Vizyon

14.3K views
8 Ekim 2021

Kırılma Cilt I

Bu bir kitap olacak. Bu günü gününe tutulan notların birikimi ile gerçekleşecek. Geçenlerde bir twit attım ve ne dedim biliyor musunuz? Yazar adaylarına, günlük tutar gibi olanları not edin, bir ay sonra iki ciltlik eser sahibisiniz! Evet, böyle olduğunu size bizzat göstereceğim. Kitabın adını
politik-insan 2.7K views
22 Mayıs 2014

Politik İnsan

Okuyucu Bir bütünlük ifade ettiğinden aynı girişi yapacağım. Toplumumuza dair ana sorunları
298 views

Küresel Kapitalizmin Vizyonu İçinde

30 Kasım 2023
298 views
46 mins read
Keşifler, sanayi devrimleri, Aydınlanma, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, ulus devletler ve derken hızla bugünlere gelen insanın serüvenine çok farklı yaklaşımlarda bulunanlar var. Bugünden Sömürgeciliği, Emperyalizmi ve Orta Çağı yeniden hatırlatan yazarlar var. Her şey bir yana, her yaşanan gün, hatta saniye, 8 milyarlık dünya için çok değerli!
1.1K views

Türkiye Jeopolitiğine Yeniden Bakış

25 Haziran 2022
1.1K views
29 mins read
2
Jeopolitik gelişimi görmeyenler, değerlendiremeyenler, dahası vizyon sahibi olmayanlar, kendi konumlandığı noktayı da doğru tarif edemezler! Konum tarifi yapabilmenin ilk adımı durumun farkındalığıdır. Size tamamen yeni bir perspektif, içerik ve sonuç odaklı jeopolitik eleştiri getiriyorum. Önce bazı sorularla ve tartışma tarifiyle başlayacağım açıklamalarına, sonra güncel güç odaklarının analizini yapacağım. Bunlar küresel açıdan değerlendirmeleri ve Türkiye açısından görünümü içerecek. Evet, var mısınız yeni ve sağlam bir Türkiye hikayesi yazmaya? Konumuz jeopolitiktir, kısır-iç politika değildir.
908 views

Büyük Kırılma Prosedürleri

28 Ocak 2022
908 views
11 mins read
Bugün Ukrayna konusunu konuşmaya devam ettik, yarın da konuşacağız. Cari konular bunlar… Asıl akılda kalması gereken husus ise "büyük kırılma" ile ilgilidir. Bu büyük kırılmayı görmeden, büyük resme iyi bakmadan 2040’lara gelinirse, o vakit bir hayli zorluk çekilir. 2040 yılı nereden çıktı diyeceksiniz. ABD’nin ve Çin’in planları bu zamana karşılık geliyor, dolayısıyla Rusya da buna ayak uydurmak durumundadır. Peki ya Türkiye neyi düşünmeli? Bakın, bu yazı size post-modern savaş yöntemini, kazanan ve kaybeden tarafını çok net açıklayacak, büyük mücadele içinde yaşananlara böyle bakmayanlar küçük düşünenlerdir, hesap bilmeyenlerdir!..
1.1K views

Vizyon, Strateji ve Politika

21 Ocak 2022
1.1K views
21 mins read
Sizlere Ukrayna meselesini değişik açılardan açıklayacağım hem politik hem askeri-stratejik. Acaba Rusya zor durumda mı? Müdahil ülkeler bir savaş yapmadan bu işin altından kalkabilecek mi? Türkiye’nin arabuluculuğu neden değerli? Bu gibi soruları etraflıca açıklayacağım. Yoğun propaganda ortamındayız. Akılları karıştıran kamplar var. Dolayısıyla konuyu kapsamlı anlatmak zorundayım. Önce politik mülahazaları, sonra Ukrayna sorununu bütün yönleriyle açıklayacağım, peşinden çok önemli gördüğüm askeri-stratejik mülahazalara geçeceğim, ne de olsa bu bir savaş halidir, Türkiye’nin yerini belirledikten sonra konuyu başlayacağım. Bir tarihi kırılma zamanındayız, hassasiyet gösterilmesini tavsiye edeceğim.
1.1K views

Modern Savunma Teorisi

8 Kasım 2021
1.1K views
29 mins read
Bu teoriyi ortaya atmamın nedeni güncel savunma anlayışının eksiksiz anlaşılmasını sağlamaktır. Ülkemizde bazı çevrelerce savunma konusu kapsayıcı, doğru karar vermeye dönük ve hatta düzeyli konuşulmuyor. Gösterilen yaklaşımlarda bazı eksik tutumlar sergilenmektedir. Öyleyse bu konuyu bütüncül bir şekilde bu makaleyle anlatalım. Fırsat bulunca daha geniş içerikte yazacağımı da başlangıçta ifade edeyim. Konuyu; tanımlar, geçmişten modern döneme savunma ihtiyacı, örnek Modern Para Teorisi, Kuzey Atlantik Paktı (NATO) ve NATO’dan ileri anlayış değerlendirmesi, hammadde satan transit topraklar, yani Rusya anlatımı, rakip Çin’in son durumun ifadesi, Modern Savunma Teorisi, Düzenleyici Başat Güç: ABD, Modern Savunma Teorisi’nin diğer disiplinlerle ilişkisi, yapılan popüler yanlışlıklar ve eksiklerden örnekler, 2040 vizyonu, Türkiye’de ABD ve NATO algısı ve sonuç başlıklarıyla ele alacağım.
809 views

Meta Kapitalizmi ve Politika İlişkisi

19 Ekim 2021
809 views
6 mins read
Politika derslerine devam edelim. Burada sizlere strateji, meta kapitalizmi, uzmanlar iktidarı, paylaşılan egemenlik, gibi kavramları birlikte açıklayacağım. Pratikte ise bu kavramların karşılığındaki ABD, Çin, Yunanistan, Türkiye, vs. ülkelerin ilişkilerini örnekleyeceğim. Uluslararası İlişkiler öğrencileri bu kapsamlı konuya bu boyutta bakabilirler. Anlatım tekniği olarak bir III. Dünya Savaşı tartışmasını yaparak bu yazıyı size daha kolay sunacağım. Teorik, felsefi ve köklü yönü olan bu kapsamlı konuyu böyle yazarsam daha anlaşılır hale gelecektir.
1.4K views

Küresel F-35 Ortaklığı Ne Demek?

18 Ekim 2021
1.4K views
8 mins read
F-35 konusu yeterince tartışılıyor mu? Uçağın performansı, üstünlüğü veya zayıf tarafları ile ticari konuları beni ilgilendirmiyor, bakılması gereken yere odaklanıyorum. Türkiye bu projeye dahil oldu, ama sonrasında çıkarıldı. Neden çıkarıldı, yeterince tartışabildik mi? Neden olarak S-400 meselesi ileri sürülüyor. Bu mu gerçek olan? Halen Türkiye açısından konu sürüncemede görünüyor. Ancak ABD açısından bitti. Türkiye uluslararası mahkeme yoluna gider, süreç nasıl işler, bunu bilen yok.
829 views

ABD ve Yunanistan Jeostratejik Vizyonu

15 Ekim 2021
829 views
5 mins read
ABD tarafından, Üçüncü Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan Stratejik Diyalog Üzerine Ortak Açıklama (Joint Statement on Third United States – Greece Strategic Dialogue), 14 Ekim 2021, yayımlandı. Bu diyaloğun açıklamasını, Türkiye'ye ve bölgeye yansımasını inceleyelim.
1.4K views

Yeni-Rönesans

8 Eylül 2021
1.4K views
8 mins read
Küresel çapta önemli bir bariyeri aşmak üzereyken güçler arasındaki sürtüşmeleri çok doğru bir yere koyarak tartışmamız gerekiyor. Yeni-Kolonyal sistemin çıkar çatışmasını ve Küresel Eğilimleri biliyorsunuz, benim burada dikkatinizi çekmek istediğim yeni konular; yeni-Rönesans fikri, küreselleşmenin tamamlanması ve güç mücadelesi içindeki karar noktası ifadesidir.
1 2 3 5

Yazı Arşivi

DÖNBAŞA