ahlak
Ahlak

Ahlak

1 Ekim 2013
Okuyucu

Muttaki için ahlaklı olmak en temel göstergedir. Muttaki ancak davranışlarındaki ahlaklılıkla güzel örnek olur.

Ahlak, kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır.  Ahlak, vicdanın tavsiyesine veya sesine uyarak, insanın gerçekleştirmek üzere olduğu veya ortaya koyduğu somut bir davranışın niteliğini kabul ve tasdik ettiği bir akıl yürütmedir. İnsan yaptığı ve söylediği her şeyde doğru bildiği şeyin izini sürer. Ahlak, vicdanın işaret ettiği iyileri, doğruları ve güzelleri derleyip toplar; bir bütün halinde insanın ortaya koyduğu iradeli davranışlara işler.

Ahlak, inanç dünyası açısından başat bir konudur. Hatta insan için dünyada verilen sınavın esası bir açıdan “ahlaklı olmak” üzerine kurulmuştur.

İnsan nefsini iyi eğitti ise iyi, doğru ve güzel seçiminde hata yapma olasılığı azalır. Vicdanın sesiyle iletilen ruhunun ağırlığını içinde hisseder. Akıl ile açıklanmış olan ahlaki iyilik hakkında son doğrulamayı vicdanın ihtiyatlı yargısı tamamlar.

İnsan onuru ahlaklı olmayı gerektirir. Ahlak, insanlığa malolacak ilkeleri kavramayı, bu ilkelerin ortaya çıkmasına neden olan koşulların nedenlerini ve sonuçlarını pratik bir şekilde ayırt ederek uygulamayı, ortaya konulmuş ya da konulacak somut eylemler üzerindeki yargıyı içerir.

Ahlak, dünya işlerine dönük işlev görür. Bu hallerde yanılma eşiğine gelebilir. Ahlak tavrını koyarken nefsin dürtüsüne gerekli mukavemeti gösteremeyebilir. Doğa gereği “Haydi!.. Daha çok… En fazla…” diyen nefis dürtüleri zor alt edilir cinstendir. Örneğin meslek yemini eden ve mesleğinin değerlerine sadık kalacağına ahlaken bağlanan birey, maddi kazancın değerini değişik yorumlarla besleyerek kendini ve çevresini aldatma yoluna girebilir. Meslek meslektir, yemin yemindir, sonuç yasaldır; ama işler bir şeylerin istismarı ile gerçekleşmiştir; buna da cin fikirlilik muamelesi yapılabilir…

Ahlak, öğrenilmesi, keşfedilmesi, tercihlerinin yapılması ve tecrübe edilmesi gereken bir konudur. Ahlaka riayet etmeyen vicdanıyla karşı karşıya kalır. Vicdan bir bilinç işidir. Bilincin formatı ne ise vicdanın gelişimi de o format içeriğinde olur. Ahlak, vicdandan esin alırsa yürüttüğü fikir sistematiğine değişmez doğrularla mukayese imkânı sağlar. Öğretilen ortalamalarla değer yargısı ifadesi şeklinde gelişiyorsa çıkarcı üslup ahlakın yerine geçer. Burada hak ve adalet kavramları zarar görür.

Tutum ve tavır ise anlaşılır bir iştir. Kişinin işine bakılır. Nefsin, akıl, mantık süreçlerinin ideal düzeyde yerleştirilmesi sayesinde kişi örnek davranış şekillerini sunabilir. Zaten aranan, insana insanca muamele etmektir.

Ancak ortaya çıkan durumun şekline göre alınan sonucun idealliğini tartmak gerekir. Gündelik yaşamdaki doğrular ile veya öğretilmiş alışkanlıkların icrasına imkân veren ortamlarda hareket etmekle; ortalama bilinenlerin dışındaki hallere verilen tepkiler bir olmayabilir. “Benden bu isteniyor, ben kendimce doğruyu yaptım, gerisi beni ilgilendirmez…” gibi muhakemeler sonucunda belirginleşen genel ahlaksızlıkların faturasını çıkardığımızda, o kişinin de hesabında bir yanlışlığa ortak olma hali vardır. Modern dünyanın en fazla yanlışa düşülen kısmı da buradadır. Hiroşima’ya kitle imha silahını atan kişi, fert olarak çok ahlaklı ve hatta bir vatansever olabilir. Ama sebep olduğu olayda “doğru mu yaptı?” sorusuna verilen cevapta, “onun iradesi yok!” denip denmemesini tartışmak gerekir.

