkü bunlar böyle iktidarda kalabiliyorlar. Ama bir konu daha, Netanyahu üzerinden politika yaptınız diyelim, o işlevini gördü ve yarın siyasetten ayrıldı, İsrail'de bu tarz siyasetçiler bitecek mi? Hayır. (İsrail böyle genişledi!) Bu kez Lieberman gibileri sahne alacak. İşte bu noktada da söylemeliyiz, popülizm birbirini besleyen şeklinde gelişir, ona da alet olmamak gerekir.
216 views

Filistin-İsrail İçin Tarafların Durumu

19 Aralık 2023
216 views
11 mins read
Kadim akıldan günümüzün fiili şartlarına doğru yaklaşarak, gerçekçi bir Filistin-İsrail analizi yapalım istiyorum. Sert ve yumuşak güç kullanılması, stratejiler, politikalar, kazananlar ve kaybedenler, ama en belirgin sonuç, belirsizlik! O halde en başta ifade edeyim, henüz bir şey söylemek için oldukça erken.
1.4K views

Soğuk ve Sıcak

9 Haziran 2021
1.4K views
16 mins read
Soğuk Savaş dönemini ve bugünü stratejik ölçekte kıyaslayalım. Dünün politikalarının ve güçlü adımlarının bize öğrettikleri var, bunları iyi özümseyelim. Bugünü anlarken ve yarına bakarken derin çizgiler bulunuyor, kaçırmayalım. Bu yazıda size kendi yaşadıklarımdan ve çıkarımlarımdan örnekler vereceğim: Teorik olandan öte gibiyse de mehaz aslında, içselleştirilmiş deneyimler, belirgin referans noktaları. İnsanlar gelip geçicidir. Nasıl bugün için Reagan, Brejnev, Thatcher, Papa Jean Paul birer anı gibi, ama onun yerine fikirler ve insanlıkla alakalı hale gelmiş politikalar var, bugünün liderleri "genç casus emeklisi" Putin, "yaşlı kurt" Biden, "partici" Jinping ve diğerleridir, bunların temsil ettiklerine iyi bakmamız gerekiyor. Bu şahıslardan ziyade büyük güçlerin temel stratejileri, köklü fikirleri ve bir ruhu var önümüzde duran. Strateji bir sözcükten ibaret değildir; soğukluk ve sıcaklık bağlamında açıklanan tamamen zıt tarafları vardır.
demokratik-guclenme 1.2K views

Vatan, Vatansever, Vatandaş

5 Nisan 2021
1.2K views
14 mins read
Günlük siyasetin gerginlikleri bizleri önümüzdeki hedefleri ele geçirmekten alıkoyabilir. Aslında gerilememizi isteyenler için bu bulunmaz bir fırsat olarak da açıklanabilir. Çok geriliyor ve keskinleşiyoruz. Bunun en temel mantığıyla açıklamasını içimizden yapmamız gerekiyor. Üstelik küreselleşmenin getirdiği bir takım yeni tartışma konuları da olacak, bunları doğru şekilde algılamamız gerekecektir. Bu yazıda sizlere açıklaması zor bir konu halindeki yapay ayrımları ortadan kaldırmakla ilgili değerlendirmelerimi açıklamak istiyorum.
1.1K views

ABD’deki Muhafazakarlık ve Demokrasi Eleştirisi

16 Mart 2021
1.1K views
12 mins read
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2020 seçimlerinde olup bitenler akıllardan çıkmayacak nitelikteydi. Sonuçta kabileler, aşiretler veya köktenciler 6 Ocak 2021 günü Kongre binasını bastılar. Bu olayın yankıları devam ederken aslında ABD’de başka bir tartışma yapılmaktaydı, "Acaba bu kabileci zihniyetten ne zaman uzaklaşılacak?" diye. Bu tartışma küreselcilerin, yani dünyada küreselleşme ile kazanılan imkanları politikada kullanan, yeni bir yönetim sistemi inşa etmek ve ulus tabanlı sistemlerin muhafazakâr destekçilerini zayıflatarak genişlemek isteyen kesimlerce somutlaştırılmış oldu. Bu noktada ortaya çıkan konulardan biri de haliyle muhafazakarlıkla açıklanan kabileciliğin, aşiretçiliğin veya köktenciliğin törpülenmesiydi. Joe Biden yönetimi bu konuyu temel politika olarak belirginleştirdi.
946 views

Papa’nın Irak Ziyareti

10 Mart 2021
946 views
5 mins read
Papa’nın ziyaretine Haçlı benzetmesi yapmak da "Papa papalığını yapmayacak mı?" demek de mümkündür. Beklenen bu ziyaret, ince dokunuşlarla dünyanın en sorunlu yerlerinden biri Irak’ta, tarihi perspektifte ve teopolitik bağlamda gerçekleşmiş oldu.
820 views

Avrupa ve Politika

22 Kasım 2020
820 views
5 mins read
Yeniden Avrupa mı diyoruz? Avrupa ve Politika yan yana gelen çok önemli kavramlardır. Bu her iki kavramın da hakkını vermek gerekir. Jeopolitik bakışla Avrupa bize neyi ifade ediyor, görelim.
kudus 1.3K views

Kudüs

7 Aralık 2017
1.3K views
6 mins read
Çoğu kişinin yaptığı gibi ben de bugün Kudüs yazmak isterdim uzun uzun… Ama politika, dış politika konularında ders vermeyi yeğleyeceğim. Çünkü bizlere kader diye dayatılanlar aslında yapay zorluklardır. Buna karşılık ayrıntılı açıklamalara yönelenler var. Son hamleyi ve perde arkasını açıklamakla ilgileniyorlar. Somut olgular gereklidir analizler ve sentezler için. Ama söyleyin, sizce eğrelti beşerî meseleler neyle açıklanır? Sözün bittiği tipteki konular yok mudur insan için?

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA