cozumun-jeodezisi
Çözümün Jeodezisi

Çözümün Jeodezisi

29 Aralık 2013
Okuyucu

Çözüm arayışı içinde olanlara bir yöntem sunacağım. Bu yöntem bir mühendislik çalışması sonucunda ortaya konan jeodezi çalışmasıdır.

Öncelikle dönemsel çalışma yapılmalıdır. Bunun için öncelikle doğru ölçümle belirlenmesi gereken bir grid çalışması yapılmalıdır. Aşağıdaki grafik örnek bir çalışmayı gösterir. Anlatımımızı buradan takip edelim.

Grafiğe konmayan dış etkiler, baskılar, çekimler mutlaka akılda tutulmalıdır. Tarihsel çizgide etili olan bu süreçler belirli şekilde dünya alanına dökülmüş mihenk taşlarıdır. Örneğin, Fransız ve Avrupa Devrimleri, 1 ve 2. Dünya Savaşları, Soğuk Savaşın bitmesi, Küreselleşme (Reagan, Thatcher dönemleri sonrası dünya) hemen ilk akla gelen büyük değişimlerin etkilerinin olduğu konulardır. Büyük coğrafi değişiklikler, felaketler, buhranlar da bu hesap içindedir. Örneğin Buzul Çağı’nın bitmesi, Amerika Kıtasının keşfi, Japonya’ya Nükleer Silah kullanılması, küresel ısınma, bazı örneklerdir. Yapılacak çalışmanın gerçekçi olması isteniyorsa bu ve benzeri konular doğru okunmadan bir adım dahi atılamaz.

Bu çalışma; tarihin (zamanın), coğrafyanın (yaşam alanına ilişkin hükümranlık sahası) ve imkanların (sahip olunan bütün değerler sistemi) birlikte okunması ile çerçevesi çizilen dönemlerdir. Aşağıdaki grafikte yer alan X, A, B, C ve D olarak tanımlananlar böylesi bir çalışma sonucunda elde edilen dönemlerdir.

Dönemleri tanımlayalım: X, eski dönemdir. A ve B akıllarda kalan yakın dönemin hatırlanan temel dönemleridir. C, içinde bulunulan dönemdir. D ise; hemen bir adım sonra geçilecek dönemdir. Üzerinde çalıştığımız coğrafya bir ülke ise, o ülkede yaşayanların (halkın, toplumun, milletin vs) irade göstererek bir kabul (devrim, ihtilal, değişim, transformasyon, vs) yapması ile hemen adımını atarak geçebileceği yeni dönem D’dir. Bu bir doğru okuma, hedef koyma, arzu etme, birlikte karar verip yürüme işidir. Örneğin ülke adını kendine göre koyduğu bir tanımla, diyebilir ki; “Ben ülkemi serbest coğrafya olarak açtım, burada herkes kendi kendini yönetir, kanun kitap yoktur, vs…” Yeni tanımlanması gerekebilecek E dönemi için bu tanım sonraki çalışma halinde tekrarlanır.

Aklımızda tuttuğumuz örnek bir coğrafyada bu dönemlerden, örneğin X ve A eski bir sistemi tarif etsin. Şimdiki dönemin sistemi olan C’nin temelleri ise B zamanında atılsın. D, çözüm dönemidir ve gelecek sistemin temelleri de burada atılacaktır.

Toplum (halk, millet vs) C sürecindeki meselelerini döneminin ipuçlarına ve delillerine bakarak “çok kısa vadeli” çözümler oluşturabilir. Esasında meselelerinin derinliğine bakılırsa, kazdıkça başka işlerle karşılaşılır. Modelsel olarak ifade edebileceğimiz meselelerin kazdıkça bulunacak temelleri B, C, X ve hatta daha öncelere bağlı olabilir. Dolayısıyla mesele çözüm çalışmasının bir tanımını yaparsak buna “kısır döngü” diyebiliriz. Fakat aranacak olan bu değildir. Aranacak olan temel çözümdür. Değişimdir. Bütün dengelerin ele alınmış olmasıdır. Uzun dönem etkili olmasıdır. Cari açıdan bakacak olursak topluma; huzur, güven, refah, güvenlik, uyum ve örneklik gücü getirmelidir.

İşte yapılacak çalışmada tartışılması gereken konulara şöyle bakılmalıdır: Gerekli ve yararlı bir çözüm tanımı için, D dönemi, her şey gözönünde bulundurularak gerçekleştirilir. Dikkate alınacak konularda daha önce hatırlattığım gibi grafikte yer almayan dış etkiler de yer alır.

Kısa kısa hatırlatmalar yapalım:

  • Dönemler arası bloklar gerçekçi tanımlanmalıdır.
  • Vizyon, liderlik, öngörü önemlidir. Bu çalışmanın her bir mühendisi kendini vizyon sahibi, lider ve öngörü sahibi görecektir. İşin püf noktası buradadır. Önemli olan tartışmanın sağlıklı yapılmasıdır. Eğer sağlıklı bir tartışma yapılır ise bireysel hatalardan kurtulmak mümkün olur. Çözümü engelleyici takıntılar kabul edilemez.
  • Kısır döngü içinden çıkabilmek gerekir. Zaten gerçekler değişmez. Derler ya, “eşyanın tabiatına uymaz” diye, her bir inceleme maddesi doğasına göre ele alınmalıdır.
  • Acele edilecek bir şey yoktur. Bir kere çalışmanın sağlıklılığı için güven kazanıldı ise toplum dahil, her bir etkide bulunan faktör sabır gösterir. Sabırla, şeffaflıkla, gerçekçi olarak, doğal bir çalışma süreci yürütülmelidir.
  • Amaç; “taş taş üstüne koyma” becerisine ve özenine bağlı çalışmaktır. Yıkmadan, taş üstüne taş koyabilen kökleşir.
  • Bu işin amelesi birileri değil toplumun tamamıdır.

Eğer tüm çalışmalar büyük bir olgunlukla yerine getiriliyor ise, sonuçta D’ye geçilir. Bu işin içindeki süreçler kendi dinamikleri ile yerine yerleşinceye kadar yönetilmeyi bekler. Meseleler kendi düzleminde olur. Geri dönüş için korkaklık göstermeye gerek kalmaz. Araya girip kafa karıştıranlar mutlaka olacaktır. Değişim liderlikle, iradeyle ve toplumun yüreğiyle yürütülür.

Şimdi gelelim mi içinde bulunduğumuz ortama, döneme ve mevzuya? Siz bilirsiniz! Bana göre ileriye bakalım, bu herkes için doğru (hayırlı) olandır.

Muttaki hayırlı bir çözümden yana olmaktır. Temel sistem inşasının jeodezik çalışmasında kabul edilecek yöntem; dönemsel meseleleri bir kısır döngüye dönüştürmek ve yerinde saymayı hedeflemek yerine, gelecekteki muhtemel meseleleri en aza indirecek gerekli çözümlere odaklanmaktır. Amaç, çözülemeyen meseleleri değil çözümleri geleceğe taşıyabilmektir!

Kültür 'ın son yazıları

436 views

Eleştiriler

Sizlere günümüzün iyi algılanması gerektiği bağlamında, özellikle bizi ilgilendiren yönleriyle, sosyal bilimler ve dış politikaya dair bazı eleştirilerimi aktaracağım. Dünya hızla değişiyor, güç dengeleri bildiğimiz biçimden oldukça farklılaştı, eğer bunlara ait kavramlara ve anlayışlara vakıf olamıyorsak, konuşuruz ama aslında başka bir şey anlatırız.
435 views

Devrim

Bize devrimin ne tarafı kaldı? Diyeceksiniz ki hangi devrimin? Açıklayacağım. En başta şöyle sloganik işaret edeyim: Devrimden değil, sapkınlardan ve geç kalmışlıktan kork!
655 views

Generalist

Ülkeler ve dünyamız için iyi bilinmesi gereken bir konuyu işleyeceğim, generalist olmak. Buna karşılık gelen bir sözcük aradım bulamadım, yine de ben genele yetkin diyeceğim. Genele yetkin kimseler kimler, örnekleri neler? Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Askerlik sahalarında örnekler vereceğim, neden gerekli, bunu açıklayacağım.
585 views

ENTELEKTÜEL SORUNSALI

Temelde insanın doğası, zamanın getirdikleri ve sürekli gelişen küresel zorluklar var. Bunun üzerine her alanda tereddüt uyandıran değişik adımlar ve gerçek bir hedef. Sözü edilen şu, kalkınmak! Eğer artık kalkınmışlar sınıfında olmak istiyorsanız!.. Gerçekten istiyor musunuz? İşe bu emelin ne denli büyük bir mücadeleyi gerektirdiğinin farkında olmakla başlanmalı. İşte tam da bu noktada, düşünsel içerikli bir açıklamam olacak. 
2.2K views

Sıradan ve Mükemmel

Bu makalede sizlere insan zihni içerisindeki tarif veya algı ile gerçeğe ilişkin olanın farkını açıklayacağım. Ele alacağım temalar sıradancılık, mükemmelcilik ve gerçeklik ötesi hakkındadır. Başta soralım, karşılaştığınız şey gerçek mi, yoksa gerçek ötesi mi?
DÖNBAŞA

Okumadan Geçme