Felsefe terimleri açısından ahlak kavramı “etik” olarak da ifade bulur. Etik, felsefenin ödev, yükümlülük, sorumluluk ve erdem gibi kavramları analiz eden, doğruluk veya yanlışlık ile iyi veya kötüyle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ahlaki eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalıdır. Etik, yaşama dönük teknik alanlardaki kavramların içerildiği dağarcıkta yer alan temel bir kavramdır. Ahlakın türevleri olan etik alanlarda örneğin farklı disiplinlerin yaklaşımları açıklanmaktadır. Bir disiplinin etik duruşu diğerine uymasa bile ahlaksızlıktan bahsedilmemiş olur.

Batı ahlakının yarattığı ekonomik normlar çerçevesindeki kötü yaklaşımı ortaya koyan diğer kitaplarımda da verdiğim bir örneği verelim: Kısırlaştırılmış sütten yoğurt yapıp satmakla ilgili konuya bir bakalım. Süt doğaldır. İnsan doğaldır. İnsan sütü doğal yolla elde edebilmekte ve tüketebilmektedir. “Üretimin ilkeleri” gereği farklılık yaratmak isteyen üretici, daha fazla kazancı elde edecek konuları araştırır. Sütte yarayışlı ne varsa içinden alır ve başka ürünlerin üretiminde kullanır. Kalan süt kısırdır. Yoğurt yaparken bu süte ilave kimyasallar karıştırır. Doğallığının ötesinde bir ürün elde edilir. Reklamlarda şöyle tanıtılır: “Daha dayanıklı, daha lezzetli, daha ucuz, istediğin her markette ve her rafta; kaçırmayın, gelin hemen alın!” Peki, vücut için gerekli ve yarayışlı bir besin olan yoğurttaki bakterilere ne oldu? Bu satılan yoğurt mu? Yapılan iş ekonomik açıdan ahlaki ise, insani bakış açısıyla da ahlaki mi? Kötülerin eliyle, doğadakiler yoğurt benzeri ürünler için hep böyle mi bozulacak ve bize satılacak? Kandırmacadan mı bahsediyoruz? Eğer ahlak var ise, bu örnekte insan için gerekli neler var? Ahlak bunun neresinde? Ama iyi ve kötü insan için ayrım işte tam buradadır. Kazanılan ahlak ile varılan nokta “seçenekleri sundum, seçici insanın kendisidir, bu durumda bir ahlaksızlık veya suç olmaz” şeklinde olacaktır. Ahlaksızlık yapmadığını düşünen kötüye değerlendirme yapacak insan bile ahlaksızlık bulamamanın endişesi içine girecektir. İşi meşrulaştırma böyle olur!

Muttakinin ahlaki yapısı tamdır ve davranışları bu yönde perçinlenmiştir. Güzel örnek olmakla toplum kendi değerlerini güçlendirir.

Kültür 'ın son yazıları

443 views

Eleştiriler

Sizlere günümüzün iyi algılanması gerektiği bağlamında, özellikle bizi ilgilendiren yönleriyle, sosyal bilimler ve dış politikaya dair bazı eleştirilerimi aktaracağım. Dünya hızla değişiyor, güç dengeleri bildiğimiz biçimden oldukça farklılaştı, eğer bunlara ait kavramlara ve anlayışlara vakıf olamıyorsak, konuşuruz ama aslında başka bir şey anlatırız.
443 views

Devrim

Bize devrimin ne tarafı kaldı? Diyeceksiniz ki hangi devrimin? Açıklayacağım. En başta şöyle sloganik işaret edeyim: Devrimden değil, sapkınlardan ve geç kalmışlıktan kork!
670 views

Generalist

Ülkeler ve dünyamız için iyi bilinmesi gereken bir konuyu işleyeceğim, generalist olmak. Buna karşılık gelen bir sözcük aradım bulamadım, yine de ben genele yetkin diyeceğim. Genele yetkin kimseler kimler, örnekleri neler? Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Askerlik sahalarında örnekler vereceğim, neden gerekli, bunu açıklayacağım.
594 views

ENTELEKTÜEL SORUNSALI

Temelde insanın doğası, zamanın getirdikleri ve sürekli gelişen küresel zorluklar var. Bunun üzerine her alanda tereddüt uyandıran değişik adımlar ve gerçek bir hedef. Sözü edilen şu, kalkınmak! Eğer artık kalkınmışlar sınıfında olmak istiyorsanız!.. Gerçekten istiyor musunuz? İşe bu emelin ne denli büyük bir mücadeleyi gerektirdiğinin farkında olmakla başlanmalı. İşte tam da bu noktada, düşünsel içerikli bir açıklamam olacak. 
2.2K views

Sıradan ve Mükemmel

Bu makalede sizlere insan zihni içerisindeki tarif veya algı ile gerçeğe ilişkin olanın farkını açıklayacağım. Ele alacağım temalar sıradancılık, mükemmelcilik ve gerçeklik ötesi hakkındadır. Başta soralım, karşılaştığınız şey gerçek mi, yoksa gerçek ötesi mi?
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme