Küresel Isınma

1.6K views
13 Aralık 2020

İklimde Acil Durum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İklim Değişikliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünya
1.4K views
8 Eylül 2021

Yeni-Rönesans

Küresel çapta önemli bir bariyeri aşmak üzereyken güçler arasındaki sürtüşmeleri çok doğru
157 views

Milli Güvenlik Siyaseti

29 Şubat 2024
157 views
11 mins read
Türkiye daima kazanan ve gelişen olmak zorundadır, başka türlü düşünülemez! Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (Kırmızı Kitap) gibi dokümanların kendi gücü için geri planda çok çalışılmalı, fikri altyapısı ve anlayışı özgün ve tutarlı olmalıdır. Ama önemlisi; bunun uygulanmasında herkesin, her kurumun, her şirketin, inanarak, gösterilen hedefleri elde etmek amacıyla, bütünlük halinde ve bu bağlamda tek yolda yürümesi gerekmektedir. Bu, "devlet disiplini" konu ve kapsamını aşan bir yaklaşımdır, ülkece disiplinli olmayı gerektirmektedir. Eğer ülkece disiplinliysek hak edilen gelişmenin yolunda oluruz! Siyasetin kendisi, entelektüel yaklaşımlar veya iş dünyası bizi yolumuzdan alıkoymamalıdır. Bu çok hassas bir konudur.
252 views

İklim Değişikliği ve Jeopolitik Dengeler

17 Aralık 2023
252 views
14 mins read
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) sonrasında bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. İklim Değişikliği elbette bir çevre konusudur. Ancak görebildiğim kadarıyla, bu konu teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik yönleri olan büyük bir dönüşümün zorunlu kılınmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda jeopolitik dengelerde değişiklikler olacak, ağırlık merkezlerinde değişiklikler görülecektir. Bunların sinyallerini almaya başladık bile. Dönüşüm adeta bir küresel devrimin takvimine göre belirlenen bir büyük dönemi göstermektedir. Yani bu, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin gereği küresel dönüşüm projelerinin tümünün eşgüdümle hızlandırılmasına ve sonuçlandırılmasına dönük çok önemli ve kapsayıcı bir konudur.
331 views

Küresel Şiddet Dönemi

11 Eylül 2023
331 views
17 mins read
Bilinen türden bir Üçüncü Dünya Savaşı’nın olması ihtimali çok düşük görüyorum. Buna karşılık, acımasız ve ardı arkası kesilmeyecek türden büyük rekabet ve şiddet döneminin, çok boyutlu çatışmaların ve değişik alanlarda birbirinden farklı savaşların olma ihtimalini daha yüksek gözükmektedir. Hatta böyle bir savaş veya çatışma biçiminin aktörleri olduğu alanlar da farklılaşacaktır diyebilirim.
220 views

Kutuplaşmaya Doğru

25 Ağustos 2023
220 views
9 mins read
Dünya kutuplaşmaya doğru gidiyor. Bilinen ve yeni ortaya çıkacak olan bütün riskler insanlığı daha zor şartlara doğru itiyor. Her geçen gün sorunlar artacak görünüyor. Bugünümüzü aradığımızdan bahsedip duracağız. Bu yazıda çok özet halinde sosyo-ekonomik ve sosyo-politik tarihsel gelişimi analiz edeceğiz ve sonuçta neden gidişatın endişe verici olduğuna cevap arayacağım. Bu çerçevede alınması gereken önlemleri ve kimlere ne ödevler düştüğünü işaret edeceğim.
1.1K views

Küresel Isınma ve Jeostrateji

2 Eylül 2021
1.1K views
15 mins read
Hayati nedenler ortada, küresel ısınmanın temposunu azaltmak zaten insanlığın en temel görevi. Ama bu arada dünyada her konu bu hususun etkisiyle değişim göstermektedir. Bu hükümetler ve uluslararası kurumlar için ilave bir yönetme alanıdır. Kim bu alanda ön alır ve doğru adımlar atarsa güç mücadelesinde de konumunu belirleyecektir.  Mevcut hızıyla iklim değişikliği 2050 yılına kadar manzarayı çarpıcı biçimde yeniden şekillendirmektedir. Değişimden yoğun etkilenen bölgelerde bir milyardan fazla insanın kaynaklar için rekabet etmesini zorunlu kılmaktadır. Kuzey Kutbu buzullarının erimesi yeni deniz rotaları açarak küresel deniz taşımacılığını daha az güvenli bölgelere kaydıracaktır. Kırılgan bölgeler istikrarsız hale geldikçe ve iklim değişikliği çatışma faktörleri şiddetlenecektir. Ülkeler stratejik manada esnek planlar yapmalıdır. Ancak şimdiden ön alınacak konular bellidir: Arktik buz kaybı, göç ve nadir toprak elementleri. Ülkeler iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve ekonomik rekabet gücünü sürdürmek, temiz ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak ve nadir toprak elementi tedarik zincirlerini güvence altına almak için plan yapmak zorundadır. Büyük risk alanı şimdiden söyleyelim, iklimdir! Jeoekonomik şartla tamamen değişmektedir. İklim değişikliğinin neden olduğu ve krizlerin çoğaldığı bir ortamda tüm alanlarda (hava, kara, deniz, uzay ve siber-uzay) rekabet edebilmek için liderlerin yapacağı önemli işler vardır.

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA