Yaptırımlar

3 Kasım 2018

Medya Gücü

Yumuşak Güç elementleri içinde Medya Gücü’nü yıllar önce keşfeden özellikle Amerika’nın dünyaya nasıl etkili politik ve diplomatik alan açtığına şahit olduk. Yakın zamanda ise örneğini Donald Trump ile sosyal medyanın liderlerce kullanılmaya başlanmasına tanık olduk. Bütünüyle Medya Gücü kullanılıyorsa küresel alanda planlanıp icra edilmektedir.
489 views

Stratejik Rehberlik

29 Ağustos 2023
489 views
22 mins read
Başat güç diyoruz, bunlar bugün karşımıza ABD, Avrupa, Rusya ve Çin gibi küresel stratejik kapasitesi yüksek olan jeopolitik güçler şeklinde çıkmaktadır. Bu makalede size başat güçler arasındaki mücadelenin neresinde olduğumuzu değil, sadece stratejik rehberlik kavramını açıklayacağım. Sizler kendinize göre değişik sonuçları çıkarma imkanını bulacaksınız. Bu makale daha çok ABD açısından bir anlatımım olacaktır. Bu şekilde yapılan bir analiz bize daha anlaşılır bilgiler verecektir. Peki stratejik rehberliği ne denli biliyoruz? Bunun gibi önemli kavramları zamanında ileri sürmek gerekir ki üzerinde fikir oluşturabilelim. Stratejik rehberlik konusunu iyi anlamadan ve bunun ilişkili olduğu sahaları birlikte okuma becerisine sahip olmadan, yaşananları anlamak mümkün olmayabilir.
611 views

NATO ve Rusya Analizi

2 Mayıs 2022
611 views
4 mins read
Bundan sonraki süreçlerde, Ukrayna-Rusya Savaşında çok temel soruların fiilen gerçekleşip gerçekleşmediği hususu öne çıkacaktır.  Başat güçler açısından Rusya ve onun somut düşmanı olarak gördüğü NATO’yu kapsamlı bir karşılaştırmayla ele aldım. Burada bir analiz için dört temel soru belirledim. Belirlenen temel soruları Bayesian’ın analiz yöntemleriyle inceledim. Bu yapılan analize bağlı olarak bazı sonuçlara vardım. Sizlere konu bütünlüğünü bozmaması açısından analizin sadece sonuç bölümünü aktaracağım. 
880 views

Arktik Bölge Jeopolitiği ve NATO

5 Nisan 2022
880 views
6 mins read
Son yıllarda gelişen ve Avrupa’da bir savaşa dahi neden olan Rusya ve NATO merkezli temel sorunları Arktik Bölge kapsamında da açıklayabilmek hiç de güç olmayacaktır. O halde bu jeopolitik gelişmeleri müştereken okuyalım ve bazı tespitlerde bulunalım.
932 views

Onurlu Çıkış

22 Mart 2022
932 views
6 mins read
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın artık belli bir noktasına gelindi. Bu çağımızın önemli olaylarından birisi kabul edilebilecek savaşın barışla bitmesini isteyenlerin, buna çaba sarf edenlerin Mart 2022 ortasından itibaren sorduğu soru şu; acaba hem Rusya hem de Ukrayna için bu savaştan bir onurlu çıkış bulunabilir mi? Bu konuyu işaret ederek durumu gözden geçirelim istiyorum.
939 views

Ukrayna-Rusya Savaşının Durum Değerlendirmesi (G+20)

17 Mart 2022
939 views
6 mins read
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın "harekât hedefleri" yönüyle takibini belli bir formatta güncelleyerek sürdüreceğimi ifade etmiştim. Yayımlanan G+10’dan sonra (Ukrayna-Rusya Savaşının Durum Değerlendirmesi) bu G+20 raporu şeklinde ikincisidir. Bu defa mukayeseli tablo ile ilerlemeleri daha iyi görebileceğiz. Bu analitik çalışma ülkemizde alanında tektir.
800 views

Büyük Güvenlik İkilemi 

11 Mart 2022
800 views
8 mins read
Gün yüzüne çıkan bir konu bu; büyüyen ülkeler, güçler, hegemonya talepleri bir yanda, ülkelerin, toplumların ve insanların güvenlik taleplerini güvenceye almak diğer yandadır. Bunun dengesinin sağlanamadığı her durum insanlığa zarar verir, mevcut sistemler değiştirilmeye ihtiyaç duyar. Bu büyük ikilemi size Ukrayna Savaşı boyutunda açıklayacağım.
991 views

Küresel Stratejik Tecrit ve Dünya Savaşı Değerlendirmesi

6 Mart 2022
991 views
5 mins read
Bu makalede çok önemli iki başlıği irdeleyeceğim: Birincisi, Küresel Stratejik Tecrit; ikincisi ise bir Dünya Savaşı olasılığı. Küresel Stratejik Tecrit ifadesini daha önce duymadınız. Duymamanız normal, ilk kullanılıyor. Bu çapta bütün yelpazeyi kapsayan, koordineli icra edilen bir yaptırımlar yumağı konusunda kararlılık gösterebilmek çok farklı bir iddiadır. Bu dünya için yenidir. Soru şu, ABD ve Ortakları ne oldu da Rusya’yı böylesi bir yaptırımlar yumağı ile pes ettirebileceğini düşünebiliyorlar? Hayret edici pek çok konuyla karşı karşıyayız, ama bu soruyu mutlaka cevaplandırmalıyız. Bunu yapmazsak, ne olup gittiğini pek anlayamayız!
843 views

Küresel Aparat Terör Örgütleriyle Mücadele

8 Mart 2021
843 views
10 mins read
Türkiye’nin terörle mücadelesi sürmektedir. Aynı zamanda küreselleşen tehditlerin gereğini de yapmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Gri planların ve yumuşak güç usullerinin devrede olduğu bir zaman dilimindeyiz. Türkiye kendisine yönelik her olumsuz durumu kontrol edebilmenin altyapısını gecikmeksizin inşa etmenin eşiğindedir. Hukuk savaşı yönüyle bu önemli bir konudur. Türkiye bölgesel ve küresel rekabetini uluslararası hukukun yeni tip argümanlarıyla tahkim etmelidir.
yaptirimci-amerika-dunyaya-sorun 997 views

Yaptırımcı Amerika Dünyaya Sorun

19 Ekim 2018
997 views
3 mins read
Peki, Amerika’ya kim yaptırım uygulayacak? Amerika diplomasisi son günlerde bu sopa gösterme işine çok önem verdi. Bizler, yani Amerika dışındaki dünya, bu yaptırımlar konusunu sanki kanıksadık. Neden Amerika, diye sormuyoruz da, yaptırımların hak edildiğini veya hak edilmediğini, az veya çok olduğunu, erken veya geç kalındığını, uygulanıldığı yerleri, yöntemlerini ve derecelerini tartışıyoruz. Biz ne güne duruyoruz? Bu nasıl bir dünya?..

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA